سه شنبه 18 شهریور 1393 :: نویسنده : اولدوز تک
ارتباط ورزش با افسردگی

قیمت:165000ریال

موضوع  :

پایان نامه ارتباط ورزش با افسردگی

    فرمت فایل: WORD (قابل ویرایش)

فهرست مطالب
مقدمه
تاریخچه مختصری از روانشناسی ورزش ۱
فصل اول
بخش اول: نقد عملکرد ورزشی ۶
الف- عملکرد خوب و بد ۷
ب- عملکرد خوب، باخت ۷
ج- عملکرد ضعیف، برد ۸
د- عملکرد ضعیف، باخت ۸
بخش دوم: سطح انگیختگی/ فعال سازی ۱۰
کاهش انگیختگی/ فعال سازی ۱۱
افزایش انگیختگی ۱۲
بخش سوم: کنترل و هدایت انرژی ۱۳
شناخت سطح انرژی ۱۳
کنترل سطح انرژی ۱۴
هدایت سطح انرژی ۱۶
خلاصه ۱۸
بخش چهارم: فنون آرمیدگی ۱۸
فواید آرمیدگی چیست؟ ۱۹
فنون آرمیدگی ۲۲
خلاصه ۲۴
بخش پنجم: تمرین تجسمی ۲۵
تمرین ذهنی برای اجرای بهتر ۲۵
فنون تمرین ذهنی برای دو و میدانی ۳۰
بخش ششم: تمرکز ۳۰
تمرکز و توجه ۳۳
نکته کلیدی ۳۷
به سوی تمرکز بهتر ۴۰
عوامل موثر در تمرکز ۴۳
افزایش تمرکز ۴۵
تمرین مرکزگرایی ۴۶
بخش هفتم: اطمینان ۴۷
اعتماد به نفس: عاملی مهم برای بهترین عملکرد ورزشی ۴۷
نگرشها و اثراتشان روی اجرا ۵۰
قرار گرفتن در چهارچوب صحیح ذهن ۵۴
استفاده از خودگفتاری ۵۵
خود انگاره ۵۷
فنونی برای تکامل چهارچوب صحیح ذهن ۵۸
فصل دوم
بخش اول: انگیزش و ورزش ۶۲
دیدگاههای انسانی به انگیزش: تئوری نیازهای مازلو ۶۳
تئوری انگیزه پیشرفت مک کلند و اتکینسون ۶۶
ارزیابی تئوری FOS 67
بخش دوم: رویکردهای شناختی نسبت به انگیزش ۶۸
اسناد ۶۸
مدل اسناد وینر ۶۹
ناامیدی آموخته شده و آموزش بازسازی اسناد ۷۰
خودباوری ۷۱
پژوهش معاصر روی انگیزه مشارکت ورزشی ۷۳
فصل سوم
مقدمه: تنیدگی ۷۵
بخش اول: تنیدگی و زندگی حرفه ای ۷۷
بخش دوم: هزینه تنیدگی ۷۸
تنیدگی خلبانهای خطوط تجاری ۸۰
تنیدگی کارگران سکوهای صنایع تصفیه نفت و گاز ۸۱
تنیدگی کارمندان مراکز هسته ای ۸۲
بخش سوم: تنیدگی در پاره ای حرفه های پزشکی و پیراپزشکی ۸۴
تنیدگی دندانپزشکان ۸۴
تنیدگی پرستاران ۸۵
تنیدگی مدیران موسسات ۸۷
بخش چهارم: تعامل سیستمها و شکل گیری پاسخهای ارگانیزم نسبت به
تنیدگی ۸۹
نقش هورمونها ۸۹
محور هیپوفیز- غدد فوق کلیدی ۸۹
مکانیزمهای تسریع کننده و بازدارنده ترشحات ۹۰
بیماریهای تنیدگی ۹۱
بخش پنجم: زنان در برابر تنیدگی ۹۳
نشانگان تنیدگی زنان ۹۳
تنیدگی زنان کارمند ۹۶
بیماریهای تنیدگی ناشی از رویدادهای استثنایی، تهاجمهای عصر جدید و زندگی
در محیطهای افراطی ۹۸
فصل چهارم
بخش اول: پیشگیری و درمان تنیدگی ۱۰۲
شیوه های سنتی ۱۰۳
شیوه های جدید ۱۰۴
بخش دوم: درمانگریها و روشهای مبارزه علیه تنیدگی ۱۰۷
تنش زدایی بدنی ۱۰۸
تنش زدایی روانی ۱۰۸
تنش زدایی با استفاده از ابزار فنی ۱۰۹
روان درمانگری ۱۰۹
بخش سوم: پیشگیری و درمان تنیدگی در موسسات ۱۱۰
نتیجه ۱۱۲
فصل پنجم
بخش اول: افسردگی در ایران ۱۱۴
افسردگی در غرب ۱۱۸
نقدی بر روانشناسی افسردگی غرب ۱۳۴
فصل ششم
بخش اول: اعتماد به نفس ۱۴۲
خودپنداره ۱۴۳
خودپنداره آموختنی و قابل تغییرات ۱۴۳
خویشتن‌داری و تاثیر آن بر اعتماد به نفس کودک ۱۴۶
ظاهرسازی و پرورش خودپنداره غیرواقعی ۱۴۸
روشهای تقویت خودپنداره کودک ۱۴۹
بخش دوم: اهمیت و نقش بازی ۱۵۲
بازی و رشد خود ۱۵۳
انواع بازی ۱۵۵
فصل هفتم
بخش اول: چگونه بر کم تحرکی غلبه کنیم ۱۵۷
شیوه های تجربی برای رهایی از کم تحرکی ۱۵۹
فصل هشتم
چگونه سلامتی به دست آورده خود را حفظ کنید ۱۶۱
فصل نهم
درمان اختلالات روانی با ورزش ۱۶۵
درمان استرس با یوگا ۱۶۶
کلاشا- منبع استرس ۱۶۹
میدان های انرژی در بدن ۱۶۹
تحقیقات علمی یوگانیدرا ۱۷۰
ساماسکاراها ۱۷۱
غذا خوردن تحت استرس ۱۷۳
مقابله با استرس با روش SIT 178
فصل دهم
پایان نامه ۱۸۱
- بررسی اثرات تربیت بدنی بر فشارهای جسمانی- روانی با عنوان شاغل و ارایه
الگوی بهینه ورزشی ۱۸۲
- بررسی اثر ویتامینC,Eدر پیشگیری از ضعف سیستم‌ایمنی در ورزشکاران ۱۹۲
- مقایسه رشد اجتماعی و اختلالات رفتاری دانش آموزان کم توان ذهنی ورزشکار
و غیر ورزشکار در شهر تهران ۱۹۴
فصل یازدهم
ترجمه مقالات اینترنتی
مقاله A: تراکم استخوان و افسردگی ۲۰۰
مقاله B: تائید جنسیت در افسردگی: یافته‌های واگیر شناسی بدست آمده از مطالعات II و DEPRESI 202
مقاله C: خدمات جمعی رفاهی براساس جنسیت افراد، ورزش و بازآفرینی نیروی از دست رفته زنان در
زمان ابتلا به افسردگی در “ایتون” ۲۱۸
مقاله D: ارتباط کاهش سطح افسردگی در بزرگسالان با انجام حرکات ورزشی درحد متعادل ۲۲۳
فصل دوازدهم
منابع:
منابع فارسی ۲۲۹
منابع پایان نامه ای ۲۳۱
منابع اینترنتی با سایت Ebscohost 232
ضمیمه


جهت دانلود محصول اینجا کلیک نمایید

نوع مطلب :
برچسب ها : پایان نامه ارتباط ورزش با افسردگی، تحقیق در مورد ارتباط ورزش با افسردگی، مقاله در مورد ارتباط ورزش با افسردگی، رابطه ی بین ورزش و افسردگی، مطلبی جامع در مورد تاثیرات ورزش بر افسردگی،
لینک های مرتبط :


دانلود مقاله مدیریت آموزشی اصول و کاربرد آنها

قیمت:70000ریال

موضوع  :

دانلود مقاله مدیریت آموزشی اصول و کاربرد آنها

    فرمت فایل: WORD (قابل ویرایش)

مقدمه :

مدیریت در مفهوم کلی و عام آن به شکل ها و با دیدگاههای متفاوت تعریف شده است . همه اندیشمندان مدیریت در یک نکته اتفاق نظر دارند و آن این است که مدیریت عامل رسیدن به اهداف سازمان می باشد . استونر “stoner”  می گوید ،   فرآیند برنامه ریزی ، سازماندهی ، هدایت و کنترل کوشش های اعضای سازمان و استفاده از تمام منابع سازمان برای دست یابی به اهداف معین سازمانی است . بیشترین تأکید این تعریف بر وظایف اصلی مدیریت و استفاده از همه منابع و امکانات برای رسیدن به هدف های سازمانی می باشد .

فلیپو “Flippo” مدیریت را هماهنگی همه منابع از طریق فراگردهای برنامه ریزی و کنترل عملیات سازمان بطوری که هدف ها را بتوان بطور موثر و صرفه جویانه حاصل نمود تعریف می کند . در این تعریف مدیریت جریانی مجموعه ای است که مهم ترین کار او هماهنگی ، برنامه ریزی و کنترل است . اساسی ترین نکته در تعریف فوق اصطلاحات موثر و صرفه جویانه است . موثر بودن کار مدیر یعنی دست یافتن به هدف ها و آنچه سازمان می بایست به آن برسد . مفهوم صرفه جویانه به معنی استفاده مناسب ، بجا و اقتصادی از امکانات و منابع موجود در سازمان است . مدیر باید در ظرف زمان و مکان و رعایت عمر و انرژی مصرف شده از منابع استفاده بهینه کند . صرفه جویانه یعنی این که برآیند نتایج بدست آمده بطور قایل ملاحظه ای از برآیند منابع ، نیروها ، امکانات ، انرژی و زمان صرف شده بیشتر باشد .

فهرست مطالب

1-… تشخیص مفاهیم : 3

1-1-  مدیریت ، مدیریت آموزشی اصول و کاربرد آنها 3

1-2-  انواع سبکهای مدیریتی : 6

1-3-  آموزش و انواع آن. 9

1-4-  سیستم ، انواع و کارکردهای آن ( نگرش سیستمی در مدیریت آموزشی ) 11

1-5-  سازمان ، انواع و کارکردهای آن  ( نظریه های سازمان مدیریت ) 15

2-.. برنامه ریزی ، نظارت بر اجرای برنامه ها : 19

2-1-  برنامه ریزی آموزشی و نظارت بر اجرای آن برنامه ها 19

2-2-  فرآیند برنامه ریزی آموزشی.. 20

2-3-  اصول تدوین اهداف كلی و جزئی دوره آموزشی.. 21

2-4-  اصولا تحلیل محتوای دوره آموزشی.. 23

2-5-  ویژگیهای اساسی آموزش پودمانی.. 23

3-. ارزشیابی از دوره های آموزشی. 27

3-1-  مفهوم ارزشیابی آموزشی و روشهای آن. 27

3-2-  اصول ارشیابی جامع و فراگیر. 28

3-3-  اصول ارزشیابی از اثر بخشی آموزشی.. 30

4-. نحوه تهیه گزارش های مورد نیاز یك آموزشگاه. 37

4-1-  پایه های اساسی و مقررات مكاتبات اداری.. 37

5-. برقراری روابط انسانی و اصول ارتباطات.. 39

5-1-  اصول برقراری روابط انسانی.. 39

5-2-  مفهوم ارتباط و عوامل تشكیل دهنده آن. 40

5-3-  عوامل مؤثر ارتباطی و سدها و موانع ارتباط.. 42

5-4-  اصول روانشناسی عمومی.. 45

5-5-  اصول جامعه شناسی عمومی : 48

6-.. نظارت بر امور مالی آموزشگاه : 51

6-1-  هدف اصلی حسابداری و مفهوم معادله اصل آن. 51

6-2-  مفاهیم و اصطلاحات حسابداری ( دارایی ها و بدهی ها ) 54

6-3-  اصول عمومی حسابداری.. 57

6-4-  ثبت معاملات حساب ها ( شناخت دفاتر مالی قانونی و دفاتر كمكی حسابداری ) 59

6-5-  انواع گزارشهای حسابداری ( تراز آزمایشی ، ترازنامه ، صورت سود و زیان و صورت حساب ) 65

7-. تهیه محتوای مربوط به خلاقیت و نوآوریهای مدیر: 81

7-1-  خلاقیت ، نوآوری و فنون آنها 81

7-2-  شیوه های تفكر خلاق.. 86

7-3-  موانع خلاقیت ونوآوری  درسازمانها: 90

8-. نحوه پیشگیری از حوادث و رعایت نكات ایمنی و بهداشت محیط كار : 93

8-1-  حوادث شغلی و علل بروز آنها و بهداشت محیط كار. 93

8-2-  اصول پیشگیری از حوادث و رعایت نكات ایمنی و بهداشت محیط كار. 104

8-3-  عوارض جانبی و اصول کمکهای اولیه. 108

8-4-  آتش‌سوزی و اصول انجام آتش نشانی.. 113

8-5-  آسیب‌های‌ الكتریكی‌.. 116

8-6-  اقدامات‌ در وضعیت‌های‌ اورژانس‌: 119جهت دانلود محصول اینجا کلیک نمایید

نوع مطلب :
برچسب ها : دانلود مقاله مدیریت آموزشی اصول و کاربرد آنها، تحقیق در مورد مدیریت آموزشی اصول و کاربرد آنها، مدیریت آموزشی، پروزه در مورد مدیریت آموزشی اصول و کاربرد آنها،
لینک های مرتبط :


مقایسه میزان افسردگی درزنان شاغل و غیر شاغل

قیمت:70000ریال

موضوع  :

مقایسه میزان افسردگی درزنان شاغل و غیر شاغل در شهرستان بجنورد

    فرمت فایل: WORD (قابل ویرایش)

چکیده

افسردگی پاسخ طبیعی فرد به فشارهای زندگی است. در این اختلال فرد دارای حالات غمگینی گرفتگی و بی حوصلگی است خصوصیات اصلی حالات افسردگی کاهش عمیق میل به فعالیتهای لذتبخش روزمره مثل معاشرت تفریح ورزش و تغذیه است افسردگی تنها برنامه ناهنجاری تلقی می شود که با واقعه ایجاد کننده آن متناسب نباشد.
امروزه متاسفانه بیماری افسردگی یکی از بیماریهای رایج در میان اقشار مختلف مردم است. در بیماری افسردگی واکنش ها غیرطبیعی هستند یعنی انسان در برابر ناملایمات و شکست ها بیش از حد افسرده می شود.
علل ابتلا به این بیماری ارث، تغییرات شیمیایی، از دست دادن والدین در کودکی و حوادث ناخوشایند زندگی و بیماریهای جسمی مختلف و استفاده از داروها می تواند باشد. مطالعات ثابت کرده است که اگر کسی در دوران رشد مصیبت و غم بزرگی مثل مرگ یکی از والدین یا فرد مهمی از خانواده دیده باشد نسبت به افسردگی حساسیت بیشتری دارد. افسردگی از شایعترین مشکلات روانی افراد است بطوری که حدس زده می شود ۷۵% افرادی که در موسسات درمانی بستری می شوند دچار افسردگی هستند.

فهرست

چکیده
فصل اول: «کلیات تحقیق»  
مقدمه ۴
بیان مساله ۷
اهمیت تحقیق ۱۰
اهداف تحقیق ۱۳
فرضیه تحقیق ۱۴
تعاریف عملیاتی ۱۴
فصل دوم: «پیشینه تحقیق»
تاریخچه افسردگی ۱۶
تعریف افسردگی ۱۷
نشانه های افسردگی ۱۸
شخصیت افسردگی ۲۰
محیطهای افسردگی زا ۲۳
علل افسردگی ۲۵
به چه دلیل احتمال ابتلا زنان به افسردگی بیشتر از مردان است ۲۹
طبقه بندی افسردگی روانی ۳۰
انواع افسردگی ۳۲
انواع نظریه درباره افسردگی ۳۵
آشنایی با داروهای ضد افسردگی ۳۹
درمان افسردگی ۴۲
فصل سوم:«روش اجرای تحقیق»  
مقدمه ۴۷
روش تحقیق ۴۸
طرح تحقیق ۴۹
جامعه آماری ۵۰
نمونه و روش نمونه گیری ۵۱
ابزار اندازه گیری ۵۲
روش جمع آوری اطلاعات ۵۳
روشهای آماری ۵۳
فصل چهارم:«تجزیه و تحلیل آماری»  
مقدمه ۵۵
آزمون فرضیه ۵۶
جداول و نمودارها ۵۷
فصل پنجم:«خلاصه بحث و نتیجه گیری»  
ارائه یک خلاصه کوتاه از فصل های گذشته ۶۱
بحث در زمینه یافته ها (اهمیت، تفسیر نتیجه گیری) ۶۳
نتیجه
پیشنهاداتی برای مقابله با افسردگی ۶۴
پیشنهادات تحقیق
محدودیتهای تحقیق
منابع و ماخذ
ضمائمجهت دانلود محصول اینجا کلیک نمایید

نوع مطلب :
برچسب ها : مقایسه میزان افسردگی درزنان شاغل و غیر شاغل در شهرستان بجنورد، مقاله مقایسه میزان افسردگی درزنان شاغل و غیر شاغل در شهرستان بجنورد، افسردگی درزنان شاغل، میزان افسردگی در زنان خانه دار و شاغل، آیا زنان شاغل بیشتر دچار افسردگی میشوند،
لینک های مرتبط :


دانلود کارآموزی آشنایی با انواع قطعات کامپیوتر و کاربرد آن

قیمت:45000ریال

موضوع  :

دانلود کارآموزی آشنایی با انواع قطعات کامپیوتر و کاربرد آن

    فرمت فایل: WORD (قابل ویرایش)

مقدمه :

DVD-ROM ها مدتی است كه  وارد عرصه رقابت شده اند وبا امكانات بیشتر و با سازگاری با انواع بافت CD و قابلیت خواندن DVD   بازار CD-ROM ها را در دست می گیرند دیگر كمتر شركت معتبری را می توان یافت كه CD-ROM تولید كند بنابراین در زمان خرید CD-ROM خوب فكر كنید.یك DVD با قابلیت ذخیره سازی 17 گیگا بایت (در انواع دو لایه و دو رویه ) ظرفیتی برابر 26 CD معمولی 665 مگابایتی دارد. اطلاعات روی DVD  مانند CD روی یك شیار( پیت ) حلزونی رایت می شود.هر چه طول پیت كوچكتر و قطاع فشرده تر باشد ظرفیت بیشتر است (حداقل طول پیت روی DVD برابر 4/0 میكرو متر و رویCD برابر 9/0میكرومتر است فاصله قطاعها روی DVD برابر 74/0 میكرو متر و روی CD برابر6/1میكرومتر است.)درDVD به همین ترتیب طول موج پرتو لیزر از 780 نانو به 650 تا 635 نانومتر كاهش پیدا كرده می توان گفت كه سرعت خواندن دیسك گردانهای DVD  از دیسك گردانهای CD  بیشتر است.مثلاً سرعت یكی از مدلهای توشیبا بدون سر و صدای عجیب و غریب به 26 می رسد.

فهرست مطالب
مقدمه
آشنایی با محل کارآموزی
فصل اول : آشنایی با قطعات کامپیوتر
CD & DVD 9
CPU 11
UPS چیست ؟ ۱۳
آشنایی با USB 14
Bluetooth 17
سنترینوچیست ؟ ۱۹
کارت صدا ۲۰
لیست قطعات کامپیوتر ۲۴
فصل دوم : آشنایی با کاربرد قطعات کامپیوتر
مادربورد ۲۶
Webcam 28
پرینتر لیزری ۳۰
دوربین دیجیتال به جای اسکنر ۳۱
مانیتور CRT 32
مانیتور LCD 39
هارد ساتا ۴۲
فصل سوم : اسمبل کامپیوتر و چگونگی انتخاب قطعات
اسمبل کردن کامپیوتر ۴۶
خرید RAM کامپیوتر ۴۹
خرید کامپیوتر ۵۱
راهنمای خرید پرینتر ۵۳جهت دانلود محصول اینجا کلیک نمایید

نوع مطلب :
برچسب ها : دانلود کارآموزی آشنایی با انواع قطعات کامپیوتر و کاربرد آن، گزارش کارآموزی آشنایی با انواع قطعات کامپیوتر و کاربرد آن، دانلود رایگان گزارش کارآموزی آشنایی با انواع قطعات کامپیوتر و کاربرد آن، متن گزارش کارآموزی آشنایی با انواع قطعات کامپیوتر و کاربرد آن، قطعات کامپیوتر و کاربرد آن،
لینک های مرتبط :


سه شنبه 18 شهریور 1393 :: نویسنده : اولدوز تک
دانلود پاورپوینت بیمه تأمین اجتماعی

قیمت:30000ریال

موضوع  :

دانلود پاورپوینت بیمه تأمین اجتماعی

    فرمت فایل: PPT (قابل ویرایش)

فهرست مطالب
فصل اول کلیات
فصل دوم منابع‌ درآمد – ماخذ احتساب‌ حق‌ بیمه‌ و نحوه‌ وصول‌ آن‌
ماده‌ ۱ – منابع‌ درآمد سازمان‌ به‌ شرح‌ زیر است‌
فصل سوم بیماری‌ – حاملگی‌ و وضع‌ حمل‌
فصل چهارم ازکارافتادگی‌ – بازنشستگی‌ – فوت‌
بخش‌ اول‌ – ازکارافتادگی‌
بخش دوم بازنشستگی
فصل‌ پنجم – ازدواج‌ و عائله‌مندی‌جهت دانلود محصول اینجا کلیک نمایید

نوع مطلب :
برچسب ها : دانلود پاورپوینت بیمه تأمین اجتماعی، دانلود رایگان پاورپوینت بیمه تأمین اجتماعی، ت، تامین اجتماعی، بیمه، پاورپوینت برای بیمه تامین اجتماعی،
لینک های مرتبط :


عوامل موثر در افزایش مهارت نوشتن خلاق در دانش آموزان متوسطه

قیمت:120000ریال

موضوع  :

عوامل موثر در افزایش مهارت نوشتن خلاق در دانش آموزان متوسطه

    فرمت فایل: WORD (قابل ویرایش)

مقدمه :

جامعه‌ی پویا و پرتلاش امروزی یك لحظه درنگ نمی كند تا بتواند به فنون جدید و قدرت والای علمی دست پیدا كند . در چنین عصری كه عصر شكوفایی و بهره جستن از نبوغ بزرگان علمی، پژوهندگان ،مخترعین ، مبتكرین، صنعتگران و... است برای اداره سازمان‌های اجتماعی ـ فرهنگی ـ اقتصادی و آموزش جامعه به فكر و ذهن افراد خلاق نیاز است ،  تا بتوان همگام و همپای پیشرفت جامعه به پرورش افراد خلاق اقدام نمود.     بسیاری بر این عقیده‌اند كه خلاقیت امری ذاتی است و فقط خداوند این ودیعه خود را به عده‌ای از انسانها بخشیده و قابل آموزش و آموختنی نیست . عده‌ای با این عقیده مخالفند و ابراز می دارند خداوند به همه انسانها یكسان نعمت بخشیده این افراد (خلاقان) از این نبوغ خدادادی خود ، بیشترین بهره را برده‌اند و نیز معتقدند كه خلاقیت صفت مشترك تمامی انسانها است

فهرست مطالب
فصل اول : کلیات
۱ـ۱ مقدمه
۱ـ۲ بیان مسئله
۱ـ۳ اهمیت و ضرورت پژوهش
۱ـ۴ اهداف پژوهش
۱ـ۵ فرضیه‌های پژوهش
۱ـ۶ تعاریف عملیاتی متغیرها
۱ـ۶ ـ۱ نوع متغیرهای تحقیق
۱ـ۶ ـ۲ مراحل اندازه‌گیری متغیرها
۱ـ۶ ـ ۳ تعریف متغیرها فصل دوم : ادبیات پژوهش
۲ـ۱ خلاقیت چیست ؟
۲ـ۲ تعریف خلاقیت
۲ـ۳ روند شکل گیری خلاقیت
۲ـ۴ خصوصیات افراد خلاق
۲ـ۵ راه‌های پرورش خلاقیت
۲ـ۶ موانع خلاقیت
۲ـ۷ انگیزه عاملی جهت تحقق خلاقیت نوشتاری
۲ـ۸ نقش آموزش در پرورش نوشتن خلاق
۲ـ۹ محیط خانواده و تأثیر آن بر خلاقیت
۲ـ۱۰ نقش تکرار و تمرین نوشتن بر نوشتن خلاق
۲ـ۱۱ تأثیر مطالعه بر نوشتن خلاق
۲ـ۱۲ نقش قصه‌گویی در پرورش نوشتن خلاق
۲ـ۱۳ تشویق عاملی کارساز در پرورش نوشتن خلاق
۲ـ۱۴ نقش کودکستان و مراکز پیش دبستانی در بروز خلاقیت
۲ـ۱۵ نقش بازی‌های کودکانه در پرورش خلاقیت
۲ـ۱۶ تأثیر اوقات فراغت بر نوشتن خلاق
۲ـ۱۷ مروری بر تحقیقات انجام شده فصل سوم : روش پژوهش
۳ـ۱ نوع تحقیق
۳ـ۲ جامعه آماری و ویژگی‌های آن
۳ـ۳ روش نمونه‌گیری و حجم نمونه
۳ـ۴ ابزار گردآوری داده‌ها
۳ـ۵ پایایی و روایی پرسشنامه‌ها
۳ـ۵ـ۱ پایایی و روایی آزمون خلاقیت
۳ـ۵ـ۲ پایایی و روایی آزمون انگیزه پیشرفت
۳ـ۵ـ۳ پایایی و روایی پرسشنامه محقق ساخته
۳ ـ ۶ شیوه نمره‌گذاری آزمون‌ها
۳-۶-۱ نمره‌گذاری آزمون خلاقیت
۲-۶-۲ نمره‌گذاری آزمون انگیزه پیشرفت
۳ـ۷ روش تجزیه و تحلیل داده‌ها فصل چهارم : یافته‌های تحقیق
۴ـ۱ یافته‌های توصیفی
۴ـ۲ یافته‌های مربوط به فرضیه‌های تحقیق (آمار استنباطی)
فصل پنجم : بحث و نتیجه‌گیری
۵ـ۱ بحث و نتیجه‌گیری
۵ـ۲ پیشنهاد نظری و علمی پژوهش
۵ـ۳ محدودیت‌های پژوهش
منابع و مأخذ
منابع و مأخذ پیوست‌ها
پرسشنامه شماره (۱) پرسشنامه محقق ساخته
پرسشنامه شماره (۲) آزمون انگیزه پیشرفت (ACMT)
پرسشنامه شماره (۳) آزمون خلاقیت جمال عابدیجهت دانلود محصول اینجا کلیک نمایید

نوع مطلب :
برچسب ها : افزایش مهارت نوشتن، عوامل موثر در افزایش مهارت نوشتن خلاق در دانش آموزان متوسطه، افزایش مهارت نوشتن خلاق در دانش آموزان، تحقیق افزایش مهارت نوشتن خلاق در دانش آموزان، مقاله افزایش مهارت نوشتن خلاق در دانش آموزان،
لینک های مرتبط :


نشریه شماره 446 به صورت پاورپوینت-فصل چهارم

قیمت:50000ریال

موضوع :

فصل چهارم نشریه 446 به صورت پاورپوینت (ماشین آلات بتن)

فرمت فایل: PPT (قابل ویرایش  )

به صورت کامل و جامع در 312 اسلاید


مقدمه :

4-1- ﻣﺎﺷﻴﻦ آﻻت ﺳﻨﮓ ﺷﻜﻦ

‫4-1-1- ﻣﻌﺮﻓﻲ، ﻣﻮارد اﺳﺘﻌﻤﺎل، ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻓﻨﻲ، ﻗﺪرت و ﻇﺮﻓﻴﺖ

‫4-1-1-1- ﻣﻌﺮﻓﻲ و ﻣﻮارد اﺳﺘﻌﻤﺎل

دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎی ﺳﻨﮓ ﺷﻜﻦ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻬﻴﻪ ﺳﻨﮕﺪاﻧﻪ اﻋﻢ از ﺷﻦ و ﻣﺎﺳﻪ در اﻧﺪازهﻫﺎی ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز، ﺑﻪ وﻳﮋه در ﻛﺎرﻫـﺎی ﺗﻬﻴـﻪ ﺳـﻨﮕﺪاﻧﻪ ﺑﺘﻦ و ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻮاردی ﻛﻪ ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ ﺳﻨﮕﺪاﻧﻪ در ﻣﺤﺪودهﻫﺎی داﻧﻪ ﺑﻨﺪی ﺑﺎﺷﺪ ﻧﻈﻴﺮ ﻻﻳﻪﻫﺎی روﺳﺎزی راه و آﺳﻔﺎﻟﺖ، ﺑﻪ ﻛﺎر ﻣﻲرود. اجزای ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻛﺎرﺧﺎﻧﻪ ﺳﻨﮓ ﺷﻜﻦ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ اﺑﻌﺎد و ﻧﻮع ﻛﺎرﺧﺎﻧﻪ ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ، اﻣﺎ ﺑﻄﻮر ﻛﻠﻲ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﻈﻢ ﻣﻌﻴﻦ زﻳﺮ ﻗﺮار ﻣﻲﮔﻴﺮﻧﺪ:‫.

1. ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻛﻨﻨﺪه اوﻟﻴﻪ ﻛﻪ ﻣﻮاد ﺧﺎم ﺑﺮ روی آن رﻳﺨﺘﻪ ﺷﻮد. اﻳﻦ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻛﻨﻨﺪه ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﻳﻚ ﻗﻴﻒ ﺳﺎده ﻳﺎ ﻧﺎوه ﺷﻴﺒﺪار (ﺷـﻮت) ﺑﺎ ﻳﻚ ﻧﻮار ﻧﻘﺎﻟﻪ ﺳﻨﮕﻴﻦ ﺑﺎﺷﺪ. ﻫﺪف از اﻳﻦ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻛﻨﻨﺪه رﺳﺎﻧﺪن ﻣﻨﻈﻢ ﻣﻮاد ﺑﻪ ﺳﻨﮓ ﺷﻜﻦ اوﻟﻴﻪ اﺳﺖ.‬

‫2. ﺳﺮﻧﺪ درﺷﺘﮕﻴﺮ ﻛﻪ ﻣﻮاد ﺧﺎم اوﻟﻴﻪ ﭘﺲ از ﻋﺒﻮر از روی آن ﺑﻪ داﺧﻞ ﺳﻨﮓ ﺷـﻜﻦ ﺗﻐﺬﻳـﻪ ﻣـﻲﺷـﻮﻧﺪ. اﻳـﻦ ﺳـﺮﻧﺪ از ﻳـﻚ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻣﻴﻠﻪ ﻫﺎی ﻣﻮازی ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻮاد ﻛﻮﭼﻜﻲ ﻛﻪ ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﺧﺮد ﺷﺪن اوﻟﻴﻪ ﻧﺪارﻧـﺪ از ﻣﻴـﺎن آﻧﻬـﺎ ﺳـﻘﻮط ﻛﺮده و ﺑﺪﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ازﻓﺮﺳﺎﻳﺶ ﻏﻴﺮ ﺿﺮوری ﺳﻨﮓ ﺷﻜﻦ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮی ﻣﻲﺷﻮد. ﻣﻮاد ﻛﻮﭼﻚ ﻣﺴﺘﻘﻴﻤﺎً ﺑﺮروی ﻧﻮار ﻧﻘﺎﻟﻪ اوﻟﻴﻪ ﺳﻘﻮط ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ ﻛﻪ ﻣﺤﺼﻮل ﺧﺮد ﺷﺪه ﺳﻨﮓ ﺷﻜﻦ اول را ﺣﻤﻞ ﻣﻲﻛﻨﺪ.‬

‫3. ﺳﻨﮓ ﺷﻜﻦ اوﻟﻴﻪ ﻛﻪ وﻇﻴﻔﻪ ﺧﺮد ﻛﺮدن ﻣﻮاد ﺧﺎم را ﺑﺼﻮرت ﺳﻨﮕﺪاﻧﻪ ﻫﺎی درﺷﺖ دارد.‬

‫4. ﻧﻮار ﻧﻘﺎﻟﻪ (ﺑﺎﻻﺑﺮ) اوﻟﻴﻪ ﻛﻪ ﻣﻮاد ﺧﺮد ﺷﺪه را ﺑﻪ ﺳﺮﻧﺪ ﺟﺪا ﻛﻨﻨﺪه ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﻲﻛﻨﺪ،اﻳﻦ ﻧﻮار زﻳﺮ ﻳﻚ آﻫﻨﺮﺑﺎ ﻋﺒﻮر ﻣـﻲ ﻛﻨـﺪ ﺗـﺎ ﺗﻜﻪ ﻫﺎی ﻣﺘﻪ ﻓﻮﻻدی، ﭘﻴﭻ ﻳﺎ ﺗﻜﻪ آﻫﻨﻬﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺳﻨﮓ ﺷﻜﻦ ﺛﺎﻧﻮﻳﻪ ﺻﺪﻣﻪ ﻣﻲزﻧﻨﺪ، ﺟﺪا ﺷﻮﻧﺪجهت دانلود محصول اینجا کلیک نمایید

نوع مطلب :
برچسب ها : فصل چهارم نشریه 446 به صورت پاورپوینت (ماشین آلات بتن)،
لینک های مرتبط :


بررسی میزان تاثیر شن بازی درمانی در درمان کودکان بیش فعال

قیمت:75000ریال

موضوع  :

دانلود پایان نامه روانشناسی بررسی میزان تاثیر شن بازی درمانی در درمان کودکان بیش فعال

    فرمت فایل: WORD (قابل ویرایش)

فصل اول    
مقدمه    
بیان مسئله    
ضرورت و هدف پژوهش    
فرضیه‌ی پژوهش    
سوال پژوهش    
تعاریف نظری و عملیاتی متغیرها
   
فصل دوم    
اختلال مربوط به کمبود توجه (بیش فعالی)    
نشانه های کمبود توجه – بیش فعالی درکودکان    
عوامل مؤثر در بروز بیماری    
شیوع    
بیش فعالی و رابطه آن با جنسیت    
سبب شناسی    
خصوصیات بالینی (ADHD)    
درمان    
دارو درمانی    
رفتار درمانی    
روشهای عامل سنتی    
بازی چیست؟    
عوامل مؤثر در بازی    
تأثیر جنس    
تأثیر هوش    
تأثیر سن    
تأثیر محیط    
بازی واهمیت آن    
ارزشهای بازی    
انواع بازی از دیدگاه پیاژه    
بازی تمرینی    
انواع بازیهای تمرینی    
بازی نمادین    
مراحل بازیهای نمادین    
انواع بازیهای نمادین    
بازی با قاعده    
نظریه های مربوط به بازی    
نظریه‌ی انرژی اضافی یا مازاد    
نظریه‌ی پیش تمرین    
نظریه‌ی استراحت و رفع خستگی    
نظریه‌ی تکرار فعالیتهای اجدادی    
نظریه‌ی تکرار فعالیتهای غریزی    
نظریه‌ی جبران    
نظریه‌ی اصل لذت    
کاتارسیس    
دیدگاه دکرولی درمورد بازی    
دیدگاه فروبل    
دیدگاه ژان شاتو    
دیدگاه پرز    
دیدگاه اشترن    
دیدگاه شارلوت بوهلر    
دیدگاه هارلوک    
دیدگاه اسپادگ    
طبقه بندی پارتن براساس میزان درگیری اجتماعی    
طبقه بندی لوون فلد    
بازیها از نظر اجرا    
اسباب بازی    
ویژگی های اسباب بازی    
انواع اسباب بازی    
ارزش درمانی بازی    
بازی درمانی چیست؟    
بازی درمانی از نظر روش شناختی موضوع    
انشعاب بازی درمانی براساس نظریه روانکاوی    
بازی درمانی فعال    
بازی درمانی غیرفعال    
بازی درمانی گروهی    
مفاهیم و نظریه های بازی در قرن بیستم    
اتاق بازی درمانی    
شن بازی درمانی و تاریخچه آن    
اهمیت شن در تکنیک دنیا    
گستره‌ی نظریه کاف درشن بازی    
فرآیند بهبودبخشی و درمان شن بازی    
قدرت درمانی شن بازی از دیدگاه یونگ    
تعبیر وتفسیر با تأخیر    
از رمز درآوردن سینی های شن    
کودک از بازی با شن چه چیزهایی یاد می گیرد؟    
مراحل رشدی پیاژه در شن بازی کودکان    
مروری بر تحقیقات انجام شده    

فصل سوم    
مقدمه    
جامعه آماری    
نمونه وروش نمونه گیری    
ابزار پژوهش    
مقیاس درجه بندی معلم کانرز    
روش آماری    
روش اجرا    
مشاهدات بالینی    

فصل چهارم    
فرضیه ‌ی پژوهش    
جداول    
نمودار    

فصل پنجم    
بحث و نتیجه گیری    
لزوم آموزش والدین و آموزگاران    
درمان اختلال بیش فعالی-کم توجهی (ADHD) با رویکرد شناختی – رفتاری    
انتقادات    
پیشنهادات    
پیوست    
منابع    جهت دانلود محصول اینجا کلیک نمایید

نوع مطلب :
برچسب ها : دانلود پایان نامه روانشناسی بررسی میزان تاثیر شن بازی درمانی در درمان کودکان بیش فعال، میزان تاثیر شن بازی درمانی در درمان کودکان بیش فعال، مقاله میزان تاثیر شن بازی درمانی در درمان کودکان بیش فعال، تحقیق میزان تاثیر شن بازی درمانی در درمان کودکان بیش فعال، کودکان بیش فعال، درمان کودکان بیش فعال، بیماری بیش فعالی،
لینک های مرتبط :


بررسی مقایسه ای ویژگی های خانوادگی زنان روسپی و زنان غیرروسپی

قیمت:50000ریال

عنوان پروژه:

بررسی مقایسه ای ویژگی های خانوادگی زنان روسپی و زنان غیرروسپی

پایان نامه جهت اخذ درجة كارشناسی ارشد

رشتة مددكاری اجتماعی

    فرمت فایل: WORD (قابل ویرایش)

فهرست :
چکیده

فصل اول- کلیات

مقدمه

بیان مسأله

ضرورت و اهمیت تحقیق

اهداف تحقیق

فصل دوم- ادبیات موضوع

گفتار یکم- خانواده

تعریف خانواده

اهمیت خانواده

گفتار دوم – آسیبهای خانواده

اختلاف خانوادگی

خشونت خانوادگی

تجاوز جنسی علیه زنان

تجاوز جنسی علیه کودکان

فقر و انحرافات اجتماعی

طلاق و انحراف

اثرات اعتیاد والدین بر فرزندان

بزهکاری یکی از افراد خانواده

گفتار سوم- روسپی گری

تعریف فحشا و روسپی گری

الف) بررسی تاریخچه روسپی گری در ملل ابتدایی

ب) بررسی تاریخچه روسپی گری در ایران

یافته‌هایی از اولین همایش ملی آسیب‌های اجتماعی ایران در چهارچوب مسأله روسپیگری

گفتار چهارم- مبانی نظری

مقدمه

الف) تئوریهای جامعه‌شناسی

نظریه کنترل

هیرشی و نظریه علقه اجتماعی

ساترلند و پیوند افتراقی

نی و نظریه روابط خانوادگی

تئوری کنترل متعادل

خانواده و تئوری ارتباطات نسبی

ثورن بری و نظریه تکاملی

نظریه یادگیری اجتماعی بندورا

نظریه دین و مذهب

تئوری امیل دورکیم

نظریه مارکس

ب) تئوریهای روانشناسی

تئوری سالیوان

تئوری واکنش به رویدادهای آزاردهنده برکوتیز

روان‌شناسی فانون (Fanon)

نظریه درماندگی آموخته شده

چارچوب نظری تحقیق

مدل نظری تحقیق

مروری بر تحقیقات

فرضیه های پژوهش

فصل سوم- روش‌شناسی پژوهش

مقدمه

روش تحقیق

روش جمع‌آوری اطلاعات

جامعه آماری

روش نمونه‌گیری و تعیین حجم نمونه

تعریف مفاهیم تحقیق

سطح سنجش متغیرها

روایی و پایایی ابزار اندازه‌گیری

فصل چهارم – تجزیه و تحلیل داده ها

۴-۱- جداول توصیفی

۴-۲- جداول تبیینی و آزمون فرضیات

فصل پنجم – نتایج و پیشنهادات

۵-۱- نتایج توصیفی

۵-۲- نتایج تبیینی

بحث و نتیجه گیری

پیشنهادات

محدودیت های پژوهش

منابع و ماخذ

پیوست

پرسشنامهجهت دانلود محصول اینجا کلیک نمایید

نوع مطلب :
برچسب ها : بررسی مقایسه ای ویژگی های خانوادگی زنان روسپی و زنان غیرروسپی، مقاله بررسی مقایسه ای ویژگی های خانوادگی زنان روسپی و زنان غیرروسپی، تحقیق بررسی مقایسه ای ویژگی های خانوادگی زنان روسپی و زنان غیرروسپی، زنان روسپی، خانواده در زنان روسپی، تفاوت زنان روسپی و غیر روسپی،
لینک های مرتبط :


گزارش کارورزی در بخش فرآبری داده های سازمان تامین اجتماعی

قیمت:49000ریال

موضوع  :

گزارش کارورزی در بخش فرآبری داده های سازمان تامین اجتماعی رشته کامپیوتر

    فرمت فایل: WORD (قابل ویرایش)

مقدمه

نظم اجتماعی از موضوعات مهم جامعه شناسی است که کمتر مورد توجه قرار گرفته است . حال آنکه تا حداقلی از نظم وجود نداشته باشد نمیتوان از ماهیتی به نام جامعه سخن راند و اصولا هر گونه برداشتی از جامعه مسبوق به این پیش فرض است که حداقلی از نظم وجود دارد . با وجود این بسیاری از جامعه شناسان بویژه آنهایی که سودای تغییر در سر داشته اند از کنار این مسئله به راحتی گذشته اند . در صورتی که نه هر تغییر ذاتا مطلوب و پذیرفتنی است و نه هر نظمی ماهیتا نا مطلوب و قابل نقد بلکه می توان به لحاظ نظری نظم های متفاوتی را انتزاع کرد . از سوی دیگر هر گونه تغییری طلب نظم مطلوب است . بنابراین پرداختن به موضوع نظم اجتماعی چرایی و چگونگی محقق شدن آن عوامل تقویت کننده و تغییر دهنده نظم و ... از اهمیت بسیاری برخوردار است .
عوامل بسیاری در چگونگی نظم اجتماعی موثرند . نظام اجتماعی متشکل از خورده نظامهای بسیاری است و هر یک از این خرده نظامها نقش تنظیمی یا اختلالی در نظم اجتماعی دارند . یکی از این خرده نظامها نظام تامین اجتماعی است که من تصمیم گرفتم به دلیل نقش مهم آن در تنظیم زندگی افراد جامعه به آن وارد شده و آثار آن را در نظم اجتماعی در حد بسیار مختصر نشان دهم .
من در مدت کارآموزی در این سازمان جدا از آشنا شدن با ساختار سازمانهای دولتی و روابط کاری مرسوم بین کارمندان آنها تجربیات جدیدی در رابطه با سیستمهای شبکه و بانکهای اطلاعاتی بدست آوردم و همچنین فرصتی پیش آمد تا آموخته های قبلی خود را که بصورت تئوری خوانده بودم به طور عملی اجرا و به نقاط ضعف و قوت خود بیشتر آگاهی پیدا کنم . در زمینه سخت افزاری هم تجربیات جالبی بدست آوردم که در متن به آنها اشاره می کنم .
پایان سخن این که تحقیق تنها به بخش کوچکی از تلاش و زحمات افراد سخت کوش و متعهد این سازمان در تحقق اهداف کلی نظام اجتماعی اشاره شده که امیدوارم کمی ها و کاستی های این نوشته را به حساب گستردگی و وسعت کارها و وظایف این سازمان بگذارید .

فهرست مطالب :

چکیده
پیشگفتار
فصل اول : معرفی سازمان تامین اجتماعی
1-1 ) نقش خرده نظام تامین اجتماعی در جامعه
1-2 ) تامین اجتماعی و فرایند شکل گیری آن
1-3 ) عوامل موثر بر ظهور نظام تامین اجتماعی
1-4 ) آثار مثبت تامین اجتماعی در جامعه

فصل دوم : واحدهای اداره تامین اجتماعی شعبه نه
2-1 ) واحد نام نویسی و حسابهای انفرادی
2-2 ) واحد درآمد
2-3 ) واحد اجرائیات
2-4 ) واحد بازرسی
2-5 ) باجه دریافت
2-6 ) امور مالی
2-7 ) امور اداری
2-8 ) مستمری ها
2-9 ) امور بیمه شده گان

فصل سوم : سایر فعالیتهای سازمان تامین اجتماعی
3-1 ) بیمه بافندگان قالی و قالیچه و گلیم و زیلو
3-2 ) بازنشستگی پیش از موعد در کارهای سخت و زیان آور

فصل چهارم : بانک اطلاعاتی اداره تامین اجتماعی شعبه نه
4-1 ) توضیح در رابطه با بانک اطلاعاتی شعبه
4-2 ) دلایل استفاده از فاکس پرو
4-3 ) شرح محیط کاری فاکس پرو
4-4 ) فرمانهای آموخته شده در طول دوره

فصل پنجم : شبکه داخلی شعبه
5-1 ) شرح شبکه داخلی شعبه
5-2 ) فرمانهای آموخته شده در طول دوره

فصل ششم : فعالیتهای سخت افزاری
6-1 ) شرح فعالیتهای سخت افزاری
6-2 ) نحوه نصب کارت شبکه
منابع

جهت دانلود محصول اینجا کلیک نمایید

نوع مطلب :
برچسب ها : گزارش کارورزی در بخش فرآبری داده های سازمان تامین اجتماعی رشته کامپیوتر، بخش فرآبری داده های سازمان تامین اجتماعی، گزارش کا آموزی برای رشته کامپیوتر، گزارش کار آموزی رشته کامپیوتر در تامین اجتماعی،
لینک های مرتبط :


کارآموزی ریسندگی و بافندگی (كارخانه ایران پوپلین)

قیمت:70000ریال

موضوع :

کارآموزی ریسندگی و بافندگی (كارخانه ایران پوپلین)

    فرمت فایل: WORD (قابل ویرایش)

تاریخچه شركت ایران پوپلین         1
كنترل پارچه های خام          4
مشخصات پارچه های تولید شده دركارخانه       5
مقدمات تكمیل          
پرزسوزی           6
سفیدگری بزرگ          11
سفیدگری كوچك          16
شستشو            17
اهارگیری           20
پخت            27
سفیدگری           29
سفیدبرفی           31
مرسریزاسیون           36
ماشین مرسریزه           40
كریشه یا اثر موضعی ( شیر شکری) در سطح پارچه       42
چاپ
شابلون سازی           45
ماشینهای چاپ
ماشین چاپ روتاری اشتورك         60
ماشین چاپ روتاری زیمر         66
ماشین فیكسه           71
رنگسازی           75

ماشینهای رنگرزی موجود درسالن        
ماشین رنگرزی ترموزول         82
پد- استیم           87
دستگاه شستشوی نهایی         95
تكمیل نهایی          
كندانس           98
كالندر            99
ماشین خارزنی            101
ماشین سانفوریزه          106
استنتر            109
نرم كن            119
پركن            120
ازمایشگاه چاپ  
چاپ پیگمنت           122
چاپ راكتیو           126
چاپ دیسپرس- راكتیو          126
چاپ برداشت           127
ازمایشگاه رنگرزی
رنگرزی راكتیو           128
رنگرزی دیسپرس – راكتیو         131
رنگرزی دیسپرس- خمی         133
رنگرزی دیسپرس-گوگردی         134
اسكلت گیری           136
رنگرزی پیگمنت          137
رنگ همانندی (رنگ پیگمنت)        138
ازمایشگاه تكمیل
نرم كن كاتیونی          140
نرم كن سیلیكونی          140
سفیدبرفی           141
ضداب            141
تست ها           143جهت دانلود محصول اینجا کلیک نمایید

نوع مطلب :
برچسب ها : کارآموزی ریسندگی و بافندگی (كارخانه ایران پوپلین)، گزارش کارآموزی ریسندگی و بافندگی (كارخانه ایران پوپلین)، دانلود گزارش کارآموزی ریسندگی و بافندگی (كارخانه ایران پوپلین)، کارآموزی ریسندگی و بافندگی، ریسندگی و بافندگی،
لینک های مرتبط :


دوشنبه 17 شهریور 1393 :: نویسنده : اولدوز تک
تحقیق مدیریت منابع انسانی

قیمت:98000ریال

موضوع :

تحقیق مدیریت منابع انسانی

    فرمت فایل: WORD (قابل ویرایش)

مقدمه

نیروی انسانی موجود در هر جامعه عامل اساسی و تعیین كننده ای است كه با شركت مستقیم در تولید و خدمات یا به صورت اعمال تراوشات فكری در انواع فعالیتها موجبات توسعه و پیشرفت اقتصادی و اجتماعی هر كشوری را فراهم می سازد. عملكرد نیروی انسانی به عنوان عامل اساسی بستگی به توانایی و انگیزش وی دارد.توانایی ها و مهارتها تنها فرد را قادر می سازد، عملكرد نیروی انسانی به عنوان عامل اساسی بستگی به توانایی و انگیزش وی دارد.توانایی ها و مهارتها تنها فرد را قادر می سازد كه وظیفه اش را انجام دهد اما برای اینكه او كارش را به نحو مطلوب انجام دهد نیاز به انگیزش دارد (مقدمی پور، 1378، 189)انگیزش به معنای تحرك درآوردن رفتار فعال برای ارضای نیاز است. بعضی از نیازها مانند احتیاح زیستی به آب و هوا، غذا، خواب، سرپناه جزو نیازهای اولیه است و سایر نیازها را می توان به عنوان نیازهای ثانویه تلقی كرد كه مانند نیاز به قدر و منزلت، مقام، وابستگی به دیگران، محبت و. موفقیت و ... كه درجه شدت این نیازها در اشخاص مختلف متفاوت است. (ایران نژاد، 1376، 376) در تحقیق حاضر به دنبال آن هستیم كه نیازهای كاركنان شركت را مورد مطالعه و بررسی قرار دهیم كه مهمترین عامل مؤثر بر نظام انگیزش به شمار می رود. در سنجش نیازهای شدید كاركنان از مدل پنج طبقه ای سلسله مراتب نیازهای مازلو كه به ترتیب عبارتند از نیازهای فیزیولوژیك، ایمنی، امنیت، اجتماعی و تعلق، احترام و خودشكوفایی و همچنین نیازهای آشكار ماری، تئوری دو عاملی هرزبرگ و تئوری مك كلند به عنوان الگو استفاده شده است.

فهرست مطالب
عنوان صفحه
فصل اول – کلیات
مقدمه
۱-۱ بیان مسئله
۲-۱ اهمیت و ضرورت تحقیق
۳-۱ اهداف تحقیق
۴-۱ فرضیات و سوالات تحقیق
۵-۱ تعریف عملیاتی متغیرها در تحقیق
۶-۱ قلمرو تحقیق
۷-۱ واژه ها و اصطلاحات بکار رفته در تحقیق
فصل دوم – ادبیات موضوع
۱-۲ معرفی شرکت
۲-۲ ماهیت انگیزش
۳-۲ اهمیت انگیزش
۴-۲ چهارچوب انگیزش
۵-۲ دیدگاههای تاریخی در انگیزش
۱-۵-۲ دیدگاههای اولیه انگیزش
۲-۵-۲ دیدگاه مدیریت علمی
۳-۵-۲ دیدگاه روابط انسانی
۶-۲ نظریه های انگیزش
۱-۶-۲ نظریه های محتوایی (تئوری نیازها)
۲-۶-۲ نظریه های فرایندی انگیزش
۳-۶-۲ نظریه های معاصر انگیزش
۷-۲ رابطه بین نیاز و انگیزش
فصل سوم – روش تحقیق
مقدمه
۱-۳ روش تحقیق
۲-۳ جامعه آماری
۳-۳ نمونه و روش نمونه گیری
۴-۳ ابزار گرداوری داده ها
۵-۳ روش تجزیه و تحلیل داده ها
۶-۳ محدودیتهای تحقیق
فصل چهارم – تجزیه و تحلیل یافته ها
۱-۴ توصیف داده ها
فصل پنجم – نتیجه گیری و پیشنهادات
۱-۵ نتیجه گیری
۲-۵ پیشنهاداتجهت دانلود محصول اینجا کلیک نمایید

نوع مطلب :
برچسب ها : تحقیق مدیریت منابع انسانی، مقاله مدیریت منابع انسانی، مطلبی در مورد مدیریت منابع انسانی، تحقیق در مورد مدیریت منابع انسانی، منابع انسانی را چگونه مدیریت کنیم، اصول مدیریت منابع انسانی،
لینک های مرتبط :


دوشنبه 17 شهریور 1393 :: نویسنده : اولدوز تک
گزارش کار بیسکوئیت (شرکت کام آوران)

قیمت:45000ریال

موضوع :

گزارش کار بیسکوئیت (شرکت کام آوران)

    فرمت فایل: WORD (قابل ویرایش)

چکیده :

تولید كننده انواع كیك , بسكویت , كلوچه , نوشابه , آبمیوه دوی پك ( cc180  و cc 280 ) آبمیوه قوطی حاوی پالپ میوه , دلستر , ماءالشعیر و فراورده های لبنی

فهرست

تاریخچه

ساختمان كارخانه

تعداد پرسنل شاغل ومیزان تحصیلات آنهاعبارتنداز

 نوشابه

مواد اولیه و بسته بندی

خط تولید نوشابه

فلوچارت نوشابه

خط تولید آب میوه های دوی پك( cc180 و cc 280)                                                                                                

خط تولید آب میوه های قوطی حاوی پالپ میوه

آزمایش های كیفی

آزمایشات شیمیایی

مراحل انجام آزمایش

آزمایش خاكستر كل

اندازه گیری PH

اندازه گیری چگالی  

تعیین اندیس فرمالین در آب میوه

فرمالین خنثی

اندازه گیری عصاره خشك

مراحل انجام واكنش

مواردایجاد كننده خطا

اندازه گیری قند كل

تهیه محلولها

آماده سازی نمونه

مراحل انجام واكنش

كشت باكتری های مقاوم به اسید

آزمایشات میكروبی

آماده كردن اتاق كشت

آماده سازی نمونه

كشت كپك و مخمر

شمارش كلی

كشت دادن نمونهجهت دانلود محصول اینجا کلیک نمایید

نوع مطلب :
برچسب ها : گزارش کار بیسکوئیت (شرکت کام آوران)، گزارش کار نحوه تهیه بیسکوئیت، بیسکوئیت چگونه تهیه میشود ؟، گزارش کار اموزی در مورد تولید بیسکوئیت،
لینک های مرتبط :


پروژه مالی طراحی سیستم حسابداری (شرکت آب و فاضلاب)

قیمت:58000ریال

موضوع :

پروژه مالی طراحی سیستم حسابداری (شرکت آب و فاضلاب)

    فرمت فایل: WORD (قابل ویرایش)

   مقدمه

شركت سهامی عام نمونه (در شرف تأسیس) طراحی سیستم اطلاعاتی خود را به ما واگذار می‌نماید و از ما خواسته می‌شود كه با توجه به طبیعت فعالیت شركت موردنظر (شركت در زمینه تولید و فروش فرش ماشینی به فعالیت خواهد پرداخت) و حجم معاملات مختلف، تعداد كارمندان و ظرفیت شركت سیستمی طراحی شود كه با توجه به اصل فزونی منافع جو مخارج وظایف زیر را به نحو احسن انجام دهد

فهرست مطالب

مقدمه

طراحی سیستم حسابداری شرکت سهامی آب منطقه ای فارس

طراحی زیر سیستمهای حسابداری

مدیریت مالی

دارائیهای ثابت ( ۱۶۹ ـ ۱۳۰)

دارائیهای نامشهود (۱۷۹ ـ ۱۷۰)

بدهیهای بلند مدت (۲۴۹ ـ۲۲۰)

حقوق صاحبان سرمایه (۲۹۹ ـ ۲۵۰)

حسابهای صورت سود و زیان(۸۹۹ ـ ۳۰۰)

بهای تمام شده کالای فروش رفته (۳۹۹ ـ ۳۵۰)

سربار کارخانه (۴۹۹ ـ ۴۰۰)

هزینه‌های توزیع و فروش (۵۹۹ ـ ۵۰۰)

هزینه‌های اداری (۶۹۹ ـ ۶۰۰)

سایر هزینه‌ها (۷۴۹ ـ ۷۰۰)

سایر درآمدها (۸۴۹ ـ ۸۰۰)

کسور درآمد (۸۹۹ ـ ۸۹۰)

نحوه کارکرد و ارتباط متقابل

تعداد کارکنان، تفکیک وظایف و نمونه فرمها

حسابداری دریافتها و پرداختها و قراردادها

حسابداری خرید

حسابداری فروش

حسابداری اموال

حسابداری حقوق و دستمزد

زیر سیستم حسابداری صنعتی و انبارداری

زیر سیستم بودجه

حسابرسی داخلیجهت دانلود محصول اینجا کلیک نمایید

نوع مطلب :
برچسب ها : پروژه مالی طراحی سیستم حسابداری (شرکت آب و فاضلاب)، پروژه مالی طراحی سیستم حسابداری، دانلود پروژه مالی طراحی سیستم حسابداری، دریافت پروژه مالی طراحی سیستم حسابداری،
لینک های مرتبط :


دانلود گزارش کارآموزی پشتیبانی شبکه و سخت افزار ونرم افزار

قیمت:60000ریال

موضوع  :

دانلود گزارش کارآموزی پشتیبانی شبکه و سخت افزار ونرم افزار

    فرمت فایل: WORD (قابل ویرایش)

مقدمه :

در ابتدا مختصری در مورد محل کارآموزی توضیح می دهم : شرکت مهندسی بانی ساز درزمینه پشتیبانی سخت افزاری و نرم افزاری و شبکه بندی مشغول به کار استعملکرد این واحد به صورت پیمانکاری هر ساله بر عهده پیمانکارانی است که با دانشگاه قرارداد تنظیم می نمایند و کلیه مسئولیت های مربوطه را بر عهده می گیرندساعات کاری این مرکز از ساعت ۸ صبح تا ۱۷ بعد از ظهر و در روزهای شنبه الی پنج شنبه می باشد لازم به ذکر می باشد که این شرکت زیر نظر واحد انفورماتیک دانشگاه علوم پزشکی ایران استساختمانی که واحد انفورماتیک این دانشگاه در آن قرار می گیرد ساختمان معاونت دانشجویی نام دارد که در ۴ طبقه شامل قسمت های اداری مختلف برای بررسی کارهای گوناگون دانشجویان می باشد  به عنوان مثال واحدهای این ساختمان به قسمت های زیر تقسیم می شوند که در ادامه به وظایف هر یک از آنها اشاره ای خواهیم داشت :اداره خوابگاه ها : در این قسمت به دانشجویان رشته پزشکی امکانات خوابگاهی ارائه میشود  خوابگاه های این دانشگاه ۱۴ ساختمان میباشد که بطور پراکنده در سطح شهر قرار می گیرند و دانشجویان در شروع هر ترم تحصیلی نسبت به تهیه خوابگاه اقدام می نمایند و اداره خوابگاه ها نیز بررسی های لازم را انجام داده ئ نسبت به دادن امتیاز خوابگاه به دانشجویان اقدامات لازم را انجام می دهد

فهرست مطالب

مقدمه۴

فصل اول : آشنایی کلی با مکان کارآموزی

محل کاراموزی۶

فصل دوم : آشنایی با بخشهای مرتبط با کارآموزی

بخشهای مرتبط۹

فصل سوم : آزمون آموخته ها و نتایج

مشکلات بررسی شده۱۲

اسمبل کردن و ملزومات آن۱۵

نرم افزار سیستم شما برروی Mother Board16

POST16

Error ها۱۷

CMOS RAM18

Motherboard ATX22

فرایند بوت۲۲

جریان داده ها۲۳

شبکه بندی سازمان۲۴

بحث Domain و Workgroup26

بحث IP27

شبکه کردن چند کامپیوتر۲۹

پیوست۳۱

فهرست منابع ۶۲جهت دانلود محصول اینجا کلیک نمایید

نوع مطلب :
برچسب ها : دانلود گزارش کارآموزی پشتیبانی شبکه و سخت افزار ونرم افزار، پشتیبانی شبکه، پشتیبانی شبکه و سخت افزار، کار آموزی شبکه کامپیوتری، کار آموزی در پشتیبانی شبکه و سخت افزار،
لینک های مرتبط :
( کل صفحات : 20 )    ...   6   7   8   9   10   11   12   ...   
فروشگاه پروژه و تحقیق دانشجویی
درباره وبلاگ


مدیر وبلاگ : اولدوز تک
مطالب اخیر
پیوندها
دانلود تحقیق و مقاله دانشجویی دانلود تحقیق و پروژه دانشجویی ساعتهای مچی شیک فروشگاه فایل مقاله و گزارش کارآموزی فروشگاه پروژه و تحقیق دانشجویی دانلود پروژه و مقاله دانشجویی دانلود مقاله دانلود پروژه های دانشجویی آماده
دانلود انواع فایلهای تحقیقی و پژوهشی
دانلود مقالات دانشجویی
بانک مقالات و تحقیق
بانک مقالات و پروژه های دانشجویی
فروشگاه تحقیق و مقالات قابل ویرایش
فروشگاه دانلود انواع مقاله و تحقیق
دانلود مقالات دانشگاهی آماده
فروشگاه فایلهای دانشجویی - مقاله و تحقیق
دانلود پایان نامه و پروژه دانشجویی
تحقیق و مقاله آماده
بزرگترین مرجع دانلود مقاله
بهترین و قویترین مقالات دانشجویی
مقالات و تحقیقهای آماده
مقاله و تحقیق آماده دانشجویی
دانلود تحقیق و مقاله آماده
فروشگاه دانلود فایل مقالات
بزرگترین فروشگاه فایل
دانلود پایان نامه
مقالات دانشگاهی
فایل فروش
دانلود مقالات ترجمه شده
فروشگاه محصولات دانشگاهی
فروشگاه محصولات دانلودی
دانلود پروژه های دانشجویی
دانلود مقالات ترجمه شده
ترجمه مقالات ISI
مقاله و تحقیق آماده برای دانشجویان
فایل دانش آموزی
دانلود پاورپوینت آماده
کاملترین فروشگاه مقاله و تحقیق
دانلود فایلهای تحقیقی
فروشگاه پروژه و پایان نامه
پروژه
پروژه های قابل ویرایش دانشجویی
دانلود پروژه و پایان نامه دانشجویی
فروشگاه فایل
دانلود پروژه دانشجویی
دانلود مقالات آماده برای دانشجویان
دانلود انواع فایل تحقیقی و پژوهشی
فایل برتر
بهترین مقاله ها و تحقیق های دانشجویی
دانشجو و دانشگاه
دانلود مقاله
فروشگاه فایل نوترینو
فایلهای دانشگاهی
فروشگاه انواع مقاله و تحقیق دانشجویی قابل ویرایش
مقالات دانشگاهی قابل ویرایش
دانشجو یار
بانک مقالات و تحقیق های دانشجویی
دانلود مستقیم مقاله و تحقیق
وسترو فایل
بانک مقالات علمی
فروشگاه فایل دانشمند
عطر و ادکلن
فروشگاه ساعت مچی 5040
فروشگاه 5040
خرید اینترنتی با قیمت های عمده و ارزان
فروشگاه اینترنتی5040
فروشگاه اینترنتی5040
فروشگاه محصولات زناشویی
همه پیوندها
نویسندگان
آمار وبلاگ
کل بازدید :
بازدید امروز :
بازدید دیروز :
بازدید این ماه :
بازدید ماه قبل :
تعداد نویسندگان :
تعداد کل پست ها :
آخرین بازدید :
آخرین بروز رسانی :

                    
 
 
 
ساخت وبلاگ در میهن بلاگ

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | اخبار کامپیوتر، فناوری اطلاعات و سلامتی مجله علم و فن | ساخت وبلاگ صوتی صدالاگ | سوال و جواب و پاسخ | رسانه فروردین، تبلیغات اینترنتی، رپرتاژ، بنر، سئو