دانلود پاورپوینت مسائل جاری حسابداری

قیمت:65000ریال

موضوع  :

دانلود پاورپوینت مسائل جاری حسابداری

    فرمت فایل: PPT (قابل ویرایش)

فهرست مطالب

مقدمه
تعاریف
مبالغ دریافتنی بابت پیشرفت کار عبارت است از
مراحل اجرای طرح
ارجاع کار با پیمانکار
مناقصات از نظر روش دعوت مناقصه‌گران به دو گروه تقسیم می‌شود
نحوه ثبت آن در دفاتر کارفرما به شرح زیر است
انعقاد قرارداد
دفاتر پیمانکار
دفتر کارفرما
تحویل و تجهیز کارگـاه
اجرای عملیات اصلی
تهیه صورت وضعیت کارهای انجام شده
تحویل موقت
تهیه صورت وضعیت قطعـی
تحویل قطعـی
صورت حساب نهائی
روش حسابداری پیمانهای بلند مدت
مخارج قبل از انعقاد پیمان
مخارج اجرای پیمان
مخارج پیمانکار جزء (دست دوم)
مخارجی برآوردی تکمیل پیمان
نحوه ثبت آن در دفاتر پیمانکار به شرح زیر است
تهیه صورت وضعیت
بیمه
در مورد بیمه این گونه پیمانها توجه به نکات زیر مهم است
سپرده حسن انجام کار
درآمد پیمـان
نحوه اندازه‌گیری درصد پیشرفت پیمان
نحوه ارائه در صورتهای مالی
در ترازنامه باید اقلام زیر ارائه شود
در ترازنامه شرکت پارس اقلام زیر ارائه می‌شود
مواد و مصالح پای کـار
شناسایی زیان مورد انتظـار
ناممکن بودن اندازه‌گیری ما حصل پیمان به گونه اتکا پذیر
تجزیه و ترکیب پیمانهـا
تجزیه پیمـان
تغییر در برآوردجهت دانلود محصول اینجا کلیک نمایید

نوع مطلب :
برچسب ها : دانلود پاورپوینت مسائل جاری حسابداری، مسائل جاری حسابداری، دانلود پاورپوینت،
لینک های مرتبط :


مقایسه راهبردهای یادگیری دانش آموزان موفق و ناموفق

قیمت:145000ریال

موضوع  :

مقایسه راهبردهای یادگیری دانش آموزان موفق و ناموفق

    فرمت فایل: WORD (قابل ویرایش)

مقدمه

محیط پیرامون ما با وجود افراد، اشیاء و رویدادهای متعدد ومتنوع بسیار پیچیده است بعلاوه كنش متقابل وتغییرات مداوم موجود در عوامل مختلف پیچیدگی فزاینده‌ای را بر زندگی انسان تحمیل می‌كند. و انسان برای مقابله با این همه تغییرات بدنبال یافتن راه‌حلهای مناسب برای سازگاری است.

از آنجائیكه منابع خطر و ارضاء نیاز ما نیز پیوسته در حال تغییرند. لازمة زندگی پویایی در سازگاری ارگانیسم با محیط است. و فرایندهای یادگیری پویایی لازم برای ارگانیسم را فراهم می‌كند تا بتواند با شرایط محیطی گوناگون به زندگی خود ادامه دهد. یعنی علاوه براینكه محركهای مختلف مثبت، منفی یا خنثی را بشناسد. رفتارهای مناسب مقابل هر كدام از محركها را یاد بگیرد واین یادگیری به طرق مختلف از ابتدای زندی نوع بشر صورت گرفته است اما امروزه با تكامل زندگی بشر یادگیری عمومی و كسب دانش از طریق آموزش بخش مهمی از اطلاعات لازم برای سازگاری را در اختیار قرار می‌دهد. (السون و هرگنهان،1997)

حجم اطلاعات از هر نوع كه باشد،چنان رو به افزایش است كه هر فرد در هر شغل و مقامی برای رفع نیازهای فردی و شغلی خود نیاز به مطالعه و صرف وقت زیاد برای آن دارد. به این ترتیب مطالعه وسیلة ارتقاء نوع بشر و ابزار انتقال علم ودانش است. ولی متأسفانه در جامعة ما هنوز فرهنگ مطالعه به عنوان یك نیاز واقعی برای مردم به حساب نمی‌آید. و حتی دانش‌آموزان ودانشجویان ما نیز كه مطالعه جزء اصلی و حرفه وزندگی آنهاست درست مطالعه نمی‌كنند. روش مطالعه فعال را نمی‌دانند، كند می‌خوانند، به اندازه كافی مطالب را درك نمی‌كنند، به خوبی به یاد نمی‌آورند. نمی‌دانند چه بخوانند؟ چگونه بخوانند؟ و چگونه به خاطر بسپارند؟ از همه بدتر نمی‌دانند كه بد می‌خوانند و اینهمه باعث گریز از مطالعه و عدم یادگیری مناسب از آن است

فهرست
فصل اول
مقدمه    ۲
بیان مسأله    ۳
اهمیت و ضرورت پژوهش    ۷
اهداف پژوهش    ۹
گزاره‌های تحقیق (سؤال‌ها / فرضیه‌ها)    ۱۰
معرفی نوع متغیرها و تعاریف عملیاتی    ۱۰
فصل دوم
مقدمه    ۱۵
یادگیری از دیدگاه روانشناسی رفتارگرا    ۱۶
یادگیری از دیدگاه روانشناسی شناختی    ۱۸
نظریه رشدشناختی پیاژه    ۲۰
نظریه یادگیری گشتالت    ۲۲
نظریه یادگیری معنی‌دار کلامی    ۲۳
نظریه پردازش اطلاعات    ۲۶
راه‌بردهای شناختی – فراشناختی    ۳۰
راهبردهای تکرار در تکالیف ساده یادگیری    ۳۳
راهبرد مرور ذهنی در تکالیف پیچیده یادگیری    ۳۴
راهبرد بسط دهی در تکالیف پایه    ۳۶
راهبرد بسط دهی در تکالیف پیچیده    ۳۷
راهبرد سازماندهی در تکالیف پایه    ۳۸
راهبرد سازماندهی در تکالیف پیچیده یادگیری    ۳۹
فراشناخت    ۴۰
معلمان کارآمد    ۴۶
پرورش مهارت‌های فکری    ۴۷
پرورش مهارت‌های حل مسئله    ۴۸
مهارتهای تدریس    ۵۲
دستورالعمل‌های قبل از مطالعه    ۵۷
دستورالعمل‌های بعد از مطالعه    ۶۰
دستورالعمل‌های جهت گسترش حافظه    ۶۱
دستورالعمل‌های بهسازی حافظه    ۶۳
ادبیات پژوهش موجود در موضوع مورد مطالعه    ۶۵

فصل سوم
۱-۳- روش تحقیق    ۷۴
۲-۳- جامعة مورد مطالعه    ۷۵
۱-۳-۳- نمونه مورد مطالعه و روش نمونه‌گیری    ۷۵
۲-۳-۲- ملاک انتخاب نمونه    ۷۶
۴-۳- ابزار پژوهش    ۷۶
۱-۴-۳- معرفی ابزار    ۷۶
۲-۴-۳- اعتبار آزمون    ۷۸
۵-۳- روش نمره‌گذاری    ۷۸
۶-۳- روش تجزیه و تحلیل آماری    ۷۹

فصل چهارم
میزان درآمد خانواده    ۸۱
میزان تحصیلات پدر آزمودنیها    ۸۲
میزان تحصیلات مادر آزمودنیها    ۸۳
شغل پدر    ۸۴
شغل مادر    ۸۵
توزیع فراوانی دانش‌آموزان برحسب موفقیت تحصیلی    ۸۵
میانگین انحراف استاندارد راهبردهای یادگیری در دو گروه موق و ناموفق    ۸۷
بخش استنباطی    ۸۸
رابطه بین راهبردهای یادگیری با پیشرفت تحصیلی در رشته ریاضی فیزیک با درس حسابان    ۸۹
رابطه بین راهبردهای یادگیری با پیشرفت تحصیلی در رشته ریاضی فیزیک با درس فیزیک    ۹۱
رابطه بین راهبردهای یادگیری با پیشرفت تحصیلی در گروه علوم تجربی با نمره درس شیمی    ۹۲
رابطه بین راهبردهای یادگیری با پیشرفت تحصیلی در گروه علوم تجربی با نمره درس زیست‌شناسی    ۹۳
رابطه بین راهبردهای یادگیری با پیشرفت تحصیلی در گروه علوم انسانی با درس جامعه‌شناسی    ۹۵
نوع راهبردهای یادگیری که دانش‌آموزان موفق و ناموفق در رشته ریاضی بکار می‌برند چیست؟    ۹۸
نوع راهبردهای یادگیری که دانش‌آموزان موفق و ناموفق در رشته علوم تجربی بکار می‌برند چیست؟    ۹۹
تحلیل ممیز    ۱۰۰
نوع راهبردهای یادگیری که دانش‌آموزان موفق و ناموفق در رشته علوم انسانی به کار می‌برند چیست؟    ۱۰۱
تحلیل ممیز    ۱۰۱

فصل پنجم
بحث و نتیجه‌گیری    ۱۰۴
محدویت‌ها    ۱۱۲
پیشنهادها    ۱۱۳
منابع فارسی    ۱۱۴
منابع انگلیسی    ۱۱۷جهت دانلود محصول اینجا کلیک نمایید

نوع مطلب :
برچسب ها : مقایسه راهبردهای یادگیری دانش آموزان موفق و ناموفق، مطلبی مقایسه راهبردهای یادگیری دانش آموزان موفق و ناموفق، مقاله مقایسه راهبردهای یادگیری دانش آموزان موفق و ناموفق، تحقیق در مورد مقایسه راهبردهای یادگیری دانش آموزان موفق و ناموفق،
لینک های مرتبط :


دانلود پروژه پیشگیری از سوء مصرف مواد مخدر

قیمت:165000ریال

موضوع  :

دانلود پروژه پیشگیری از سوء مصرف مواد مخدر

    فرمت فایل: WORD (قابل ویرایش)

چکیده

طرح حاضر با هدف طراحی، ارزیابی و اجرای دورۀ آموزش پیشگیری از سوء مصرف مواد مخدر برای  دانش آموزان مقطع متوسطه انجام یافته است. جهت طراحی دوره، نظریات  سوء مصرف، پیشگیری و منابع مرتبط مورد بررسی قرار گرفت و با توجه به موارد مشترک و متفاوت  نظریات و دوره های پیشین و اعمال نظر متخصصین، دورۀ مذکور طراحی و تدوین شد و مورد تأیید ۵ نفر از روان شناسان قرار گرفت. نگرش سنج دانش آموزان به مواد مخدر، پس از بررسی مبانی نظری مرتبط و ابزارهای پیشین به صورت مقدماتی طراحی گردید. روایی محتوایی آزمون با استفاده ازضریب توافق داوران (۲۸ نفر از اساتید روان شناسی و مشاوره و عموماً با تجربۀ کار بالینی با معتادان) مورد تأیید قرار گرفت. پایایی آزمون مذکور، با اجرای مقدماتی (Pilot) بر روی ۳۰ نفر از دانش آموزان مقطع متوسطه در سال سوم دبیرستان، با استفاده ازآلفای کرنباخ محاسبه شده و ضریب بدست آمده ۷۳۳/۰ می باشد. جهت اجرای دوره، ۲ گروه از دانش آموزان مقطع دبیرستان در پایۀ سوم انتخاب شدند. با استفاده از طرح نیمه آزمایشی پیش آزمون، پس آزمون با گروه گواه پس از اجرای پیش آزمون بر روی  گروه ها (نگرش سنج محقق ساخته)، دورۀ آموزشی طی ۴ جلسه برای گروه آزمایشی برگزار گردید. در نهایت، داده ها با استفاده از نرم افزار آماری Spss . 12 و با استفاده از آزمون های t مستقل وتحلیل کوواریانس مورد بررسی قرار گرفت. تفاوت معنی دار در نگرش به سوء مصرف مواد مخدر در گروه آزمایشی گواه از اثر بخشی دوره در ایجاد نگرش منفی به سوء مصرف مواد مخدر داشته است و از این رو دورۀ مذکور می تواند در سطح وسیع تر برای پیشگیری اولیه کاربرد داشته باشد.

فهرست مطالب
چکیده     ۱
مقدمه    ۲
فصل اول: طرح کلی تحقیق
بیان مسئله    ۵
ضرورت     ۱۱
اهداف تحقیق     ۱۲
سؤالات و فرضیات     ۱۲
تعاریف نظری اصطلاحات    ۱۳
تعاریف عملیاتی اصطلاحات    ۱۸
فصل دوم: مبانی نظری و پیشینۀ پژوهش ها
پیشگیری از مصرف مواد مخدر     ۲۰
رویکرد ها و نظریه های پیشگیری     ۲۴
نگرش مثبت به مواد مخدر     ۳۶
نظریات سوء مصرف مواد مخدر     ۵۰
رویکرد مهارت های زندگی     ۵۳
رویکرد مهارت های زندگی     ۶۶
برنامه های آموزش پیشگری در مدارس جهان     ۷۹
انگلستان     ۸۰
آمریکا     ۸۵
کویت     ۹۳
ایران     ۹۵
دورۀ پیشنهادی آموزش فرد- مدار پیشگری از سوء مصرف مواد مخدر     ۱۲۵
فصل سوم: روش شناسی
روش تحقیق    ۱۳۴
جامعۀ آماری     ۱۳۵
شیوۀ انجام طرح    ۱۳۵
ابزار اندازه گیری     ۱۳۶
شیوۀ تجزیه و تحلیل اطلاعات     ۱۳۸
فصل جهارم: نتایج
نتایج بدست آمده از تجزیه و تحلیل اطلاعات     ۱۴۱
فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری
بحث و نتیجه گیری     ۱۴۶
محدودیت ها     ۱۵۹
پیشنهاد ها     ۱۶۰
منابع      ۱۶۷
جهت دانلود محصول اینجا کلیک نمایید

نوع مطلب :
برچسب ها : دانلود پروژه پیشگیری از سوء مصرف مواد مخدر، پروژه پیشگیری از سوء مصرف مواد مخدر، مقاله پیشگیری از سوء مصرف مواد مخدر، تحقیق پیشگیری از سوء مصرف مواد مخدر، مطلبی در مورد پیشگیری از سوء مصرف مواد مخدر،
لینک های مرتبط :


شنبه 15 شهریور 1393 :: نویسنده : اولدوز تک
مقاله شناخت و رفتار درمانی

قیمت:165000ریال

موضوع  :

مقاله شناخت و رفتار درمانی

    فرمت فایل: WORD (قابل ویرایش)

چکیده

در شیوه های رفتار درمانی مستقیماً بر رفتار تأکید می شد و به تفکر و استدلال فرد کمتر توجه می شد.در آغاز درمانگران به اهمیت شناخت اعتقاد نداشتند و نگرش محرک پاسخ سفت و سختی را ترجیح می دادند. آنها هر ملاحظه ای در مورد اعتقادات و نگرشها را به عنوان بازگشتی به گونه ای از درونگری غیر علمی می دانستند. اما در پاسخ به شواهدی که نشان می داد عوامل شناختی (یعنی افکار شخص، انتظارات و تفسیر وی از رویدادها) اهمیت تعیین کننده در رفتار شخص دارد، بسیاری از رفتار درمانگران تأکید بر شناخت را هم وارد درمان کردند (بندورا 1986).

فهرست مطالب
چکیده ۱
فصل اول : کلیات ۴
مقدمه ۵
بیان مسئله ۸
فصل دوم : مباحث نظری ۱۱
تاریخچه ۱۲
شکل گیری و رشد رفتاری درمانی ۲۰
کاربرد اولیه اصول رفتاری در زمینه بالینی ۳۲
کاربرد فنون کنشگر : تحلیل کاربردی رفتاری ۴۰
تکنیکهای رفتار درمانی ۴۸
خاستگاه رویکرد رفتاری ۵۵
فنون سنتی رفتار درمانی ۶۰
ارزیابی رفتار درمانی ۸۰
پیدایی شناخت درمانی ۹۵
رویکردهای شناختی نسبت به شخصیت ۱۰۳
مفروضات کلی شناخت درمانی ۱۰۶
تلفیق رویکردهای شناختی رفتاری ۱۲۰
ویژگی ها و مفروضه های رویکرد شناختی – رفتاری ۱۲۵
درمان شناختی – رفتاری ۱۳۴
تکنیکهای رفتار درمان شناختی ۱۴۳
پژوهش در زمینه مداخله رفتاری – شناختی ۱۴۴
پژوهش در زمینه مداخله رفتاری – شناختی و دارویی ۱۴۷
بنیاد علمی درمان رفتاری – شناختی ۱۴۹
اصول کلی در شیوه های درمانی شناختی – رفتاری ۱۵۱
ارزشیابی شناختی – رفتاری ۱۵۲
سنجش در ارزیابی و درمان شناختی – رفتاری ۱۵۴
فصل سوم : بحث و نتیجه گیری ۱۵۵
پیش بینی روندها ۱۵۶
برایند بحث ۱۵۷
اصطلاحات مهم ۱۵۸
فهرست منابع
منابع فارسی ۱۶۵
منابع انگلیسی ۱۶۷
پیوست ۱۶۹
مقاله انگلیسی (۱)
ترجمه
مقاله انگلیسی (۲)جهت دانلود محصول اینجا کلیک نمایید

نوع مطلب :
برچسب ها : مقاله شناخت و رفتار درمانی، تحقیق در مورد شناخت و رفتار درمانی،
لینک های مرتبط :


بررسی علل فرار مغزها در دبیرستان دخترانه

قیمت:50000ریال

موضوع  :

بررسی علل فرار مغزها در دبیرستان دخترانه

    فرمت فایل: WORD (قابل ویرایش)

فهرست مطالب

چکیده: ۱

فصل اول کلیات تحقیق ۳

مقدمه ۴

بیان مسأله ۶

هدف و علت انتخاب موضوع تحقیق ۷

ضرورت و اهیمت موضوع تحقیق ۸

فرضیه ها ۹

فصل دوم

ادبیات و پیشینه تحقیق ۱۰

فرار مغزها چیست ۱۱

فرار مغزها یا فراری دادن مغزها ۱۳

فرار مغزها یا شکار مغزها ۲۰

علت پدیده ی مهاجرت نخبگان و تشدید آن چیست ۳۴

عوامل موثر در فرار مغزها ۳۵

نخبگان را چگونه حفظ کنیم ۳۵

راه کارهای نگهداری مغزها ۳۷

۳۰ درصد المپیادی ها مهاجرت کردند ۳۹

تلاش ایران برای بازگشت المپیادی ها ۴۰

پر جاذبه ترین کشورها برای مغزهای ایران ۴۱

کمبودها و بحرانهای ناشی از تداوم مهاجرت نخبگان ۴۲

عوامل موثر بر در بکار نگرفتن قدرت خلاقیت جوانان ۴۳

مغزها از اروپا نیز فرار می کنند ۴۵

ضریب هوشی رؤسای جمهور آمریکا ۴۶

آیا طرح معافیت از سر بازی که چندی پیش مطرح شد می تواند برگزیدگان
را به ماندن در ایران ترغیب کند

نحوه گزینش المپیادی ها ۴۸

فصل سوم روش تحقیق

نمونه آماری

روش نمونه گیری

ابزار جمع آوری اطلاعات

روش آماری

جامعه آماری ۵۰

فصل چهارم
تجزیه و تحلیل و تفسیر داده ها ۵۱

تجزیه و تحلیل داده ها به منظور قبول یا رد فرضیه ها ۷۳

فصل پنجم خلاصه و نتیجه گیری ۷۸

محدودیت های تحقیق
پیشنهادات ۸۲

فهرست منابع و مآخذ ۸۳

پیوست ها ۸۴جهت دانلود محصول اینجا کلیک نمایید

نوع مطلب :
برچسب ها : بررسی علل فرار مغزها در دبیرستان دخترانه، مقاله بررسی علل فرار مغزها در دبیرستان دخترانه، تحقیق بررسی علل فرار مغزها در دبیرستان دخترانه، مطلبی در مورد بررسی علل فرار مغزها در دبیرستان دخترانه،
لینک های مرتبط :


پروژه كار آموزی كاردان صنایع- ایمنی صنعتی

قیمت:50000ریال

موضوع  :

دانلود گزارش کارآموزی تکنولوژی شرکت صنعتی ایران خودرو

    فرمت فایل: WORD (قابل ویرایش)

فهرست مطالب

فصل اول
تاریخچه‌ی تاسیس ایران خودرو  ۱
دستگاه تایمر – کابین TC ۵
کنترل ترموستات ماشین جوش  ۹
تصدیق تعویضی الکترود  ۹
قسمت منبع تغذیه دستگاه تست TC ۱۸
مشخصات ربات  ۱۸
مشخصات واحد کامپیوتر  ۱۹

فصل دوم
تاریخچه شرکت صنعتی محورسازان ایران خودرو  ۲۶
واحدهای موجود در شرکت صنعتی محور سازان ایران خودرو  ۲۷
مواد اولیه مورد استفاده در پروسه تولید  ۲۹
پروسه تولید  ۲۹
واحد جوشکاری تولید اکسل  ۳۰
واحد ماشین کاری پوسته اکسل  ۳۱
واحد مونتاژ  ۳۶
واحد رنگ کاری  ۳۷
عوامل زیان آور موجود در واحدهای مختلف شرکت محور سازان ایران خودرو  ۳۸

فصل سوم
تاثیر عوامل محیط کاربر بر روی انسان  ۳۹
تفسیر نتایج  ۴۸
بحث  ۵۲
نتیجه  ۵۳

فصل چهارم
وضعیت محل کار  ۵۴
مقدمه  ۵۴
اثرات نامطلوب توزیع غلط روشنایی  ۵۵
هدف اندازه‌گیری روشنایی  ۵۹
اندازه‌گیری روشنایی در واحد عملیات حرارتی  ۶۰
تفسیر نتایج  ۶۱

فصل پنجم
مکانیک خودرو  ۶۲
تدارکات – روش قدیمی  ۶۲
شرکت کریسلر  ۶۷
معیارهای انتخاب در تامین منابع  ۶۸
تدارکات جهانی  ۶۸
تدارکات الکترونیک  ۷۰
خلاصه  ۷۱
انواع گام‌های دندانه‌ها  ۷۳
روش‌های تولید  ۷۳
تولید یا ژنراسیون دنده شانه‌ای  ۷۴
هابینگ  ۷۵
روش کله زنی  ۷۵
روش‌های پرداخت چرخدنده  ۷۶
پرداخت چرخدنده بروش شیونیگ  ۷۶
روش هنن کاری  ۷۶
لپن کاری  ۷۷
برنشینیگ  ۷۷
ظرفیت فنی دندانه‌های چرخدنده ساهد  ۷۷
ضرایب فرم یا لویس برای دندانه‌های چرخدنده ساده  ۷۸
بارحد برای استهلاک  ۷۹
باردینامیکی  ۷۹
اشتباهات موجود در چرخدنده‌ها  ۸۰
مواد چرخدنده‌ها  ۸۱
سخت کاری عمیق  ۸۲
کربوریزه کردن (‌کرن دادن ) و سخت کردن سطح ماده  ۸۲
نیتره کردن (‌نتیروژن دادن )  ۸۲
سختکاری بروش القایی و شعله  ۸۳
گسیختگیهای معمول در چرخدنده  ۸۳
شکستن دندانه  ۸۴
حفره زدن  ۸۴
خط خوردن دندانه‌ها  ۸۵
روانکاری و سوار کاری چرخدنده‌ها  ۸۵
پس زنی  ۸۷
اندازه‌گیری چرخدنده‌ها  ۸۸
آندرکارتینگ در دندانه‌های چرخدنده  ۸۸
چرخنده‌های با ارتفاع سردندانه‌ طویل و کوتاه  ۹۰
چرخدنده‌های داخلی یا حلقوی  ۹۰
چرخدندهای مخروطی  ۹۱
چرخدنده‌های حلزونی  ۹۲
ظرفیت حرارتی چرخدنده‌های حلزونی  ۹۳
پیشنهادات  ۹۴جهت دانلود محصول اینجا کلیک نمایید

نوع مطلب :
برچسب ها : دانلود گزارش کارآموزی تکنولوژی شرکت صنعتی ایران خودرو، گزارش کارآموزی تکنولوژی شرکت صنعتی ایران خودرو، تکنولوژی شرکت صنعتی ایران خودرو، کارآموزی،
لینک های مرتبط :


دانلود گزارش كارآموزی در شركت سویا

قیمت:40000ریال

موضوع  :

دانلود گزارش كارآموزی در شركت سویا

    فرمت فایل: WORD (قابل ویرایش)

مقدمه :

در تمامی کارخانه های تولیدی مسئول فنی کارخانه، مسئولیت های زیادی دارد تا محصول مورد نظر تمامی مراحل تولید خود را طی کند تا به دست مصرف کننده برسد همچنین اختیارات مسئول فنی نیز محدود است که این مسئله مانع از انجام درست مسئولیت ها می شود .پس نقص عمده ای که منجر به بروز مشکلات فراوانی برای انجام مسئولیت های فنی می باشد ، گستردگی مسئولیت ها و محدودیت اختیارات است و در بسیاری از شرکت های تولیدی مسئولین فنی با تلاش و پیگیری خود موجب برقراری ارتباط مناسب با بخش های مختلف کارخانه که در کیفیت محصولدخالت دارند می گردد که به سادگی قابل انجام نیست .طبق راهنمایی ها و دستورالعمل های اداره کل نظارت بر امور تولید محصول ، سیستم تضمین کیفیت Assurance Quality این مسئولیت ها را به عهده دارد و مسئول فنی یکی از اعضای این سیستم است .تضمین کیفیت Assurance Quality خودیکی از عناصر اصلی مدیریت کیفیت Management Quality  است . به عبارتی شورای تضمین کیفیت اطمینان می دهد که محصولات تولید شده از سلامت ، کیفیت و کارآیی مطلوب برخوردار بوده و رضایت مشتری را به همراه دارد .

فهرست مطالب
مقدمه :
تقدیر و تشکر :
فصل اول
معرفی محل کار آموزی
( شرکت تولید کننده مواد غذایی سویا سان Maxsoy )
تاریخچه شرکت سویا سان (Maxsoy )
انواع فرآورده های سویا در شرکت سویا سان :
« فرایند تولید شیر سویای طعم دار »
معرفی خط های تولید :
نمای کلی فرآیند تولید شیر سویا
فرآیند تولید آرد و پروتئین بافت دار سویا (TSP )
نمای کلی فرآیند تولید آرد و TSP :
فرآیند تولید اسنک ( پنیر – لچو – کچاپ)
فصل دوم
معرفی سیستم مدیریت کیفیت
سیستم مدیریت کیفیت:
و)اندازه و ساختار سازمانی آن
مزایای استقرار مدیریت کیفیت:
فرآیندهای PDCA :
*اسقرار سیستم مدیریت کیفیت مبتنی بر استانداردiso 9001:2000
مراحل و الزامات استقرار:
۳)الزامات مستندسازی
۴)مسئولیت مدیریت
۵)مدیریت منابع
۶)پدیدآوری محصول
۷)اندازه گیری،تحلیل و بهبود
فصل سوم
چگونگی پیاده سازی سیستم مدیریت کیفیت در شرکت سویا سان
پیاده سازی سیستم مدیریت کیفیت در شرکت سویاسان
طبقه بندی وظایف
مدیریت کیفیت:
وظایف نمایندگان واحد تضمین کیفیت:
نگاهی به اجرای ISO 9001:2008 در کارخانه سویاسان:
نتیجه:جهت دانلود محصول اینجا کلیک نمایید

نوع مطلب :
برچسب ها : دانلود گزارش كارآموزی در شركت سویا، گزارش كارآموزی در شركت سویا،
لینک های مرتبط :


بررسی میزان رضایت دانشجویان از اساتید دانشگاه

قیمت:165000ریال

موضوع  :

بررسی میزان رضایت دانشجویان از اساتید دانشگاه

    فرمت فایل: WORD (قابل ویرایش)

مقدمه

دانشگاههای ما، به دلیل گرفتاریها و مسائل گوناگون، كمتر فرصت این را داشته اند به نظرات دانشجویان، كه در حقیقت دریافت كنندگان اصلی آموزش عالی هستند، وقوف پیدا كنند و ملاحظه نمایند كه آیا آموزش عالی در راه صحیح و مناسب حركت می كند، یا آن كه چنین نیست و تلاشها فاقد جهت هستند.
یك رودخانه همیشه مسیر خودش را پیدا می كند و به دریا می ریزد، ما هم باید هدف و راه خودمان را پیدا كنیم، هدف اصلی همه انسانها خوشبخت زیستن است و لازمه خوشبختی خوب دانستن است و اگر دانشگاه می رویم به دلیل بهتر یاد گرفتن و خوشبخت شدن در زندگی است.
تمام سازمانهای آموزش دنیا باید از خودشان این سئوال را داشته باشند كه آیا ما می توانیم این كسانی را كه به این مراكز آمده اند راضی، موفق و در نهایت خوشبخت كنیم؟ این رسالت بزرگ در دست معلمین و استادان معظم ماست، بنابراین آشنا شدن با دیدگاهها و نظرات دانشجویان نسبت به یك استاد خوب كمك می كند تا استاد از دریچه چشم و عقاید دانشجو دیده شود. همانطور كه ملاحظه می شود دانشگاهها یكی از مراكز یا مجامع تبادل افكار، اطلاعات و مفاهیم در هر جامعه ای می باشد و میزان كار آیی استادان به نحوه آموزش آنها بستگی دارد، شناخت یك استاد خوب هم بستگی به شناخت ویژگیهای او دارد. معیارهای ارزشیابی فرمول از قبل تعیین شده و ثابت نیستند و در شرایط متفاوت آموزشی دستخوش تنوع و دگرگونی می شوند.

فهرست مطالب

*  فصل اول كلیات
   * الف- مقدمه
   * ب- بیان مسأله
   * ج- اهمیت و ضرورت پژوهش
   * د- اهداف پژوهش
   * اهداف فرعی تحقیق شامل
   * فصل دوم ادبیات تحقیق
   * الف- مقدمه
   * ب- پیشینه تحقیق
   * ب- 1- تحقیقات انجام شده در داخل كشور
   * ج- نقد و بررسی تحقیقات انجام شده
   * د- مبانی مفهومی تحقیق
   * فصل سوم روش پژوهش
   * الف- مقدمه
   * ب- روش تحقیق
   * ج- جامعه آماری تحقیق
   * د- حجم نمونه
   * ه- شیوه نمونه گیری
   * و - فرضیات تحقیق
   * و- 1- سوالات اصلی تحقیق
   * روش های تجزیه و تحلیل داده ها
   * ز- روش گردآوری اطلاعات
   * ح- پیش آزمون، روایی (Validity) و پایایی ((Reliability
   * ط- متغیرهای پژوهش
   * ی- تعریف عملیاتی متغیرها
   * س- روش های تجزیه و تحلیل داده ها
   * فصل چهارم نتایج‌یافته ها
   * الف- مقدمه
   * الف-1- سیمای پاسخگویان (جنس)
   * الف-2- سیمای پاسخگویان (سن)
   * الف-3- سیمای پاسخگویان ( رشته تحصیلی)
   * الف-4- سیمای پاسخگویان ( ترم)
   * الف-5- سیمای پاسخگویان ( مقطع)
   * لف-6- سیمای پاسخگویان (معدل ترم گذشته)
   * الف-7- سیمای پاسخگویان (وضع اشتغال)
   * الف-8- سیمای پاسخگویان (وضع تاهل)
   * لف-9- سیمای پاسخگویان (شغل پدر)
   * الف-- سیمای پاسخگویان (تحصیلات پدر)
   * الف-- سیمای پاسخگویان (شغل )
   * الف--سیمای پاسخگویان (تحصیلات مادر)
   * - جدول نتایج میزان تحصیلات مادر
   * الف-- سیمای پاسخگویان (محل سکونت دائمی)
   * ب- توصیف متغیر وابسته
   * ب- 1- مقایسه ابعاد متغیر وابسته
   * ج- آزمون همبستگی و جدول توافقی بین متغیرهای مستقل و وابسته
   * ج-1- ( رضایت و جنس)
   * ج-2- ( رضایت و سن)
   * ج-3- ( رضایت و رشته تحصیلی)
   * ج-4- ( رضایت و ترم تحصیلی)
   * ج-5- ( رضایت و مقطع تحصیلی)
   * ج-6- ( رضایت و معدل تحصیلی)
   * ج-7- (رضایت و وضع اشتغال)
   * ج-8- (رضایت و وضع تاهل)
   * ج-9- (رضایت و وضع شغل پدر)
   * ج-- (رضایت و تحصیلات پدر)
   * ج-- (رضایت و شغل و تحصیلات مادر)
   * ج-- (رضایت و محل سکونت)
   * د- مقایسه ابعاد رضایت در بین رشته های مختلف
   * فصل پنجم نتیجه‌گیری و پیشنهادات
   * الف- مقدمه
   * ج- پیشنهادات
   * د- محدودیتها
   * فهرست منابع


   *  پرسشنامه طرح تحقیقاتی و ضمایمجهت دانلود محصول اینجا کلیک نمایید

نوع مطلب :
برچسب ها : بررسی میزان رضایت دانشجویان از اساتید دانشگاه، مقاله بررسی میزان رضایت دانشجویان از اساتید دانشگاه، تحقیق بررسی میزان رضایت دانشجویان از اساتید دانشگاه،
لینک های مرتبط :


بررسی روشهای تدریس سنتی و جدید و تاثیرآنها در یادگیری دانش آموزان

قیمت:165000ریال

موضوع  :

بررسی روشهای تدریس سنتی و جدید و تاثیرآنها در یادگیری

    فرمت فایل: WORD (قابل ویرایش)

مقدمه :

در دنیای پیچیده ، هیچكس بی نیاز از تعلیم وتربیت نیست . امروز فعالیت در مدرسه ودر امر آموزش ، خود بخش عظیمی از زندگی انسآنها شده است . لحظاتی را به خاطر می آوریم كه چگونه نشستن در كلاس، گوش دادن به صدای یكنواخت معلم ،حفظ كردن بدون فهم مطالب درسی ، دلهره واضطراب ناشی از امتحان، وسرزنش معلمان ووالدین موجب نفرت وگریز ما از كلاس درس ومحیط آموزشی می شد .راستی چرا ؟! چرا فعالیتهای آموزشی نتوانست مارابا محیط آموزش مأنوس ، وبه یاد گیری علاقه‌مند كند ؟ چرا فعالیتهای مدرسه با تهدید اصرار معلمان صورت می گرفت؟ چرا شاگردان از تعطیل شدن مدرسه احساس رضایت وخوشحالی می‌كردند؟ مقصر اصلی جه كسی بود؟ معلم ناتوان وناآگاه یا شاگرد بی‌علاقه و بی‌استعداد؟ آیا معلمان تعلیم وتربیت، نتوانسته‌اند امكانات مطلوب یادگیری و زمینه‌های شكوفایی استعداد شاگردان‌ را فراهم كنند؟ و ‌یا انتخاب روش‌های تدریس به درستی انجام نشده است؟ اگاهی و شناخت معلم از اصول و روشهای تعلیم و تربیت عامل مهمی ‌است كه می‌تواند اورا در كار خود موفق ‌و‌ موید سازد. معلم باید قادر باشد ‌با شناخت شاگردان وآگاهی از فرایند تدریس، نیازهای آنان را مشخص كند و با در نظر ‌گرفتن توانا‌یی‌های ایشان به ایجاد وضعیت مطلوب آموزش اهتمام ورزد .

فهرست مطالب
فصل اول
موضوع     ۱
مقدمه     ۱
بیان مسئله     ۲
فرضیه     ۲
اهداف     ۲
جامعه آماری     ۲
نمونه گیری    ۲
تعاریف واصطلاحات    ۳
فصل دوم : ادبیات وپیشینه تحقیق
مقدمه    ۴
معرفی روشهای مختلف تدریس    ۴
بخش اول : برسی روشهای سنتی و تأثیرآنها در یادگیری دانش آموزان    ۵
روش حفظ وتکرار    ۵
محاسن ومحدودیتهای روش حفظ وتکرار    ۶
روش سخنرانی    ۷
مراحل اجرای روش سخنرانی    ۸
محاسن و معایب محدودیتهای روشهای سخنرانی    ۲۶
نتیجه    ۳۱
روش پرسش وپاسخ    ۳۲
هدف از روش پرسش وپاسخ    ۳۴
محاسن ومحدودیتهای روش پرسش وپاسخ    ۳۴
روش نمایش (نمایش علمی )    ۳۵
مراحل اجرای روش نمایش    ۳۵
محاسن ومحدودیتهای روش نمایش    ۳۷
روش ایفای نقش     ۳۸
فنون کلی اجرای نمایش     ۳۹
مراحل اجرای روش ایفای نقش    ۳۹
روش گردش علمی     ۴۱
روش بحث گروهی    ۴۶
چه دروس و موضوعاتی را می توان با روش بحث گروهی تدریس کرد؟    ۴۷
درچه موقعیتی ویرای چه هدفی می توان از روش بحث گروهی استفاده کرد؟    ۴۹
مراحل اجرای روش بحث گروهی    ۵۰
محاسن ومحدودیتهای روش بحث گروهی     ۶۱
روش آزما یشگاهی(آزمایشی)    ۶۲
محاسن ومحدودیتهای روش آزمایشی    ۶۵
خلاصه     ۶۶
بخش دوم : بررسی روشهای تدریس جدید وتأثیر آنها در یاد گیری دانش آموزان۷۰
روشهای آموزش انفرادی    ۷۱
هدفهای آموزش انفرادی    ۷۲
طرح کلر وسطوح مختلف آن    ۷۵
روشهای مختلف آموزش انفرادی    ۷۹
سازماندهی مجدد مدارس برای آموزش انفرادی    ۸۸
خلاصه    ۹۵
روش مسأله ای    ۹۶
شرایط اجرای روش مسأله ای    ۹۶
چگونگی اجرای روش مسأله ای    ۹۷
محاسن ومحدودیتهای روش مسأله ای    ۹۹
روش واحدها    ۱۰۰
ویژگی روش واحدها    ۱۰۱
مراحل اجرای روش واحدها    ۱۰۲
روش واحد موضوع    ۱۰۴
ویژگیهای روش واحد موضوع    ۱۰۴
محاسن ومحدودیتهای روش واحد موضوع    ۱۰۵
روش واحد تجربی     ۱۰۶
ویژگیهای روش واحد تجربی    ۱۰۶
نمونه ای از یک واحد تجربی     ۱۰۷
روش واحد طرح    ۱۰۹
ویژگی های روش واحد طرح     ۱۰۹
محاسن ومحدودیتهای روش واحد طرح     ۱۱۱
خلاصه     ۱۱۲
فصل سوم     طرح تحقیق
متغییرها    ۱۱۶
جامعه آماری ونمونه گیری های مختلف توسط دانشمندان    ۱۱۶
جامعه اماری ونمونه گیری محقق    ۱۲۰
جدول    ۱۲۳
نمودار      ۱۲۳
آمار توصیفی    ۱۲۴
شاخص مرکزی   ۱۲۵
فصل چهارم:
نتیجه گیری    ۱۲۶
پیشنهادات    ۱۲۷
رد یا قبول فرضیه    ۱۲۷
فرم خام    ۱۲۸
منابع مأخذ    ۱۲۹
واژه نامه     ۱۳۱جهت دانلود محصول اینجا کلیک نمایید

نوع مطلب :
برچسب ها : بررسی روشهای تدریس سنتی و جدید و تاثیرآنها در یادگیری، مقاله بررسی روشهای تدریس سنتی و جدید و تاثیرآنها در یادگیری، تحقیق بررسی روشهای تدریس سنتی و جدید و تاثیرآنها در یادگیری،
لینک های مرتبط :


شنبه 15 شهریور 1393 :: نویسنده : اولدوز تک
دانلود گزارش کارآموزی شیمی هپکو

قیمت:50000ریال

موضوع  :

دانلود گزارش کارآموزی شیمی هپکو

    فرمت فایل: WORD (قابل ویرایش)

تاریخچه

شركت هپكو در سال 1354 شمسی باهدف تولید ماشین آلات راهسازی با سرمایه بخش خصوصی وسازمان گسترش ونوسازی صنایع وبا همكاری شركت های اینترنشنال، پوكلین، ساكایی، دایناپاك ولوكومو در زمینه مونتاژ محصولات در زمینی به مساحت 90 هكتار در شهر صنعتی اراك، شروع به فعالیت نمود. پس از پیروزی انقلاب اسلامی وبا توجه به سیاستهای دولت جمهوری اسلامی ایران در زمینه خودكفایی، نیار به توسعه وتعمیق فعالیتها در جهت ساخت وتولید ، این شركت توانست در زمینه های فضای تولیدی ماشین ابزار وتعمیق وتوسعه ساخت به پیشرفتهای چشمگیری نائل گردد

فهرست مطالب

مقدمه

قسمت شیمیایی

خط سبک

زمان

بازیافت

آب کشی

فسفاته

فسفاته روی میکروکریستال

غلظت مواد

فسفاته آهن

فشار عملیاتی

خط سنگین

غلظت

دما

فشار

زمان

قسمت برق وکنترل

شرح سیستم کنترل

قسمت مکانیک

معایب رنگ

مقدمه

عوامل بروز ایراد در رنگ

۳معایب رنگ در داخل قوطی یا ظرف محتوی رنگ

ته نشین یا روسوب گذاری

گاز دار شدن

ژل شدن رنگ

رویه بستن رنگ

تاول زدگی فیلم رنگ

تبله کردن فیلم رنگ

پوست پرتغالی شدن

سوراخهای چشم ماهی یا کاسه ای شدن

سوراخ شدن فیلم رنگ

سینه دادن وشره

عدم پوشانندگی فیلم رنگ

خشک نشدن پس از رنگ آمیزی

سرخ فام پذیری

سفیدک زدن

مه گرفتگی فیلم رنگ

مه گرفتگی بلورین

مه گرفتگی لاکی

مه گرفتگی کوره ای

عدم چسبندگی

گچی شدن

کاهش براقیت فیلم رنگ

زرد شدن فیلم رنگ

ترک خوردگی رنگ

چین وچروک شدن فیلم

اسپری خشک

فلودینگ وفلوتینگ

آزمایشات کنترل کیفی رنگ

مقدمه

استاندارد کارخانه ای

انواع آزمایشات رنگ

اندازه گیری ویسکوزیته

دانسیته {چگالی}

ته نشینی « رسوب گذاری»

سازگاری با حلال

دانه بندی

قدرت پوشانندگی رنگ

درصد خاکستر

درصد مواد فرار

در صد رزین

مقاومت دوبرابر شده

اندازه گیری ضخامت فیلم تر رنگ

آزمایشات فیلم خشک رنگ

چسبندگی

تست براقیت

تست مرطوب

تست خش

تست مقاومت در برابر ضربه

آزمایش سختی رنگ

اندازه گیری ضخامت فیلم خشک رنگ

آزمایش جامی شدن

مقاومت رنگ در مقابل سایش

مقاومت رنگ در تماس با مه نمکی

راه اندازی دستگاه تست سالت اسپری

آماده سازی اولیه

آماده سازی محلول آزمون

آماده سازی هوای فشرده

راه اندازی دستگاه

راه اندازی

شروع آزمون

توقف آزمون

پرکردن مخزن اشباع

دستور العمل روزانه کاربر دستگاه تست

دستور العمل روزانه کاربر دستگاه تست

گذاشت وبرداشت قطعه

کالیبراسیون

مشخصات کالکتور

توصیه

آزمایشگاه شیمی

آزمایشهای کنترل کیفی برروی مواد مختلف ورودی به کارخانه

آزمایشات مربوط به مواد فسفاته

آزمایش مربوط به مواد چربیگیر

آزمایشات مربوط به روغن :« تست آب »

وزن مخصوص

آزمایشات مربوط به لاستیک

تست سختی ASTMD 2240

تست در مجاورت سیالات

وزن

مانایی فشار ASTMD 345 Comperesion

تست مربوط به ضد یخ

تست آب صابونجهت دانلود محصول اینجا کلیک نمایید

نوع مطلب :
برچسب ها : دانلود گزارش کارآموزی شیمی هپکو، شیمی هپکو، کارآموزی،
لینک های مرتبط :


نمونه سوال روانشناسی از دیدگاه دانشمندان اسلامی

قیمت:50000ریال

موضوع :

نمونه سوال روانشناسی از دیدگاه دانشمندان اسلامی

فرمت فایل : PDF

 

کد درس : 1217012-1217106_954

شامل سالهای :

نیمسال اول ۹۱-۹2 با جواب تستی

نیمسال دوم ۹۱-۹۰ با جواب تستی
نیمسال اول ۹۱-۹۰ با جواب تستی
نیمسال دوم ۹۰-۸۹ با جواب تستی
نیمسال اول ۹۰-۸۹ با جواب تستی
نیمسال دوم ۸۹-۸۸ با جواب تستی
نیمسال اول ۸۹-۸۸ با جواب تستی
نیمسال دوم ۸۸-۸۷ با جواب تستی
نیمسال اول ۸۸-۸۷ با جواب تستی
نیمسال دوم ۸۷-۸۶
نیمسال اول ۸۷-۸۶
نیمسال اول ۸۷-۸۶ با جواب تستیجهت دانلود محصول اینجا کلیک نمایید

نوع مطلب :
برچسب ها : نمونه سوال روانشناسی از دیدگاه دانشمندان اسلامی، دانلود نمونه سوال روانشناسی از دیدگاه دانشمندان اسلامی، دانلود رایگان نمونه سوال روانشناسی از دیدگاه دانشمندان اسلامی،
لینک های مرتبط :


روش تحقیق گرند تئوری بررسی علل افزایش سن ازدواج دختران شهرستان خرم آباد در سال 1391

قیمت:350000ریال

موضوع  :

مقاله روش تحقیق گرند تئوری بررسی علل افزایش سن ازدواج دختران شهرستان خرم آباد در سال 1391

    فرمت فایل: WORD (قابل ویرایش)      

مسئله ازدواج و زناشویی از جمله مسائل مهم حیات بشر در طول تاریخ بوده و هست. به همین خاطر، این مسئله،علاوه بر ادیان و مذاهب، مورد توجه حوزه های علمی مختلف چون جامعه شناسی، حقوق، اقتصاد، روانشناسی، فلسفه و... بوده است.خانواده به عنوان یکی ازنهادهای مهم جامعه، درصورت هرگونه تغییر و تحول در جامعه، بالطبع تغییراتی در این نهاد نیز ایجاد خواهد شد. افزایش سن ازدواج دختران و بروز پدیده تجرد قطعی در بین آنان، از زمره این تحولات است که در نتیجه تغییرات کلان در سطح جامعه حادث می شود. سن ازدواج در اغلب كشورهای درحال توسعه، روندی صعودی دارد و آمارها نشان می‌دهد در چند دهه اخیر به طور مرتب با نوسانات جزیی افزایش یافته است. در حال حاضر دختران تمایل کمی به ازدواج دارند و به دلیل نبود شرایط برای ازدواج به این امر روی نیاورده و از ازدواج دوری کرده و ترجیح می دهند که مجرد و در خانه پدر و مادر خود بمانند حال در این راستا والدین ناراضی بوده و نگران آینده فرزندان خود می باشند.

بررسی سن ازدواج جوانان ایرانی در چند دهه اخیر، روندی صعودی را نشان می‌دهد در حالی كه سن ازدواج در سال 1354 حدود 25 سالگی بود، پس از چند دهه افزایش (بجز سال 1365)‌ در سال‌های اخیر برای پسران به 28 و دختران به 24 رسیده است. البته آمارهای متفاوتی در این باره ارائه می‌شود و طبق اعلام مركز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، سن ازدواج برای پسران 29 و دختران 28 است. این اعداد و ارقام هر چه كه باشد، از بالا بودن نامعقول سن تاهل خبر می‌دهد كه بالطبع از جنبه‌های مختلف و به صورت پردامنه به آسیب‌زایی در جامعه عرف‌پسند و هنجارطلب می‌پردازد. هدف از این تحقیق بررسی دلایل افزایش سن ازدواج و عوارض ناشی از آن كه به‌مراتب گسترده‌ محسوب می‌شود و ارائه برخی راهكارهای احتمالی برای بهبود وضعیت افزایش سن ازدواج می باشد. در گذشته فرد به هنگام ازدواج بیشتر پایبند ملاحظات اقتصادى و اجتماعى بود ولى امروزه، علیرغم توجه روزافزون به اینگونه موارد, بیشتر طالب همسرى است که با او هماهنگى فکرى و روحى داشته باشد و از نظر امور ذهنى و معنوى با وى همسانى داشته باشد. این مسإله در انتخاب همسر اثر گذاشته و انتخاب را مشکلتر و درنتیجه سن ازدواج را عقب تر مى برد.

عدم اقدام به ازدواج در سنین مقرر و عرفی نه تنها موجب پیدایش مشکلات عدیده می گردد بلکه عوارض روحی و روانی را نیز به دنبال دارد.جامعه ای که ما در آن زندگی می کنیم، بیشتر جمعیت آن را جوانان تشکیل می دهند. در حال حاضر جوانان با مسائل مختلفی روبه رو هستند. مسائل و مشکلاتی که جوانان را احاطه کرده است باعث شده سن ازدواج در کشور افزایش یابد واین زنگ خطری برای  خانواده ها ودولت است، که هر چه زودتر باید جلوی این مشکل به ظاهر سطحی اما در باطن بسیارخطرناک می باش را بگیرند.

پدیده ی اجتماعی تأخیر در سن ازدواج، هم کارکردهای مناسب و هم نامناسب دارد. به اعتقاد کارشناسان اجتماعی، پیامد مناسب در بالارفتن سن ازدواج به ویژه در دختران این است که آنان با فرصت بیشتری به ا دامه ی تحصیلات دانشگاهی پرداخته و به اشتغال در بیرون از خانه بپردازند و در عرصه های زندگی اجتماعی، توانایی های خود را بیش از گذشته بروز دهند. اما باید توجه داشت که این نتیجه مثبت آن قدر چشمگیر و اساسی نیست که بتواند تبعات منفی فراوان ناشی از افزایش سن ازدواج را توصیه نماید. با توجه به کوتاه و زودرس شدن سن بلوغ جنسی در جامعه، شکاف و طولانی شدن آن و عدم تأمین نیازهای روحی و جسمی جوانان با مشکلات روحی، روانی و نابهنجاری های اجتماعی را به وجود آورده و ایجاد بحران های شخصیتی – اجتماعی می نماید . از جمله ی این نابهنجاری ها گرایش به ارتباطات غیر متعارف دختر و پسر، افسردگی و اختلالات جنسی است.

تاخیر در سن ازدواج می تواند تبعات اجتماعی زیادی به همراه داشته باشد. از جمله آسیبها ومضرات دیر ازدواج کردن می توان به عدم مسئولیت پذیری و بی توجهی به آن در سایر زمینه های زندگی، گرایش به ارتباطات غیر متعارف دختر و پسر،هدر رفتن سنین جوانی و طراوت،بدخلقی در زندگی به دلیل عدم ارضای نیازهای فرد،دل نگرانی والدین از دیر ازدواج کردن فرزندان،افسردگی و اختلالات جنسی،پناه بردن به مواد مخدر وبسیاری از آسیبهای دیگر اشاره نمود. لذا با توجه به مسائلی که ذکر گردید، پژوهش حاضر درصدد بررسی علل افزایش سن ازدواج دختران شهرستان خرم آباد در سال 1391 از دید تئوری های جامعه شناختی و پژوهش های انجام گرفته قبلی می باشد.


جهت دانلود محصول اینجا کلیک نمایید

نوع مطلب :
برچسب ها : مقاله روش تحقیق گرند تئوری بررسی علل افزایش سن ازدواج دختران شهرستان خرم آباد در سال 1391،
لینک های مرتبط :


جمعه 14 شهریور 1393 :: نویسنده : اولدوز تک
پاورپوینت حسابداری مواد

قیمت:120000ریال

موضوع  :

پاورپوینت حسابداری مواد

    فرمت فایل: PPT (قابل ویرایش)

مقدمه :

هدف کلی فصل:آشنایی با روند کنترل ورود (خرید )و خروج (مصرف) مواد و چگونگی تاثیر آن بر بهای تمام شده کالا در موسسات تولیدی

هدف:انتظار می رود پس از مطالعه این گفتار بتوانید:1- سه نوع فرم مربوط به نگهداری اطلاعات سفارش و خرید موادرا مشخص کنید.

2-اطلاعاتی را که در هر یک از فرم های مربوط به سفارشو خرید مواد ثبت شده است،مشخص کنید

حسابداری مواد برای موسسات تولیدی معموالا" با دو فعالیت اصلی ارتباط می یابد:خرید مواد و وصرف آن در جریان تولید.معمولا" خرید مواد در موسسات تولیدی از طریق واحدی تحت عنوان «کار پردازی»،«تدارکات»،«واحدخرید»

یا نامهای مشابه انجام می سود . در صورتی که چنین واحدی هم وجود نداسته باشد در اکثر موارد فرد خاصی مسولیت خرید مواد را به عهده می گیرد . واحد خرید عهده دار سفارش مواد اولیه و ملزومات مورد نیاز تولید است.جهت دانلود محصول اینجا کلیک نمایید

نوع مطلب :
برچسب ها : پاورپوینت حسابداری مواد، دانلود پاورپوینت حسابداری مواد، دانلود رایگان پاورپوینت حسابداری،
لینک های مرتبط :


جمعه 14 شهریور 1393 :: نویسنده : اولدوز تک
پاورپوینت کربوهیدرات ها

قیمت:150000ریال

موضوع  :

پاورپوینت کربوهیدرات ها

    فرمت فایل: PPT (قابل ویرایش)

کربوهیدرات‌ها :

      (هیدرات‌های کربن یا مواد قندی) یکی از انواع مولکول‌های زیستی هستند که از نظر شیمیایی آنها را پلی‌هیدروکسی‌آلدئید‌ یا پلی‌هیدروکسی‌کتون‌ می‌دانند. هیدرات‌های کربن از اتم‌های کربن، هیدروژن و اکسیژن تشکیل شده‌اند. کربوهیدرات‌ها بیشتر به عنوان مولکول‌های ذخیره‌کننده انرژی عمل می‌کنند، اما کارمردهای ساختاری و نقش در انتقال پیام و ... نیز دارند.

ساختار :

کربوهیدرات‌های خالص شامل اتم‌های کربن, هیدروژن, و اکسیژن هستند با نسبت ملکولی 1:2:1 که فرمول عمومی Cn(H2O)n را تشکیل می‌دهند. با این وجود, خیلی از کربوهیدرات‌های مهم از این قانون مستثنی هستند (مثل دیوکسی‌ریبوز و گلیسرول که بدین ترتیب آنها را مستقیما نمی‌توان کربوهیدرات خواند. گاهی وقتها ترکیباتی که شامل عناصر دیگری نیز می‌شوند را هم کربوهیدرات میخوانند(مثلاً چیتین که شامل نیتروژن نیز است).

دسته‌بندی کربوهیدرات‌ها

کربوهیدرات‌ها یا به صورت تک واحدی هستند ( تک‌قندی‌ها یا مونوساکاریدها) و یا بصورت دی‌مر، تری‌مر و یا پلی‌مر‌هایی از این زیر واحدها هستند که به ترتیب دوقندی‌ها (یا دی‌ساکارید)‌ها، چندقندی‌ها (یا الیگوساکارید‌ها) و پلی‌ساکارید‌ها نامیده‌ می‌شوند.

دوقندی‌ها

لاکتوز یا قند شیر، ساکاروز یا شکر و مالتوز یا قند مالت، نمونه‌هایی از دی‌ساکاریدها هستند.جهت دانلود محصول اینجا کلیک نمایید

نوع مطلب :
برچسب ها : پاورپوینت کربوهیدرات ها، دانلود، دانلود پاورپوینت، دانلود پاورپوینت کربوهیدرات ها، دانلود پاورپوینت در مورد کربوهیدرات ها،
لینک های مرتبط :


جمعه 14 شهریور 1393 :: نویسنده : اولدوز تک
کارآموزی ماشین سازی

قیمت:70000ریال

موضوع  :

کارآموزی ماشین سازی

    فرمت فایل: WORD (قابل ویرایش)

مفدمه :

با اهداف پشتیبانی از صنایع بنیادین،انجام پروژه های گوناگون و تولید فرآورده های متنوع صنعتی در سال1347 در زمینی به مساحت 36 هكتار در جوار شهر اراك تأسیس و در سال 1351 به عنوان اولین هسته صنعت سنگین كشور مورد بهره برداری قرار گرفت.این شركت با قابلیت و توانایی های علمی، فنی و تخصصی در زمینه های طراحی، ساخت،نصب و راه اندازی تجهیزات پالایشگاهی، پتروشیمی، نیروگاهی و تولید ماشین آلات صنعتی به مثابه یك صنعت كارخانه ساز تاكنون پروژه های عظیم و ارزنده ای را با كیفیت بسیار مطلوب به اجرا در آورده است یا در دست اجرا دارد.این مجتمع عظیم صنعتی با بهره مندی از حدود 3600 نفر نیروی متخصص و كار آزموده تنها مجموعه ای است كه تمامی امكانات و تجهیزات لازم در فرآیند تولید انواع محصولات صنعتی و اجرای پروژه های بزرگ ملی را به صورت یكجا در خود جای داده است.

فهرست مطالب

فصل اول : تاریخچه

شرکت ماشین سازی اراک

گروه تولیدی فلزی و سازه

گروه تولیدی ماشین و مونتاژ

گروه تولیدی متالوژی

گروه نصب و راه اندازی

کنترل کیفیت

۱)کنترل کیفیتQuality Control(QC)

2)اطمینان مرغوبیت Quality Assurance (QA)

گروه خدمات فنی و پشتیبانی

مجتمع آموزش

فصل دوم : ساختارPLC

سخت افزار PLC

مدول منبع تغذیه(PS)

واحد پردازش مرکزی(CPU)

حافظه(Memory)

ترمینال ورودی(Input Module)

الف)ورودی های دیجیتال یا گسسته

ب)ورودی های آنالوگ یا پیوسته

ترمینال خروجی(Output Module)

الف) خروجی های دیجیتال یا گسسته

ب)خروجی های آنالوگ یا پیوسته

مدول ارتباط پروسسوری(CP)

مدول رابط(IM)

تصویر ورودی ها (PII)

تصویر خروجی ها (PIO)

فلگ ها ، تایمر ها و شمارنده ها

انبارک یا آکومولاتور(ACCUM)

واحد برنامه نویسی(PG)

فصل سوم : مقدمه ای بر زبان STEP 5

اشکال مختلف نمایش برنامه ها

روش نمایش نردبانی (LAD)

روش نمایش فلوچارتی(CSF)

روش نمایش عبارتی (STL)

ب) عملوند(Operand)

آدرس ورودی ها، خروجی ها و فلگ ها

روش نمایش STL

بلوک های برنامه (PB)

بلوک های ترتیبی (SB)

بلوک های تابع ساز(FB)

بلوک های اطلاعاتی(DB)

بلوک های سازماندهی (OB)

خواندن صفر (Seanning for Zero)

کنتاکت در حالت عادی باز (NO)

کنتاکت در حالت عادی بسته(NC)

کاربرد پرانتزها در برنامه نویسی به روش STL

فلگ یا پرچم (Flag)

بیت RLO

ست و ری ست در فلگ ها و خروجی ها

طرز کار فلیپ فلاپ SR به صورت زیر است:

دستور NOP 0

کانکتور (Connector)

دستور پرش غیر شرطی (JU)

دستور پرش شرطی(JC)

دستورهای بارگذاری و انتقال

دستور L

دستور T

دستور جمع دو عدد (+F)

دستور تفریق دو عدد(-F)

مقایسه کننده ها (Comparators)

تایمرها (Timers)

تایمر پله ای (SP)

تایمر پله ای گسترده (SE)

تایمر با تأخیر روشن (SD)

تایمر با تأخیر خاموش (SF)

تایمر تأخیر ماندگاری(SS)

دستورهای اعلام پایان برنامه

منابع و مراجعجهت دانلود محصول اینجا کلیک نمایید

نوع مطلب :
برچسب ها : کارآموزی ماشین سازی، گزارش کارآموزی ماشین سازی، دانلود گزارش کارآموزی ماشین سازی، گزارش کار آموزی،
لینک های مرتبط :
( کل صفحات : 20 )    ...   8   9   10   11   12   13   14   ...   
فروشگاه پروژه و تحقیق دانشجویی
درباره وبلاگ


مدیر وبلاگ : اولدوز تک
مطالب اخیر
پیوندها
دانلود تحقیق و مقاله دانشجویی دانلود تحقیق و پروژه دانشجویی ساعتهای مچی شیک فروشگاه فایل مقاله و گزارش کارآموزی فروشگاه پروژه و تحقیق دانشجویی دانلود پروژه و مقاله دانشجویی دانلود مقاله دانلود پروژه های دانشجویی آماده
دانلود انواع فایلهای تحقیقی و پژوهشی
دانلود مقالات دانشجویی
بانک مقالات و تحقیق
بانک مقالات و پروژه های دانشجویی
فروشگاه تحقیق و مقالات قابل ویرایش
فروشگاه دانلود انواع مقاله و تحقیق
دانلود مقالات دانشگاهی آماده
فروشگاه فایلهای دانشجویی - مقاله و تحقیق
دانلود پایان نامه و پروژه دانشجویی
تحقیق و مقاله آماده
بزرگترین مرجع دانلود مقاله
بهترین و قویترین مقالات دانشجویی
مقالات و تحقیقهای آماده
مقاله و تحقیق آماده دانشجویی
دانلود تحقیق و مقاله آماده
فروشگاه دانلود فایل مقالات
بزرگترین فروشگاه فایل
دانلود پایان نامه
مقالات دانشگاهی
فایل فروش
دانلود مقالات ترجمه شده
فروشگاه محصولات دانشگاهی
فروشگاه محصولات دانلودی
دانلود پروژه های دانشجویی
دانلود مقالات ترجمه شده
ترجمه مقالات ISI
مقاله و تحقیق آماده برای دانشجویان
فایل دانش آموزی
دانلود پاورپوینت آماده
کاملترین فروشگاه مقاله و تحقیق
دانلود فایلهای تحقیقی
فروشگاه پروژه و پایان نامه
پروژه
پروژه های قابل ویرایش دانشجویی
دانلود پروژه و پایان نامه دانشجویی
فروشگاه فایل
دانلود پروژه دانشجویی
دانلود مقالات آماده برای دانشجویان
دانلود انواع فایل تحقیقی و پژوهشی
فایل برتر
بهترین مقاله ها و تحقیق های دانشجویی
دانشجو و دانشگاه
دانلود مقاله
فروشگاه فایل نوترینو
فایلهای دانشگاهی
فروشگاه انواع مقاله و تحقیق دانشجویی قابل ویرایش
مقالات دانشگاهی قابل ویرایش
دانشجو یار
بانک مقالات و تحقیق های دانشجویی
دانلود مستقیم مقاله و تحقیق
وسترو فایل
بانک مقالات علمی
فروشگاه فایل دانشمند
عطر و ادکلن
فروشگاه ساعت مچی 5040
فروشگاه 5040
خرید اینترنتی با قیمت های عمده و ارزان
فروشگاه اینترنتی5040
فروشگاه اینترنتی5040
فروشگاه محصولات زناشویی
همه پیوندها
نویسندگان
آمار وبلاگ
کل بازدید :
بازدید امروز :
بازدید دیروز :
بازدید این ماه :
بازدید ماه قبل :
تعداد نویسندگان :
تعداد کل پست ها :
آخرین بازدید :
آخرین بروز رسانی :

                    
 
 
 
ساخت وبلاگ در میهن بلاگ

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | ساخت وبلاگ صوتی صدالاگ | سوال و جواب و پاسخ | رسانه فروردین، تبلیغات اینترنتی، رپرتاژ، بنر، سئو | Buy Website Traffic