بررسی رابطه فرسودگی شغلی متصدیان امور بانک ملی

قیمت:165000ریال

موضوع  :

بررسی رابطه فرسودگی شغلی متصدیان امور بانک ملی

    فرمت فایل: WORD (قابل ویرایش)

فهرست مطالب

طرح تحقیق
مقدمه
بیان مساله
اهمیت مساله
هدف کلی
اهداف جزئی
شناخت رابطه فرسودگی شغلی کارکنان با مهارتهای حل
فرضیات
فرضیه اصلی
فرضیه اول
فرضیه دوم
فرضیه سوم
فرضیه چهارم
فرضیه پنجم
فرضیه ششم
تعاریف نظری و عملی
تعریف نظری خانواده
کارکرد خانواده
حل مساله
ارتباط
نقشها
پاسخدهی عاطفی
آمیختگی عاطفی
کنترل رفتار
فرسودگی شغلی
تحلیل عاطفی
مسخ شخصیت
کاهش پیشرفت فردی
پیشینه پژوهش
فرسودگی شغلی
تاریخچه مفهوم فرسودگی شغلی
مرحله اولیه یا پیشگام
مرحله تجربی
تعاریف مختلف فرسودگی شغلی
هربرت فرویدنبرگر (۱۹۷۵)
پانیز و آرنسون (۱۹۸۱)
فاربر (۱۹۸۳) در تعریف فرسودگی شغلی می نویسد
اولویچ و برادسکی (۱۹۸۰)
اوهلر (۱۹۹۱)
نشانه های مرض فرسودگی شغلی
فرویدنبرگر و ریچلسون (۱۹۸۰)
مازلاک و جکسون (۱۹۸۶)
بایبیو و همکاران (۱۹۸۹)
مهمترین نشانه های فرسودگی شغلی
علل و عوامل فرسودگی شغلی
عوامل محیطی
ارتباط عمده عوامل محیطی با پدیده فرسودگی شغلی
ویژگیهای شغلی
ویژگیهای سازمانی
ویژگیهای حرفه ای
عوامل فردی
ویژگیهای جمعیت شناختی
ویژگیهای شخصیتی
گرایشات شغلی
رویکرد های مختلف نسبت به فرسودگی شغلی
رویکرد بالینی
رویکرد تبادلی چرنیس
مراحل فرسودگی شغلی
فشار روانی منابع
آشفتگی روانی
مقابله دفاعی
رویکرد روانشناختی اجتماعی
مدلهای فرسودگی شغلی
مدل حفظ منابع
مدل منابع نیازهای شغلی
کاهش فرسودگی شغلی
راهبردها و تغییرات فردی
راهبردها و تغییرات سازمانی
خانواده از دیدگاههای جامعه شناسی
خانواده از دیدگاه ههای روانشناسی
انواع و اشکال خانواده
وسعت ابعاد خانواده
شیوه ازدواج
مرکز ثقل قدرت
منشا و نسب
کارکردهای خانواده از دیدگاه‌های جامعه‌شناسی
طبقه بندی وظایف اساسی خانواده به گونه ای عمومی و در قالبی جهانی
ارزیابی خانواده و کارکردهای آن از دیدگاه روانشناسی
مدل مک مستر از کارکرد خانواده
حل مساله
ارتباط
نقشها
پاسخ دهی عاطفی
آمیختگی عاطفی
کنترل رفتار
پیشینه تحقیق در رابطه با فرسودگی شغلی
پیشینه پژوهش در رابطه با کارکردهای خانواده
مطالعات انجام شده در خارج از کشور
روش تحقیق
روش تحقیق
جامعه آماری
نمونه آماری
فراوانی تحصیلات
روش و شیوه عملی نمونه‌گیری
ابزارهای اندازه گیری و چگونگی جمع آوری داده ها
ابزار سنجش فرسودگی شغلی
ابزار سنجش خانواده
روشهای آماری برای تجزیه و تحلیل داده ها
نتایـج
ضرایب همبستگی بین مقیاسهای کارکرد خانواده(جدول)
نیز نشان می دهد که بین فرسودگی شغلی کلی با تمامی مقیاسهای کارکرد خانواده همبستگی منفی وجود دارد.(جدول)
ضریب همبستگی آیتم های سن و تحصیلات با فرسودگی شغلی
میانگین نمرات، انحراف معیار مقیاسهای فرسودگی شغلی(جدول)
نتیجه گیری و بحث
نتیجه گیری کلی و پیشنهادهایی برگرفته از یافته های پژوهش
محدودیتهای تحقیق
پیشنهادهایی برای پژوهشگرهای دیگر
منابع و ماخذ فارسی
منابع و ماخذ لاتین
پرسشنامه فرسودگی شغلی مازلاک
مقیاسها و ابعاد
مسخ شخصیت (۵ ماده)
فقدان موفقیت فردی (۸ ماده)
نمره گذاری
دستورالعمل شدت
دستورالعمل فراوانی
ابزار سنجـش خانواده
مقیاسها و ابعاد
پرسشـنامه
ابزار سنجش خانوادهجهت دانلود محصول اینجا کلیک نمایید

نوع مطلب :
برچسب ها : بررسی رابطه فرسودگی شغلی متصدیان امور بانک ملی، مقاله بررسی رابطه فرسودگی شغلی متصدیان امور بانک ملی، تحقیق بررسی رابطه فرسودگی شغلی متصدیان امور بانک ملی، مطلبی در مورد بررسی رابطه فرسودگی شغلی متصدیان امور بانک ملی،
لینک های مرتبط :


دوشنبه 17 شهریور 1393 :: نویسنده : اولدوز تک
دانلود پاورپوینت پمپ های هیدرولیکی

قیمت:30000ریال

موضوع  :

پاورپوینت پمپ های هیدرولیکی

    فرمت فایل: PPT (قابل ویرایش)

فهرست

 • پمپ های با جا به جایی غیر مثبت (پمپ های دینامیکی)
 • الف)پمپ ها با جابه جایی مثبت از نظر ساختمان
 • پمپ های دنده ای Gear Pump
 • دنده داخلی Internal Gear Pumps
 • پمپ های پیچی Screw Pumps
 • پمپ های پره ای
 • پمپ های پلانچر (Plunger pumps)
 • اصول هیدرولیکى پمپ‌ها


جهت دانلود محصول اینجا کلیک نمایید

نوع مطلب :
برچسب ها : پاورپوینت پمپ های هیدرولیکی، دانلود پاورپوینت پمپ های هیدرولیکی، دانلود رایگان، پمپ های هیدرولیکی، تحقیق در مورد پمپ های هیدرولیکی، همه چیز در مورد پمپ های هیدرولیکی،
لینک های مرتبط :


پروپوزال بررسی رابطه بین سبک های هویتی و شیوه های خود کنترلی بر کاهش پرخاشگری

قیمت:485000ریال

موضوع  :

پروپوزال بررسی رابطه بین سبک های هویتی و شیوه های خود کنترلی بر کاهش پرخاشگری در بین پسران نوجوان

    فرمت فایل: WORD (قابل ویرایش)

رفتارهای پرخاشگرانه یکی از مشکلات اجتماعی مهم و اساسی در هرجامعه‏ای است و به دلیل اهمیت آن به اینگونه رفتار در دوران کودکی و به خصوص در دوران نوجوانی بیشتر توجه می‏شود(لابر و های 1997 به نقل از پاکاسلاهتی[1]، 2000).

نکتهء عمده پژوهش در قلمروی پرخاشگری، از مفهوم آن ناشی می‏شود. مفهومی که در عین حال ساختارهای خصومت، خشم، پرخاشگری را در بر می‏گیرد. هاولز [2]و رایت( 1978؛ به نقل از حاجتی و همکاران، 1387) کوشش کردند تا تمایز بین این اصطلاحات را بر اساس توصیف خشم، به عنوان یک حالت‏ ذهنی از برانگیختگی هیجانی، خصومت، به عنوان یک بازخورد به همراه یک ارزیابی منفی‏ بلندمدت از دیگران و رویدادها و پرخاشگری را، به عنوان رفتاری آشکار، درگیر شدن و آسیب رساندن به دیگران مشخص کنند؛ اما آنها اصطلاحاتی را تعریف و تأیید می‏کنند که به‏ یکدیگر وابسته هستند.(هاولز و رایت، 1978؛ به نقل از الله یاری، 1376). هرچند واژه‏ خشونت را به معانی مختلفی تعریف می‏کنند، اما تعاریف اکثر محققان به‏کارگیری نیروی‏ بدنی، برای آسیب رساندن به دیگران را در بر می‏گیرد.(فارل و فلانری[3]، 2006).

در کل می‏توان گفت پرخاشگری و خشونت ممکن است به شکل‏های مختلفی، مانند آزار و اذیت دیگران؛ کتک زدن؛ دشنام دادن و...جلوه‏گر شود و هدف آن صدمه زدن به خود یا دیگری است.(اکبری، 1381).

علل پرخاشگری از دیدگاههای مختلفی بررسی شده است.  مطابق رویکرد یادگیری اجتماعی بندورا، پرخاشگری شکلی از رفتار اجتماعی است، که یاد گرفته می‏شود و بروز آن‏ در هر موقعیت به عواملی مانند تجربه افراد پرخاشگر، تقویتهای کنونی برای پرخاشگری و بسیاری از عوامل شناختی و اجتماعی بستگی دارد،که ادراک مطلوب بودن رفتار پرخاشگر را تعیین می‏کند. بندورا بیان می‏کند که رفتار مشاهده شده یا رفتار تجربه شده از نظر شناخت‏ باید بررسی شود. تجربه‏های ناخوشایند احساسات منفی به وجود می‏آورند و احساسات منفی‏ تمایل به پرخاشگری را برمی‏انگیزند. (اعزازی 1380).

تئوری یادگیری اجتماعی نیز رفتار پرخاشگری را نتیجه ضعف در رشد مهارتهای‏ اجتماعی می‏داند. از دیدگاه بندورا (1973)، رفتار پرخاشگرانه به این خاطر اتفاق می‏افتد، که‏ شخص در یادگیری راه‏های پذیرفته شده برای سروکار داشتن با توقعات در روابط بین‏ شخصی، مثلا بیان مناسب خشم، ضعیف است. در ضمن پژوهشگرانی که ارتباط بین‏ پرخاشگری و طرد از گروه همسن را نشان داده‏اند به نقص در مهارت‏های اجتماعی معتقد هستند.(داج و کوی[4]، 1987).

در چهل سال گذشته، به دو مسأله مهم، مرتبط با رفتارهای خشن، توجه شده است. اول‏ اینکه میزان رفتارهای خشونت‏آمیز در میان افراد در جوامع افزایش پیدا کرده است(گویرا و همکاران 1994؛به نقل از فیلدز و مک نامارا[5]، 2003)دوم اینکه میانگین سنی افرادی که‏ خشونت را مرتکب می‏شوند کاهش پیدا کرده و بیشتر کودکان و به خصوص نوجوانان را در برمی‏گیرد. شاید بیشترین زنگ خطر در نیم قرن اخیر رفتارهای خشونت‏بار در مدارس است(فیلدز و مک نامارا، 2003). با اینکه مسئله اعمال خشونت و پرخاشگری در مدرسه پدیده‏ای جدید نیست و در مدرسه قدمتی طولانی دارد. در سالهای اخیر، گزارشهای رسانه‏های گروهی در بیشتر کشورها نشان‏دهنده ی این واقعیت است که خشونتهای جدی دانش‏آموزان افزایش یافته است. نگرانی بیش از حد درباره ی خشونت نوجوانان به تلاشهایی برای درک نشانه‏ها و پیامدهای‏ آن و تشخیص روشهای مؤثر برای پیشگیری و کاهش این پدیده منجر شده است(فارل و فلانری[6]، 2006).

در سال‏های اخیر، در زمینه درمان، کاربرد روشهای شناختی رفتاری در درمان گروهی از اختلالات دوره ی نوجوانی از قبیل افسردگی، اختلالات اضطرابی، اختلالات تغذیه، اختلالات‏ تکانه‏ای و اختلالات رفتاری کاملاً مفید و مؤثر بوده است. ویژگیهای درمان‏شناختی رفتاری‏ نظیر ارتباط کاری تجربی و گروهی، فعال بودن، هدفدار بودن، متمرکز بودن بر مشکل، آموزش‏ مهارتهای مقابله، و تأکید بر بازخورد، به‏ویژه برای درمان مراجعان نوجوان بسیار متناسب‏ است.(زارب،  1383). یکی از این روش های شناختی آموزش خود کنترلی رفتار می باشد. اصطلاح آموزش خودکنترلی رفتار، به اجرای  روشهای خودنظارتی[7]، خودارزیابی[8]، و خودتقویتی[9] اشاره دارد. منظور از خودنظارتی حفظ توجه فعال به رخداد افکار و رفتارهای هدفمند خاص است. خودارزیابی به قضاوت در مورد میزان یا کیفیت رفتاری مربوط می شود که در مقابل برخی از ملا کها یا استانداردهای موجود تغییر می کند. خودتقویتی به اجرای تقویت توسط خود فرد، در صورتی که یک معیار خاص برای رفتار در دست باشد، اشاره دارد(حاتمی، 1390).

سبک های هویت مفهوم روانشناختی بسیار عام و در عین حال بسیار مهم است اما به طور کلی می توان سبک های هویت  را احساس ارزشمندی شخص تعریف نمود. احساسات و افکار مردم درباره خودشان اغلب بر احساس تجارب روزانه تغییر پذیر است و به طور موقت بر احساس فرد تاثیر می گذارند. البته سبک های هویت ، بنیادی تر از آن است که  افت و خیزهای معمول می توان نوسانات گذرایی بر نحوه احساستشان نسبت به خود ایجاد کند، ولی این تاثیرات بسیار محدودند، بر عکس آنهایی که سبک های هویت  پایینی دارند افت و خیزهای معمول می تواند زندگی آنها را دگرگون کند. سبک های هویت  معمولاً به عنوان ارزیابی شخص از ارزشمندی خویش تعریف می‌شود افرادی كه سبک های هویت  بالایی دارند خودپذیرا و خود ارزشمند هستند. روانشناسان اجتماعی سبک های هویت  را ارزیابی مثبت و منفی از خود می‌دانند به طوری كه فرض می شود سبک های هویت  تا حدودی با ثبات است. سبک های هویت  یا همان احترام به خود یكی از خصوصیات مهم و اساسی شخصیت هر فردی را تشكیل می‌دهد و به طور حتم روی جنبه‌های شخصی انسان اثر می‌گذارد و كمبود یا فقدان آن باعث عدم رشد سایر جنبه‌های شخصیت به صورت ناهماهنگ خواهد شد و حتی ممكن است باعث پدیدآیی بیماریهای روانی گوناگون مانند افسردگی، بزهکاری، اعتیاد و... شود(بیابانگرد،1372‌).

 سبک های هویت  بالا بستگی به شكل‌دهی ارزشها و استانداردهای خود والدین دارد همچنین به رفتار سالم بستگی دارد، زمانی كه افراد از سلامتی كامل برخوردار باشند ولی سبک های هویت  بالایی نداشته باشند در رفتار خود سبک های هویت  پایین نشان می‌دهند(شاطرلو،1386). به اعتقاد برخی از روان شناسان، هنگام وجود مشکلات روانی و بزهکاری و اعتیاد، سبک های هویت  افراد کاهش می یابد، به عبارت دیگر ، بین مشکلات روانی و سبک های هویت  ارتباط علی متقابل وجود دارد.


[1] Pakaslahti

[2] Howells

[3] Farrel flannery

[4] Dodge & Coie

[5] Fields & Mc Namara

[6] Farrell & Flannery

[7] Self-monitoring

[8] Self-evaluation

[9] Self-reinforcementجهت دانلود محصول اینجا کلیک نمایید

نوع مطلب :
برچسب ها : پروپوزال بررسی رابطه بین سبک های هویتی و شیوه های خود کنترلی بر کاهش پرخاشگری در بین پسران نوجوان، پروپوزال بررسی رابطه سبک های هویتی، شیوه های خود کنترلی، کاهش پرخاشگری، تحقیق کاهش پرخاشگری در بین پسران نوجوان، بررسی رابطه سبک های هویتی در کاهش پرخاشگری در بین پسران،
لینک های مرتبط :


پروپوزال بررسی تاثیر شبکه های ماهواره بر رضایت زناشوئی

قیمت:485000ریال

موضوع  :

پروپوزال بررسی تاثیر شبکه های ماهواره بر رضایت زناشوئی

    فرمت فایل: WORD (قابل ویرایش)

بیان مساله :

محمل ماهواره در ایران، خانواده‌ها هستند که به نوبه‌ی خود مهمترین نهاد اجتماعی و بنیان انتظام اجتماعی به حساب می‌آیند. بر این اساس مهمترین اثر ماهواره متوجه مهمترین بنیان اجتماع است و آسیب‌های آن در گام اول متوجه خانواده‌‌ها و اعضای آن است. خانواده نیز به عنوان اصلی ترین هسته هر جامعه و کانون حفظ سلامت وبهداشت روانی است و نقش مهمی در شکل گیری شخصیت فرزندان دارد و هیچ نهاد و مرجعی نمی تواند جایگزین خانواده شود. جامعه ای سالمتر و پویاتر است که مادران و پدرانی با شخصیت تر و سالمتر وبا اعتقادتر داشته باشد.
رضایت زناشویی یکی از عوامل موثر در ثبات و پایایی خانواده ها و در عین حال بهداشت روانی همسران و فرزندان است.
رضایت زناشویی فرآیندی است كه در طول زندگی زوجین به وجود می‌آید و لازمه‌ی آن انطباق سلیقه‌ها، شناخت ویژگی‌های شخصیتی،ایجاد قواعد رفتاری و شكل‌گیری الگو‌های مراوده‌ای است.( خدابخش احمدی و همكاران،1384).  بدین ترتیب می‌توان گفت: زوجینِ دارای رضا‌مندی، در حیطه‌های گوناگون زندگی با همدیگر توافق دارند.‌این چنین زن و شوهر‌هایی از نوع و سطح روابط عاطفی‌شان راضی‌ هستند،پای‌بندی‌های مذهبی مشتركی دارند، وقت و مسائل مالی خودشان را به خوبی برنامه‌ریزی ومدیریت می‌كنند، در مسائلی كه اختلاف نظر دارند، مصلحت زندگی و خانواده را بر مصلحت خود ترجیح داده، از انعطاف‌پذیری بالایی برخوردارند، از نوع و كیفیت گذران اوقات فراغت و رفت‌وآمد با اقوام و دوستان رضایت دارند و در نهایت، در تعداد و نوع تربیت فرزندان با هم اشتراك نظر دارند. اهمیت كیفیت زندگی‌زناشویی یا همان رضا‌مندی و نارضا‌مندی زناشویی، در تأثیر آن بر سلامت روانی و جسمانی پدیدار می‌شود. مطالعات نشان داده است كه رضا‌مندی و یا نارضا‌مندی زناشویی، بر بسیاری از ابعاد زندگی فردی و اجتماعی تأثیر می‌گذارد، برای مثال، نتایج مطالعات در محدوده تأثیر جسمانی نشان داد، افراد متأهل كه زندگی‌شان پایدار بوده و استحكام بیشتری داشته، عموماً عمر طولانی‌ دارند، از نظر جسمانی سالم‌ترند، شاد هستند و بیشتر احتمال دارد كه از سرطان نجات یابند. ( خدابخش احمدی و همكاران،1384).افراد متأهل ی كه زندگی‌شان پایدار بوده و استحكام بیشتری داشته و از رضا‌مندی زناشویی بالایی برخوردارند. بیشتر عاطفی‌اند و در مقایسه با افراد ناسازگار، كمتر دچار مشكلات روان‌شناختی می‌شوند.
در شبکه‎های ماهواره‌ای شدت بخشیدن به رقابت‌های اقتصادی میان زن و مرد به جای پیوندهای عاطفی مستحکم نشسته، ارائه‎ی تعریف نادرست از زندگی مشترک، موجب شده تا مفهوم عشق و اعتماد و تعهد به رقابت و سوءتفاهم تبدیل شود. کاهش ارتباطات کلامی «که از ساده‌ترین نوع مناسبات انسانی در خانواده محسوب می‌شود» (محمودیان،1385: 109) و رسیدن آن به 15 تا 17 دقیقه در روز سبب کمرنگ شدن همدلی و گسست عاطفی در خانواده‌ها گردیده و از بین رفتن صمیمیت و گسست عاطفی به نوعی موجب ازخودبیگانگی و خلق زمینه‌ی گسست فکری شده، تا حدی که نابودی سلامت فکر و رفتار بینندگان، آن‌ها را دچار حالت مسخ شدگی و از دست رفتن عقلانیت کرده است. چنین رسانه‌ای که «توسط نهاد سیاست اداره و کنترل می‌شود، با نوع برنامه‎های خود، خانواده‎ها را تحت تأثیر فرهنگ خود قرار می‌دهد. خانواده‌ها را متأثر از نوع برنامه‎های خود و ارزش‌های فرهنگی خود می‌کند» (منادی، 1385: 202). خانواده‌های تحت الشعاع این برنامه‌ها از مسیر اصلی تربیتی خود که ریشه در مکتب اسلام دارد فاصله گرفته و نتیجه‌ی سوء و زیانبار آن سستی در روابط خانواده‌ها و در سطح وسیع‌تر سبب افزایش فساد‌ و بالا رفتن آمار طلاق در کشور خواهد شد.
امروزه جایگاه خانواده در كشورهای پیشرفته دچار تغییراتی شده است. این تغییرات زمینه‌ی بسیاری از ناسازگاری‌ها و تعارضات زناشویی را فراهم آورده است. بنا به گزارش جامعه‌شناسان و روان‌شناسان در سال‌های اخیر احساس امنیت، آرامش و روابط عاطفانه میان زنان و مردان به سستی گراییده است و خانواده‌ها به گونه‌ای فزاینده با نیروهای ویرانگر روبه‌رو شده‌اند. ازآنجایی که خانواده اساس و پایه زندگی اجتماعی ودرواقع کوچکترین نهاداجتماعی است پس برسی عواملی که به استحکام آن کمک می‌کند وهمچنین مسائلی که باعث زوال وازهم پاچیدگی آن می‌شود مهم به نظرمی‌رسند وقایع بسیاری درداخل یا خارج ازرابطه زناشویی یا خانواده الگوی رضایت از زندگی زناشویی زن و مرد را تحت الشعاع قرار می دهند . بالا بودن آمار جدائی در سال‌های اخیر دلیل  مبهمی  بر  عدم زضایت  زناشویی است. باشناسایی عوامل موثر بر رضایتمندی زناشویی  می توان  در جهت  تقویت و تثبیت  پایه های خانواده  گام‌های  موثر برداشته شود.
هدف از تحقیق پیش رو بررسی تاثیرات شبكه های ماهواره ای بر رضایت زناشوئی می باشد. برای رسیدن به هدف از نظریه های وابستگی مخاطبان، نظریه كاشت و نظریه یادگیری مشاهده ای بندروا و... استفاده شده است. متغییر مستقل شبكه های ماهواره ای و متغییر وابسته رضایت زناشوئی در نظر گرفته شده است.همچنین فرضیات تحقیق شامل موارد زیر می باشد:
فرضیه اصلی:
استفاده از شبکه های ماهواره ای باعث نارضایتی زناشوئی بین زوجین می شود.
فرضیات فرعی:
1- استفاده از شبکه های ماهواره ای باعث از بین رفتن ارتباطات کلامی بین همسران و اعضاء خانواده و در نتیجه سرد و بی روح شدن زوجینو در نهایت طلاق می شود.
2-استفاده از شبکه های ماهواره ای باعث شکستن قبح گناه واز بین رفتن حیاء و بی عفتی زوجین می شود.
4- استفاده از شبکه های ماهواره ای باعث ترویج بی بند و باری جنسی ، خیانت ، بدحجابی و…زوجین می شود.
5- استفاده از شبکه های ماهواره ای باعث شکستن حریمها و کم اهمیت کردن نقش خانواده می شود.
6- استفاده از شبکه های ماهواره ای باعث ماهواره تجمل گرایی را ترویج می دهدو باعث می شود افرادی که نمیتوانند به آن سبک زندگی کنند و از عهده هزینه تجملات برنمی آیند احساس نارضایی کنند.
7- استفاده از شبکه های ماهواره ای باعث دیدن زنان و مردان به ظاهر زیبا  و حتی گاها سبک های معاشقه ، توقع افراد را در زندگی بالا برده و هنگامی که همسر قادر به برآورده کردن آن نیازها نیست فرد احساس نارضایتی و سرخوردگی میکند.  
8- استفاده از شبکه های ماهواره ای باعث تاثیر ماهواره بر نوجوانان باعث تغییرات اخلاقی و فرهنگی و اغلب ناسازگاری آنها می شود و این درگیریها رضایت زناشویی را نیز پایین می آورد.


جهت دانلود محصول اینجا کلیک نمایید

نوع مطلب :
برچسب ها : پروپوزال بررسی تاثیر شبکه های ماهواره بر رضایت زناشوئی، تحقیق در مورد تاثیر شبکه های ماهواره ای بر خانواده، مقاله در مورد تاثیر شبکه های ماهواره ای در رضایت زناشوئی، شبکه های ماهواره ای، رضایت زناشویی، رضایت از رابطه زناشوئی،
لینک های مرتبط :


دانلود مقاله فضاهای ورودی بناهای سنتی

قیمت:40000ریال

موضوع  :

دانلود مقاله فضاهای ورودی بناهای سنتی

    فرمت فایل: WORD (قابل ویرایش)

فهرست مطالب

مقدمه

پیش درآمد

بناهای مهم و ورودی های آن

بخش دوم

اجزای تشکیل دهنده ورودی های سنتی

مقدمه:

بخش سوم

عناصر و اجزا کاربردی ورودی ها

بخش سوم

ب- عناصر تزیئینی ورودی ها (فرعی):

بخش چهارم

اصول ترکیب و طراحی سلسله مراتبی بناهای سنتی ایران- یزد

بخش پنجم

نحوه دسترسی ها به ورودی بناها و فضاهای درونی

بخش پنجم- قسمت دوم

شکل مسیر دسترسی به فضاهای درونی

بخش ششم

تعداد ورودی های هر بنا

بخش هفتم

تزئینات ورودی بناهاجهت دانلود محصول اینجا کلیک نمایید

نوع مطلب :
برچسب ها : دانلود مقاله فضاهای ورودی بناهای سنتی، مطلبی در مورد فضاهای ورودی بناهای سنتی، پروژه ای در مورد فضاهای ورودی بناهای سنتی، تحقیقی در مورد فضاهای ورودی بناهای سنتی،
لینک های مرتبط :


یکشنبه 16 شهریور 1393 :: نویسنده : اولدوز تک
پروژه مالی رب ( کارخانه چین چین )

قیمت:80000ریال

موضوع :

پروژه مالی رب ( کارخانه چین چین )

    فرمت فایل: WORD (قابل ویرایش)

فهرست مطالب

تاریخچه فعالیت

فعالیت  اصلی شرکت      

وضعیت  اشتغال

توضیح  ساختار  سازمانی  شرکت

سرپرست  حسابداری  صنعتی    

برگ فروش  کالا  یا صورتحساب  فروش  یا فا کتور  فروش        

سیستم انبارداری          

تعریف  انبار      

وضع  طبیعی  انبارها      

کاردکس نویسان  و پرسنل  دفتری  انبار    

سایر کارکنان    

رسید انبار        

بر گ در خواست  خرید کالا          

برگ رسید  انتقالی  بین  انبارها    

کارت انبار          

سایر  اطلاعات  اضافی  و تکمیلی

تاریخچه  اطلاعات          

تاریخچه پذیرش شرکت در بورس اوراق بهادار تهران و چگونگی افزایش سرمایه    

فعالیت اصلی شرکت      

وضعیت اشتغال  

چارت سازمانی  قسمت مالی      

فلوچارت  سیستم انبارداری        

فلوچارت سیستم  فروش

ساختار انبارداری

برگ در خواست  کالا از انبار          

در خواست خرید  کالا      

برگ رسید  انتقالی  بین انبارها    

کارت انبار        

فلو چارت سیستم  انبارجهت دانلود محصول اینجا کلیک نمایید

نوع مطلب :
برچسب ها : پروژه مالی رب ( کارخانه چین چین )، دانلود پروژه مالی رب ( کارخانه چین چین )، دریافت پروژه مالی رب ( کارخانه چین چین )، نگاهی به پروژه مالی رب ( کارخانه چین چین )،
لینک های مرتبط :


پروژه بررسی مالی مجتمع صنعتی (سیمان آبیک)

قیمت:98000ریال

موضوع :

پروژه بررسی مالی مجتمع صنعتی (سیمان آبیک)

    فرمت فایل: WORD (قابل ویرایش)

چکیده :

موضوع تحقیقی که در پیش روی شماست حاصل بررسی سیستم خرید و انبارداری در مجتمع صنعتی سیمان آبیک می باشد که هدف از انتخاب آن اولاً آشنایی با نحوه انجام عملیات خرید و سفارشات در یک مجتمع صنعتی و تولیدی و ثانیاً چگونگی عملیات  نگهداری ، و سرویس دهی انبار در یک مجتمع صنعتی و تولیدی می باشد .در طی بررسی سیستم خرید و انبارداری در مجتمع صنعتی سیمان آبیک تحقیقات با بهره گیری از روشهای متنوع از قبیل : مشاهده ، مصاحبه و کتابخانه انجام گرفت که کمک شایانی به ما نمود در جهت شناخت عملیات خرید و تدارکات توسط مسئولین و کارپردازان که تلاش دارند خریدها به موقع و مناسب باشند و در حقیقت می کوشند اصول و موازین پنج گانه خرید رعایت شود . اطلاعات مفیدی نیز در زمینه انبار و انبارداری و عملیات نگهداری و سرویس دهی انبار بدست آمد که ما را در نحوه ایجاد کدینگ و کنترل موجودی (انبار گردانی) بهینه دارای شناخت مناسبی نمود.
در طی انجام تحقیق فوق موانع و مشکلات اندکی بچشم آمد که با توجه به همکاری صمیمانه کارکنان و مسئولین مجتمع صنعتی سیمان آبیک می توان از آن صرف نظر کرد . چرا که منابع و امکانات و اطلاعات ارزنده ای را این عزیزان در اختیار بنده قرار دادند که در ارائه پربارتر این تحقیق بسیار مفید بودند .

فهرست مطالب :

پیشگفتار
فهرست مطالب
فهرست اشکال
فهرست ضمائم
چکیده
فصل اول – کلیات
مقدمه
تعریف موضوع تحقیق
اهمیت و ارزش تحقیق
اهداف تحقیق
کاربرد نتایج تحقیق
سوالات اساسی تحقیق
روش تحقیق
تعریف واژه ها
خلاصه
مباحث فصول بعدی
فصل دوم – ادبیات موضوع
مقدمه
بخش یک – مباحث نظری
سیستم
خرید
اهداف بخش خرید
اصول و موازین پنجگانه خرید
وظایف و مسئولیت های بخش خرید
ارتباط بخش خرید با بخشهای دیگر
فرآیند یا مراحل خرید خارجی
انبار
عنوان
انواع انبارها
جایگاه انبار
اهداف و وظایف انبارها
انواع موجودیهای انبارها
انبارداری
سیستم انبارداری و مزیتهای آن
وظایف انباردار
انتظارات مدیریت از سیستم کنترل انبارها
نکات مهم برای اداره بهینه انبارها
مناسبترین «تعداد اقتصادی» انبارها
طراحی و برنامه ریزی تامین کالا
کدینگ
کدگذاری
فواید کد گذاری
انواع روشهای کدگذاری
موجودی کالا
اهمیت موجودیها
دلایل نگهداری موجودی کالا
هزینه مربوط به موجودیها
مواضع مختلف بخشها و گروههای درون سازمان نسبت به حجم موجودیها
کنترل موجودی
مشکلات عدم تعادل موجودی
مهمترین شیوه های محاسبه قیمت تمام شده موجودی کالا در انبار
سیستم های سفارش کالا در سازمان
بخش دو – پیشینه تحقیق
بخش سه – مشخصات مجتمع صنعتی سیمان آبیک
مروری مختصر بر خط تولید مجتمع صنعتی سیمان آبیک
عنوان
طرح طبقه بندی مشاغل کارخانه
شرح وظایف
خلاصه
فصل سوم – روش تحقیق
مقدمه
کتابخانه
مشاهده
مصاحبه
خلاصه
فصل چهارم – تجزیه و تحلیل اطلاعات
مقدمه
طراحی انبارها
انواع انبارها در کارخانه سیمان آبیک
مشکلات و خسارت ناشی از طراحی غیراصولی انبارها
حفاظت و ایمنی انبارها
عملیات مربوط به خرید در انبارها
انواع خرید
انواع شیوه ها در خریدهای داخلی
عملیات خرید در تدارکات
تنظیم گزارش خرید
خریدهای خارجی
نحوه خرید مواد اولیه توسط مجتمع صنعتی سیمان آبیک
خریدهای خودسرانه برخی از مسئولین و واحدها
خریدهائی‌ که کالای آنها فاسد شدنی است
خریدهای غیر ضروری و بیش از حد
کنترل کیفیت
استاندارد کردن قطعات
عنوان
قبض انبار
سیستم کدینگ اجناس
مشکلات ناشی از عدم کدینگ
مزایای کدینگ اجناس
شرح کدینگ اجناس
عدم وجود واحدی برای پیاده کردن سیستم کدینگ بطور ثابت
مختصری درباره سیستم اطلاعات مدیریت
عملیات نگهداری و سرویس دهی انبار
عملیات نگهداری در بخش اداری
عملیات نگهداری مربوط به داخل انبار
کنترل موجودی انبار
انواع روشهای کنترل موجودی
محاسبه قیمت تمام شده موجودی کالا در انبار
عدم هماهنگی انبار با واحدهای تولیدی
خلاصه
فصل پنجم – نتیجه گیری و پیشنهادات
مقدمه
نتیجه گیری
پیشنهادات
منابع و مآخذ
ضمائمجهت دانلود محصول اینجا کلیک نمایید

نوع مطلب :
برچسب ها : پروژه بررسی مالی مجتمع صنعتی (سیمان آبیک)، دانلود پروژه بررسی مالی مجتمع صنعتی (سیمان آبیک)، نگاهی به پروژه بررسی مالی مجتمع صنعتی (سیمان آبیک)، دریافت پروژه بررسی مالی مجتمع صنعتی (سیمان آبیک)، بررسی پروژه بررسی مالی مجتمع صنعتی (سیمان آبیک)،
لینک های مرتبط :


بررسی علل و عوامل موثر بر ازدواج موفق دانشجویان

قیمت:70000ریال

موضوع :

بررسی علل و عوامل موثر بر ازدواج موفق دانشجویان

    فرمت فایل: WORD (قابل ویرایش)

چکیده:

بررسی علل و عوامل موثر بر ازدواج موفق دانشجویان عنوان پژوهشی است که پیش رو دارید . هدف از پژوهش حاضر شناخت علل و عوامل موثر بر ازدواج موفق دانشجویان بوده وسعی شده بعضی از معیار ها از نظر دانشجویان مورد بررسی قرار گیرد تا نمتایج حاصل از آن برای سایر دانشجویان مفید واقع شود . جامعه آماری تحقیق دانشجویان مجتمع علوم انسانی دانشگاه آزاد اسلامی مشهد و نمونه آماری ۵۰ نفر از دانشجویان می باشند . روش تحقیق نیز توصیفی و جمع آوری اطلاعات با استفاده از پرسش نامه و مطالعات کتابخانه ای صورت گرفته و در آخر داده ها از طریق روش آمار توصیفی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است.

فهرست مطالب:

 • چکیده تحقیق
 • فصل اول
 • مقدمه
 • نظریه پژوهش
 • اهمیت و ضرورت تحقیق
 • اهداف کلی
 • اهداف جزئی
 • فرضیه های پژوهش
 • سوالات پژوهش
 • مفاهیم
 • تعاریف نظری واژه ها
 • فصل دوم – بررسی پیشینه یا ادبیات موضوع
 • فلسفه ازدواج
 • انتخاب همسر
 • آثار ازدواج
 • وظیفه مسئولان در قبال ازدواج جوانان
 • معیار های گزینش امثال
 • هدف ازدواج
 • منشاء خانواده و تحولات تاریخی آن
 • ضرورت در نظر گرفتن ملاک ها و معیار ها در انتخاب همسر
 • معیار و ملاک های مشترک
 • اشکال مختلف خانواده و خصوصیات آنها به اختصار
 • فصل سوم – روش و متالوژی پژوهش
 • روش تحقیق
 • جامعه آماری
 • نمونه آماری
 • روش نمونه گیری
 • ابزار تحقیق
 • روش استخراج داده ها
 • فصل چهارم – ارائه یافته های پژوهش
 • پرسشنامه
 • فصل پنجم – تفسیر و استنتاج نتایج پژوهش
 • بیان مسئله پژوهش
 • مشکلات و محدودیت تحقیق
 • خلاصه تحقیق
 • منابع


جهت دانلود محصول اینجا کلیک نمایید

نوع مطلب :
برچسب ها : بررسی علل و عوامل موثر بر ازدواج موفق دانشجویان، مقاله در مورد بررسی علل و عوامل موثر بر ازدواج موفق دانشجویان، تحقیق در مورد بررسی علل و عوامل موثر بر ازدواج موفق دانشجویان،
لینک های مرتبط :


گزارش کارآموزی سازمان ترافیك (شهرداری مشهد)

قیمت:98000ریال

موضوع :

گزارش کارآموزی سازمان ترافیك (شهرداری مشهد)

    فرمت فایل: WORD (قابل ویرایش)

مقدمه :

اهداف مركز كنترل ترافیك برای حل مسائل ومشكلات ترافیكی شهر مشهد وضع  می شوند وطبیعطاً هرگاه به این اهداف دست یابیم مسائل و مشكلات حل  شده اند . مسلم است  كه  با حل   مشكلات   مورد   نظر در  حل مرحله امكان بروز  مسائل  و  مشكلات  جد ید وجود دارد و  بنابراین  وضع اهداف جدید ضروری است.مطالعه  طرح  توسعه  مركز  كنترل  ترافیك مشهد با  توجه به ماهیت تنوع مسائل مورد  بررسی  در آن وهدف نهایی  كه تهیه طرح  توسعه  این مركز است  نیازمند  طی  اقدامات  مختلفی است .در این میان در نظر گرفتن مسایل و مشكلات مدیریتی و ترافیكی نقش بسیار حساسی دارد ،كه در جوامع مورد تـاكید فراوان قرارمی گیرد. مسلماً عدم توجه به این مسایل ودیدگاه های مرتبط با آن درآینده مشكلات متعددی را بوجود می آورد كه تجهیزات فنی قادر به حل آنها نخواهد بود .شناسایی اهداف تشكیل و بكار گیری مركز مدیریت ترافیك یا عناوین مشابه از جمله  مركز كنترل ترافیك شهری  مهمترین گام در مطا لعات طراحی و بهینه- سازی طرح های توسعه است .اگر در تشخیص و تبیین  اهداف و از آن مهمتر رسالت ها دقت لازم اعمال نشود و حساسیت لازم توسط دست اندركاران وجود نداشته  باشد  اقدامات  بعدی  از  جمله  انتخاب  و  بكار گیری تجهیزات فنی پیشرفته بی ثمر خواهد بود .جهت دانلود محصول اینجا کلیک نمایید

نوع مطلب :
برچسب ها : گزارش کارآموزی سازمان ترافیك (شهرداری مشهد)، دانلود گزارش کارآموزی سازمان ترافیك (شهرداری مشهد)، دانلود رایگان گزارش کارآموزی سازمان ترافیك (شهرداری مشهد)، متن گزارش کارآموزی سازمان ترافیك (شهرداری مشهد)،
لینک های مرتبط :


پروژه ارتباط بین منبع کنترل درونی و بیرونی

قیمت:98000ریال

موضوع :

پروژه ارتباط بین منبع کنترل (درونی – بیرونی) سندرم فرسودگی شغلی

    فرمت فایل: WORD (قابل ویرایش)

مقدمه :

اشتغال بخش مهمی از هویت اجتماعی افراد را می سازد و از مباحث عمده محافل و جوامع در عصر کنونی است. دارندگان مشاغل مختلف، ضمن انجام کار به طور روزمره با مشکلاتی از قبیل سختی کار، ازدحام ارباب رجوع، مسائل سازگاری با محیط کار، کارفرما، همکاران و استرس انجام امور محوله می باشند که در دراز مدت سبب بروز اختلالات روانی و جسمانی می شوند.

سَندرُم فرسودگی شغلی، مجموعه علائمی است که با تغییراتی در رفتار نظیر ضعف جسمانی، خستگی مزمن، کناره گیری از دوستان، بیزاری از شغل، بی خوابی، سردرد، ضعف عمومی نمایان می شود. (امانی، ۱۳۷۸) و به عنوان پدیده ای مطرح است که در روان شناسی و مشاوره و راهنمائی حائز اهمیت است.

عده ای از افراد اعتقاد دارند صفت های شخصیتی می تواند توجیه کننده فرسودگی شغلی باشد. آنان بر این تصور هستند که توقعات بالا در محیط شغلی موجبات بروز فشار روانی می شوند و در نهایت فرسودگی شغلی را در دارز مدت ایجاد می کند. در مقابل عده ای دیگر از افراد اعتقاد دارند عوامل بیرونی از قبیل درآمد پایین می تواند زمینه را برای فرسودگی شغلی فراهم سازد با این وجود، هنوز هم در شناسایی عوامل تعیین کننده فرسودگی شغلی با ابهامات گوناگونی سروکار داریم، زیرا به راحتی نمی توان عوامل مؤثر در بروز فرسودگی شغلی را تعیین کرد

فهرست مطالب

فصل اول : مقدمه                                                                   ۱        

مقدمه و بیان کلی موضوع                                                          ۲

بیان مساله                                                                               ۴

سوالهای پژوهش                                                                      ۱۴

اهمیت مساله                                                                             ۱۵

فرضیه های پژوهش                                                                  ۱۶

تعریف اصطلاحات                                                                     ۱۶

تعریف نظری                                                                            ۱۷

تعریف عملیاتی                                                                         ۱۸

فصل دوم : ادبیات و پیشینه تحقیق                                          ۱۹

فرسودگی شغلی                                                                       ۲۳

۲ . ۱ ) استرس زاهای فردی                                                       ۳۱

۲ . ۳ ) استرس زاهای گروهی                                                    ۳۳

۲ . ۴ ) عوامل استرس زای سازمانی                                           ۳۳

منبع کنترل درونی در مقابل منبع کنترل بیرونی                           ۳۹

توهم کنترل                                                                              ۴۲

پیامدهای اعتقاد به داشتن کنترل                                                           ۴۵

تفاوت های فردی در درک کنترل                                                ۴۷

واکنش در برابر از دست دادن کنترل                                           ۴۹

نظریه عکس العمل                                                                     ۵۰

درماندگی آموخته شده                                                              ۵۳

فصل سوم : روش تحقیق                                                        ۵۷

جامه آماری                                                                              ۵۸

نمونه و رش نمونه گیری                                                            ۵۸

شیوه اجرا و روشهای آماری                                                     ۵۹

ابزارهای سنجش                                                                       ۵۹

فصل چهارم : تجزیه و تحلیل داده ها                                       ۶۴

تجزیه تحلیل داده ها                                                                  ۶۵

آمار توصیفی                                                                           ۶۵

آمار استنباطی                                                                          ۷۷

سایر یافته ها                                                                            ۸۰

 فصل پنجم : بحث و نتیجه گیری                                             ۸۵

بحث و نتیجه گیری                                                                    ۸۵

محدودیت های تحقیق                                                                 ۹۱

پیشنهادها                                                                                ۹۲

منابع الف ) منابع فارسی                                                            ۹۴

منابع ب ) منابع انگلیسی                                                             ۹۶جهت دانلود محصول اینجا کلیک نمایید

نوع مطلب :
برچسب ها : پروژه ارتباط بین منبع کنترل (درونی – بیرونی) سندرم فرسودگی شغلی، سندرم فرسودگی شغلی، مقاله ارتباط بین منبع کنترل (درونی – بیرونی) سندرم فرسودگی شغلی، تحقیق ارتباط بین منبع کنترل (درونی – بیرونی) سندرم فرسودگی شغلی،
لینک های مرتبط :


نقش مسیحیان عرب در گسترش نفوذ فرهنگی غرب به دنیای عرب

قیمت:198000ریال

موضوع  :

دانلود پایان نامه نقش مسیحیان عرب در گسترش نفوذ فرهنگی غرب به دنیای عرب

    فرمت فایل: WORD (قابل ویرایش)

چکیده

در دوره معاصر جهان عرب بویژه مقطع زمانی سالهای ۱۸۰۰ تا ۱۹۵۰ میلادی یکی از واقعیتهای غیر قابل انکار، نقش ادبا و فرهنگ سازان مسیحی عرب در تولید، توزیع مفاهیم ومضامین و رواج برخی مکاتب ادبی و نیز انتقال فرهنگ غربی از این راهها به جهان عرب است. کاوش در سه سطح عرصه ها و زمینه های فرهنگی از جمله نهادهای فرهنگی، مجامع ادبی و نیز شناخت قالب ها و ساختارهای ادبی نشان می‌دهد: پدیده سلطه گرایی غرب نسبت به شرق و بویژه کشورهای عربی که اولین حوزه نفوذ و مداخله غرب به شرق بوده، واقعیتی انکار ناپذیر است چنانچه از چالشهای عمیقی بویژه در جریان جنگهای صلیبی میان کشورهای اروپایی و مسلمانان حوزه مدیترانه جریان داشته است. اما از آغاز دوره رنسانس و پس از انقلاب صنعتی این رویارویی به جای آنکه شکل دینی و ایدئولوژیک داشته باشد حیثیتی توسعه طلبانه و سلطه خواهانه داشته است از آن پس زوال امپراتوری عثمانی به عنوان بهترین ساختار سیاسی اجتماعی در میان جوامع اسلامی- عربی که در اثر دو عامل ضعف و سستی درونی ساختار این امپراتوری و اقتدار اروپاییان حاصل آمد، ما حصل سالهای طولانی مبارزه فرهنگی، نظامی و سیاسی دول استعمارگر بوده است

فهرست مطالب :

طرح تحقیق  ۱
مقدمه  ۷
بخش اول : ریشه ها و زمینه های تاریخی نفوذ فرهنگ غرب بر جوامع عربی  ۱۰
پیشگفتار  ۱۱
فصل اول : عوامل نهضت ادبی  ۱۵
پیشگامی مصر  ۱۶
وضع شام  ۱۸
۱- مدارس  ۲۴
۱-۱- لبنان  ۲۴
۱-۲- مصر  ۲۵
۱-۳- سایر بلاد عربی  ۲۵
۲-روزنامه  و مجلات  ۲۵
۲-۱-مصر  ۲۵
۲-۲- لبنان  ۲۶
۳-چاپ و چاپخانه  ۲۶
۴- کتابخانه  ۲۷
۵- انجمن های علمی و ادبی  ۲۷
۶- ارتباط و تماس مستقیم با غرب  ۲۷
۷- ترجمه داستان های غربی  ۳۲
۷-۱- سیر تحول داستان نویسی در مصر تا جنگ جهانی دوم  ۳۹
۷-۲- نقد و بررسی سیر تاریخی داستان نویسی در ادبیات نوین  ۵۳
۸- نمایشنامه  ۵۹
۹- سینما  ۶۰
فصل دوم : شرق شناسی  ۶۱
۱- مفهوم شرق شناسی  ۶۲
۱-۱- معنای لغوی استشراق  ۶۲
۱-۲- معنای اصلاحی استشراق ۶۳
۲- پدیده مشرق شناسی  ۶۴
۳- شرق شناسی  ۶۶
۴- شرق به عنوان «غیر» ۶۷
۵- نمونه های بارز صورت نمایشی شرق  ۶۹
۶- سیاست و شرق شناسی  ۷۰
۷- یونان گرایی و مسیحیت  به عنوان اجزای بنیادین میراث شرقی ها  ۷۰
۸- شرق شناسی وارونه  ۷۱
۹- بومی گرایی  ۷۲
نقد و نظر ۷۳

بخش دوم : مکاتب ادبی معاصر  ۷۷
فصل اول : مکاتب ادبی غرب  ۷۸
۱- سیر تحول تاریخی مکاتب ادبی غرب  ۷۹
۲- مکاتب ادبی مغرب زمین  ۸۳
۲-۱- کلاسیک  ۸۵
۲-۲- کلاسیک جدید  ۸۸
۲-۳- رومانتیسم  ۹۱
۲-۴- پارناسیسم  ۹۶
۲-۵- رئالیسم  ۱۰۰
۲-۶- رئالیسم سوسیالیستی  ۱۰۲
۲-۷- سوررئالیسم  ۱۰۲
۲-۸- سمبولیسم  ۱۰۳
۲-۹- اگزیستانسیالیسم  ۱۰۶
۲-۱۰- دادائیسم  ۱۱۰
فصل دوم شعرعربی و مکاتب ادبی غرب  ۱۱۲
۱- شعر عربی قدیم  ۱۱۳
۱-۱- مکتب «عمود الشعر» ۱۱۴
۱-۲- مکتب نوپردازان  ۱۱۵
۱-۳- مکاتب عربی قدیم  ۱۱۶
۱-۳-۱ – مکتب صنعت  ۱۱۶
۱-۳-۲- مکتب تصنیع  ۱۱۷
۱-۳-۳- مکتب تصنع  ۱۱۷
۲- شعر عربی معاصر ۱۱۸
۲-۱- کلاسیک نوین در شعر عربی معاصر  ۱۱۹
۲-۲- رومانتیسم در شعر عربی معاصر ۱۲۱
۲-۳- رئالیسم در شعر عربی معاصر ۱۲۵
۲-۴- سوررئالیسم در شعر عربی معاصر ۱۲۶
۲-۵- سمبولیسم در شعر عربی معاصر ۱۲۷
۲-۶- اگزیستانسیالیسم در شعر عربی معاصر ۱۳۲
۲-۷- پارناسیسم در شعر عربی معاصر ۱۳۴
۲-۸- دادائیسم  در شعر عربی معاصر ۱۳۵
فصل سوم : گرایش به تامل در ادبیات عرب  ۱۳۶
۱- ریشه های گرایش به تامل در دوره معاصر  ۱۳۷
۱-۱- احساس حقارت  ۱۳۷
۱-۲- بحران ها  ۱۳۹
۱-۳- تهاجم فرهنگی  ۱۴۱
۱-۴- حس نوگرایی  ۱۴۲
۱-۴-۱- نزاع قدیم و جدید  ۱۴۲
نقد و نظر  ۱۴۴
۱-۵- مهاجرتها ۱۴۴
۲- شعر تاملی و مکاتب ادبی غرب  ۱۴۷
نقد و نظر  ۱۴۹
۲-۱- آیا تامل به معنی قطع رابطه با مسایل بیرونی است ؟ ۱۵۰

بخش سوم : گرایش های نوین ادبیات عربی  ۱۵۲
فصل اول : گرایش های نوین شعر عربی معاصر  ۱۵۳
۱- گرایش های نوین موضوعی  ۱۵۵
۱-۱- حماسه  ۱۵۶
۱-۲- نمایشنامه منظوم  ۱۵۸
۱-۳- قصه  ۱۶۲
۱-۴- اسطوره  ۱۶۳
۲- تحولات موسیقی و ساختار شعر عربی  ۱۶۷
۲-۱- شعر منثور  ۱۶۸
۲-۲- شعر آزاد ۱۶۹
۲-۳- شعر مدور ۱۷۰
۲-۴- قصیده کلی  ۱۷۲
۲-۵- شعر درامی (نمایشی) ۱۷۳
فصل دوم :‌گرایش های نوین نثر عربی معاصر ۱۷۴
۱- قصه در ادب عربی معاصر  ۱۷۸
۲- سیره نویسی  ۱۸۰
۳- نمایشنامه نویسی  ۱۸۱

بخش چهارم : سیری در اندیشه مسیحی عرب  ۱۸۳
فصل اول: اندیشه ادبای مسیحی عرب  ۱۸۴
۱- ادبای مهجر ۱۸۵
۱-۱- جبران خلیل جبران  ۱۸۵
۱-۱-۱- اسلوب ادبی جبران  ۱۸۵
۱-۱-۲- شرق و غرب از نظر جبران  ۱۹۱
۱-۱-۳- واقع گرایی جبران  ۱۹۵
۱-۲- میخائیل و نعیمه  ۱۹۶
۱-۲-۱- اسلوب ادبی نعیمه  ۱۹۶
۱-۲-۲- عوامل موثر بر افکار نعیمه  ۱۹۸
۱-۲-۳- شرق و غرب از نظر نعیمه  ۲۰۱
۱-۳- ایلیا ابوماضی  ۲۰۴
۱-۳-۱- شرق و غرب  از نظر ابوماضی  ۲۰۴
۱-۴- دیانت و رجال مذهبی در ادب مهجر ۲۰۵
۱-۵- مقایسه باورهای دینی مهجر  ۲۰۷
۱-۶- زن در ادب مهجر  ۲۰۸
۱-۷- عرف و سنت تحمیلی ،‌ازدواج اجباری  ۲۰۸
۲-سایر ادبا  ۲۱۱
۲-۱- نجیب عازوری  ۲۱۱
۲-۲- شبلی شمیل  ۲۱۳
۲-۲-۱- شعر شمیل  در ستایش حضرت محمد (ص) و قرآن ۲۱۵
۲-۲-۲-سخن شبلی شمیل درباره امام علی بن ابی طالب (ع) ۲۱۶
۲-۳-نسیب عریضه و سبک شعری تازه  ۲۱۶
فصل دوم :‌تاثیر ادبای مسیحی عرب بر جهان عرب  ۲۱۷
۱- اندیشه ها و جنبش های نوین سیاسی – اجتماعی  ۲۱۸
۱-۱- راههای نفوذ فلسفه روشنگری فرانسه و اندیشه های انقلاب فرانسه
در خاور عربی  ۲۲۲
۱-۲- کوشش عملی ادبا  ۲۳۲
۱-۳- کشورهای عربی  ۲۳۵
۱-۴- انجمن های روشنگری فرهنگی در سوریه  ۲۳۷
۲- داستان  ۲۴۲
۲-۱- انگیزش منفی به دین وتمسخر مظاهر آن و طرح ارزش های ضد دینی  ۲۴۵
۲-۱-۱- خودکشی  ۲۵۰
۲-۱-۲- اعتراف  ۲۵۴
۲-۲- اهتمام به غریزه ممنوعه جنسی و توصیف صحنه های تحریک آمیز ۲۵۵
۲-۳- استعمال گویش محلی و تضعیف زبان فصیح عربی  ۲۶۶
۲-۴- واقع گرایی در داستان  ۲۶۸
۳- تاریخ  ۲۸۰
نقدو نظر  ۲۸۰
۴- زبان شناسی  ۲۸۳
فصل سوم : اندیشه ادیب مسلمان  ۲۸۶
۱- طه حسین  ۲۸۸
۱-۱- آثار ادبی طه حسین  ۲۸۸
نقد و نظر  ۲۹۹
چکیده  ۳۰۱
خلاصه البحث  ۳۰۳
منابع  ۳۰۵جهت دانلود محصول اینجا کلیک نمایید

نوع مطلب :
برچسب ها : دانلود پایان نامه نقش مسیحیان عرب در گسترش نفوذ فرهنگی غرب به دنیای عرب، نقش مسیحیان عرب در گسترش نفوذ فرهنگی غرب، مسیحیان عرب، فرهنگی غرب در دنیای عرب،
لینک های مرتبط :


قیمت:75000ریال

موضوع  :

بررسی و تهیه طرح شركت طراحی صفحات وب و نرم افزاری

    فرمت فایل: WORD (قابل ویرایش)

مقدمه:

بیشتر طراحان وب از نقطه نظر نگاه خود به طراحی وب می پردازند، آنها علاقمند هستند که خودشان را با استعارات مشخص و با تبلیغات فراوان نشان دهند. به هر جهت اینترنت برای شما ایجاد تجارت ونیز قابلیتی برای ارتباط نزدیک ارائه می دهد .کاربران میتوانند اطلاعات و محصولاتی را که در خور نیازشان میباشد را پیدا کنند.در این دوره شما با انواع ابزار های طراحی آشنا خواهید شد و به طبیعت آنها نیز پی خواهید برد . اینترنت معمولی ترین رسانه واسطه ای است که کاربر را آماده میسازد که تصمیم بگیرد که چه اطلاعاتی را میخواهد و باید برای رسیدن به آن به کجا مراجعه کند. این امر باعث میشود که بر خلاف رسانه های انتشاری، اینترنت یک رسانه تبادلی ( دو طرفه ) تلقی شود.
اکثراً رسانه ها تاثیر گذار هستند و هدف آنها ایجاد علاقه کافی است تا اینکه که سرانجام بتواند تبادل مطلوب راانجام دهند.
ماهیت خواندن یک مجله و یا دیدن برنامه های تلویزیون ذاتی و بالفطره نیست و معمولاً کار انفرادی است. در اصل عمل خواندن مطبوعات یا تماشای برنامه های تلویزیونی بالفطره عملی تبادلی نیست و در حقیقت بین عمل خواندن یا تماشای تلویزیون با عمل تبادل تفاوت وجود دارد. تنها تبادل انجام شده در مورد خوانندگان و بینندگان ، گرفتن اطلاعات از طریق خواندن یک کتاب یا مجله یا تماشای برنامه تلویزیون است. ( بصورت یک طرفه)
بنابراین ایجاد اطلاعات جهت رسانه های گروهی به راهکارهای متفاوت تری نسبت به ایجاد اطلاعات مربوط به اینترنت نیاز دارد.
مشاهدات بی عیب اینترنت مانند ثبت رویداد بر روی مرورگر وب ،دلالت بر درخواست کاربران و واکنش سرور دارد. به عبارت دیگر انجام یک داد و ستد و تبادل می باشد.بعلاوه با این طبیعت، اینترنت نمیتواند بصورت خطی عمل کند. اگر کاربر تصمیم به انجام داد و ستد و تبادل داشته باشد، ابتدا باید به سایت راهنمایی و هدایت شود، و سپس برای تجارت در سایت بماند و گردش کند و در پایان دوباره به سایت بازگرددو نیز باید در نظر داشت که کاربر میتواند برای انجام داد و ستد در هر لحظه به هر سایت دیگری مراجعه نماید.

فهرست مطالب

فصل اول: کلیـات و سـوابـق

فصل دوم: تحلیل صنعت

فصل سوم: شرح فعالیت کارآفرینانه

فصل  چهارم: تولید

فصل پنجم: بازاریابی

فصل ششم: سازماندهی

فصل هفتم : محاسبات مالی طرح

فصل هشتم: ریسک پذیری

منابع و مآخذ


جهت دانلود محصول اینجا کلیک نمایید

نوع مطلب :
برچسب ها : بررسی و تهیه طرح شركت طراحی صفحات وب و نرم افزاری، مقاله بررسی و تهیه طرح شركت طراحی صفحات وب و نرم افزاری، تحقیق بررسی و تهیه طرح شركت طراحی صفحات وب و نرم افزاری، مطلبی در مورد بررسی و تهیه طرح شركت طراحی صفحات وب و نرم افزاری، تهیه طرح شركت طراحی صفحات وب و نرم افزاری، شركت طراحی صفحات وب،
لینک های مرتبط :


یکشنبه 16 شهریور 1393 :: نویسنده : اولدوز تک
پروژه کارآفرینی نورافکن

قیمت:50000ریال

موضوع  :

پروژه کارآفرینی نورافکن

    فرمت فایل: WORD (قابل ویرایش)

مقدمه

طراحی و احداث صنایع نیازمند شناخت مبانی تیوری و برخورداری از دیدگاههای تجربی و علمی متناسب با شرایط اقتصادی و فرهنگی حاكم و دانش فنی موجود جامعه، به منظور نیل به اهداف تولید میباشد.اطلاعات فنی ایجاد صنایع، مجموعه ای از تحقیقات در خصوص ماهیت مواد و محصولات، شناخت فرایند های تولید و تكنولوژی های موجود و بررسی سیستمها، تجهیزات و ماشین آلات مورد نیاز میباشد. این بررسی ها در راستای نیل به هدف توسعه، تولید و افزایش كیفیت محصولات تولیدی صورت میگیرد كه با بهبود بافت فنی واحدهای جدیدالتأسیس در داخل كشور، پاسخگویی به نیاز بازار و رقابت با سایر تولیدكنندگان جهانی را امكان پذیر می سازد.در بررسی های فنی ابتدا روشهای مختلف تولید محصول مورد مطالعه قرار میگیرد و پس از بررسی های لازم مناسبترین تكنولوژی كه با فرهنگ كاری و تواناییهای بالقوه صنعت تناسب داشته باشد انتخاب می گردد. با انتخاب بهترین روش تولید هر محصول می توان دستگاهها و تجهیزات مورد نیاز را بر اساس فرایند منتخب، انتخاب نمود.

فهرست مطالب :

امقدمه    4
فصل اول: كلیات و سوابق    4
1ـ1 : معرفی اجمالی پروژه    5
2ـ1معرفی محصول:    8
3ـ1 سوابق تولید:    8
4ـ1 كاربرد محصول :    9
5 ـ1 بررسی نیاز جامعه:    10
6ـ1 مصرف كنندگان:    10
فصل دوم : طراحی تولید    11
1ـ2 فرایند تولید:    12
2ـ2 نمودار فرایند تولید:    13
3ـ2 مواد اولیه و منابع تأمین آن:    16
4ـ2 ابزار و ماشین آلات و منابع تأمین آن:    17
5ـ2 برنامه زمان بندی اجرای پروژه:    18
6ـ2 ظرفیت تولید:    19
7ـ2 پلان سالن تولید    20
8ـ2 جایابی و محل اجرای طرح:    21
فصل سوم :    22
نیروی انسانی    22
1ـ3 نیروی انسانی مورد نیاز:    23
2ـ3 دستمزد و حقوق:    24
3ـ3 شرح وظایف پرسنل طرح :    25
فصل چهارم :    26
زمین و ساختمانهای مورد نیاز    26
1ـ4 زمین مورد نیاز:    27
2ـ4 ساختمانهای تولید:    28
3ـ4ساختمانهای خدمات و پشتیبانی و اداری:    29
4ـ4 هزینه های ساختمان سازی:    30
5ـ4 پلان طرح:    31
1ـ5 انرژی برق:    34
2ـ5 انرژی آب:    36
3ـ5 تأسیسات سوخت رسانی:    36
4ـ 5 تأسیسات حرارتی:    37
5ـ 5 تأسیسات برودتی:    37
6ـ 5  ارتباطات:    37
7ـ5 تجهیزات اطفاء حریق:    38
فصل ششم:    40
محاسبات مالی طرح    40
1ـ6 سرمایه كل و منابع تأمین آن :    41
2ـ6 برآورد سرمایه ثابت طرح:    41
3ـ6 سرمایه در گردش:    42
4ـ6 هزینه های تولید سالیانه :    43
5ـ6 هزینه های ثابت و متغیر تولید:    46
7ـ6 محاسبه قیمت تمام شده محصول:    49
8ـ6 محاسبه قیمت فروش محصول:    50
12ـ6 توجیه اقتصادی طرح :    51
منابع و مؤاخذ    52جهت دانلود محصول اینجا کلیک نمایید

نوع مطلب :
برچسب ها : پروژه کارآفرینی نورافکن، طرح کارآفرینی نورافکن،
لینک های مرتبط :


یکشنبه 16 شهریور 1393 :: نویسنده : اولدوز تک
پژوهشی در اعتیاد

قیمت:98000ریال

موضوع  :

پژوهشی در اعتیاد

    فرمت فایل: WORD (قابل ویرایش)

مقدمه

اعتیاد به مواد مخدر، به عنوان نابسامانی اجتماعی، پدیده ای است که بدان ‹‹ بلای هستی سوز›› نام نهاده اند؛ زیرا ویرانگری های حاصل از آن زمینه ساز سقوط بسیاری ازارزش ها وهنجارهای فرهنگی واخلاقی می گرددوسلامت جامعه رابه مخاطره می اندازدهرسال این بلای خانمان برانداز، قربانیان بی شماری را به آغوش سرد خاک می نشاند.اعتیاد به مواد مخدر تقریباً پدیده نوظهوری است که ازعمر آن شاید بیش از۱۵۰ سال نمی گذرد. البته مصرف ماده مخدر وحتی خوگری ونیز استعمال نفننی بدان، تاریخی طولانی دارد. لیکن از قرن ۱۹ به بعد است که به سبب تأثیر فراوان بر جنبه های متفاوت زندگی اجتماعی انسان ها، توجه بسیاری را بخود جلب کرده است. تحقیقات تاریخی ومردم شناختی نشان داده است که استفاده از مواد مخدر درگذشته صرفاً به بزرگسالان محدود بود ونوجوانان وجوانان به آن روی نمی آوردند. مصرف مواد مخدربه طور پراکنده درمراسم اعتقادی ومذهبی منحصراً توسط گروه های خاصی درشرایط معینی صورت می گرفت. اما بعدها هنگامی که مرفین، هروئین،  کوکائین وبازار آمد، مواردی از اعتیاد جوانان نیزمشاهده شد . دردهه ۱۹۶۰ تعداد معتادان به این پدیده آنقدر اندک بودکه توجه اجتماعی را درمقایسه وسیع به خود جلب نمی کرد؛ اما دراوایل دهه ۱۹۷۰ استفاده از مواد مخدر ناگهان درمیان جوانان ونوجوانان شایع شد وبه صورت مسأله ای جهانی وابعاد همه گیر آن بصورت یک موج از قاره ای به قاره دیگر گستــرش یافت.  ودردنیای هیــپیگری مــاری جوانا ۱وسیله ای  برای تفریح اشتراکی وگروهی شد وهمراه موسیقی وعشق به عنوان ســه رکن اساســی فرهنگی هیپیها متجلی گردید. ۲ مشکل این آفت ویرانگر دردهه مذکور به چند کشور صنعتی ثروتمند جهان محدود می شد، اما اینک به یک معضل جهانی تبدیل شده وآثار تخریبی آن بیشتر متوجه کشورهای توسعه نیافته است.جهت دانلود محصول اینجا کلیک نمایید

نوع مطلب :
برچسب ها : پژوهشی در اعتیاد، تحقیق در مورد اعتیاد، مقاله در مورد اعتیاد، مقاله کامل در مورد اعتیاد، پروژه ای در مورد اعتیاد،
لینک های مرتبط :


دانلود پاورپوینت بازارهای مصرف کننده عوامل موثر در رفتار مصرف کننده

قیمت:50000ریال

موضوع  :

دانلود پاورپوینت بازارهای مصرف کننده عوامل موثر در رفتار مصرف کننده

    فرمت فایل: PPT (قابل ویرایش)

فهرست مطالب
مدل رفتار مصرف کننده
خصوصیات فردی مؤثر در رفتار کننده
عوامل فرهنگی
عوامل اجتماعی
عوامل شخصی
عوامل روانیجهت دانلود محصول اینجا کلیک نمایید

نوع مطلب :
برچسب ها : دانلود پاورپوینت بازارهای مصرف کننده عوامل موثر در رفتار مصرف کننده، بازارهای مصرف کننده، عوامل موثر در رفتار مصرف کننده،
لینک های مرتبط :
( کل صفحات : 20 )    ...   7   8   9   10   11   12   13   ...   
فروشگاه پروژه و تحقیق دانشجویی
درباره وبلاگ


مدیر وبلاگ : اولدوز تک
مطالب اخیر
پیوندها
دانلود تحقیق و مقاله دانشجویی دانلود تحقیق و پروژه دانشجویی ساعتهای مچی شیک فروشگاه فایل مقاله و گزارش کارآموزی فروشگاه پروژه و تحقیق دانشجویی دانلود پروژه و مقاله دانشجویی دانلود مقاله دانلود پروژه های دانشجویی آماده
دانلود انواع فایلهای تحقیقی و پژوهشی
دانلود مقالات دانشجویی
بانک مقالات و تحقیق
بانک مقالات و پروژه های دانشجویی
فروشگاه تحقیق و مقالات قابل ویرایش
فروشگاه دانلود انواع مقاله و تحقیق
دانلود مقالات دانشگاهی آماده
فروشگاه فایلهای دانشجویی - مقاله و تحقیق
دانلود پایان نامه و پروژه دانشجویی
تحقیق و مقاله آماده
بزرگترین مرجع دانلود مقاله
بهترین و قویترین مقالات دانشجویی
مقالات و تحقیقهای آماده
مقاله و تحقیق آماده دانشجویی
دانلود تحقیق و مقاله آماده
فروشگاه دانلود فایل مقالات
بزرگترین فروشگاه فایل
دانلود پایان نامه
مقالات دانشگاهی
فایل فروش
دانلود مقالات ترجمه شده
فروشگاه محصولات دانشگاهی
فروشگاه محصولات دانلودی
دانلود پروژه های دانشجویی
دانلود مقالات ترجمه شده
ترجمه مقالات ISI
مقاله و تحقیق آماده برای دانشجویان
فایل دانش آموزی
دانلود پاورپوینت آماده
کاملترین فروشگاه مقاله و تحقیق
دانلود فایلهای تحقیقی
فروشگاه پروژه و پایان نامه
پروژه
پروژه های قابل ویرایش دانشجویی
دانلود پروژه و پایان نامه دانشجویی
فروشگاه فایل
دانلود پروژه دانشجویی
دانلود مقالات آماده برای دانشجویان
دانلود انواع فایل تحقیقی و پژوهشی
فایل برتر
بهترین مقاله ها و تحقیق های دانشجویی
دانشجو و دانشگاه
دانلود مقاله
فروشگاه فایل نوترینو
فایلهای دانشگاهی
فروشگاه انواع مقاله و تحقیق دانشجویی قابل ویرایش
مقالات دانشگاهی قابل ویرایش
دانشجو یار
بانک مقالات و تحقیق های دانشجویی
دانلود مستقیم مقاله و تحقیق
وسترو فایل
بانک مقالات علمی
فروشگاه فایل دانشمند
عطر و ادکلن
فروشگاه ساعت مچی 5040
فروشگاه 5040
خرید اینترنتی با قیمت های عمده و ارزان
فروشگاه اینترنتی5040
فروشگاه اینترنتی5040
فروشگاه محصولات زناشویی
همه پیوندها
نویسندگان
آمار وبلاگ
کل بازدید :
بازدید امروز :
بازدید دیروز :
بازدید این ماه :
بازدید ماه قبل :
تعداد نویسندگان :
تعداد کل پست ها :
آخرین بازدید :
آخرین بروز رسانی :

                    
 
 
 
ساخت وبلاگ در میهن بلاگ

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | اخبار کامپیوتر، فناوری اطلاعات و سلامتی مجله علم و فن | ساخت وبلاگ صوتی صدالاگ | سوال و جواب و پاسخ | رسانه فروردین، تبلیغات اینترنتی، رپرتاژ، بنر، سئو