چهارشنبه 15 مرداد 1393 :: نویسنده : اولدوز تک
پرسشنامه بهره وری نیروی انسانی

قیمت:25000ریال

موضوع :

پرسشنامه بهره وری نیروی انسانی

فرمت فایل : PDF

توضیحات:
این پرسشنامه یک پرسشنامه استاندارد می باشد که در تحقیقات مختلف داخلی و خارجی مورد استفاده قرار گرفته است. پرسشنامه پیش رو دارای 26 سوال است که 7 بعد بهره وری نیروی انسانی را مورد سنجش قرار می دهد. سوالات هر یک از ابعاد به تفکیک بیان شده اند. طیف مورد استفاده در این پرسشنامه 5 درجه ای لیکرت می باشد.


جهت دانلود محصول اینجا کلیک نمایید

نوع مطلب :
برچسب ها : پرسشنامه بهره وری نیروی انسانی، دانلود پرسشنامه بهره وری نیروی انسانی، بهترین پرسشنامه بهره وری نیروی انسانی، دانلود فرم پرسشنامه بهره وری نیروی انسانی، پرسشنامه بهره وری نیروی انسانی چگونه است، پرسشنامه بهره وری نیروی انسانی چگونه باید باشد ؟،
لینک های مرتبط :


چهارشنبه 15 مرداد 1393 :: نویسنده : اولدوز تک
پرسشنامه سیستم های اطلاعات حسابداری AIS

قیمت:30000ریال

موضوع :

پرسشنامه سیستم های اطلاعات حسابداری AIS

    فرمت فایل: WORD (قابل ویرایش)

مطالب زیر به ما كمك می كنند كه اهمیت و قابلیت دسترسی اطلاعات را در بانك درك نمائیم. مقیاس های سمت چپ سعی می كند فهم و درك ما را نسبت به اهمیت هر مشخصه اطلاعاتی تعیین شده اندازه گیری نمایند. مقیاس های سمت راست تلاش می كنند دامنه توسعه سیستم های با مبنای كامپیوتری را برای ویژگی اطلاعات تعیین شده اند اندازه گیری نمایند. خواهشمند است بر اساس مقیاس های زیر پاسخ دهید.جهت دانلود محصول اینجا کلیک نمایید

نوع مطلب :
برچسب ها : پرسشنامه سیستم های اطلاعات حسابداری AIS، دانلود پرسشنامه سیستم های اطلاعات حسابداری AIS، طراحی پرسشنامه سیستم های اطلاعات حسابداری AIS، بهترین پرسشنامه سیستم های اطلاعات حسابداری AIS، فرم پرسشنامه سیستم های اطلاعات حسابداری AIS، دانلود فرم پرسشنامه سیستم های اطلاعات حسابداری AIS،
لینک های مرتبط :


رابطه هوش عاطفی  و مهارتهای ارتباطی با کارایی ‌ مدیران تربیت بدنی

قیمت:485000ریال

موضوع :

رابطه هوش عاطفی و مهارتهای ارتباطی با کارایی ‌ مدیران تربیت بدنی در دانشگاه های دولتی کشور

    فرمت فایل: WORD (قابل ویرایش)

بیان مساله :

توجه به هیجان‌ها و عواطف و کاربرد مناسب آنها در روابط انسانی، درک هیجانات خود و دیگران و مدیریت مطلوب آنها و نیز ایجاد همدلی با دیگران و استفاده مثبت از هیجان‌ها موضوعی است که طی دهه گذشته با عنوان هوش هیجانی (عاطفی]) مورد توجه قرار گرفته است. توجه به بهره وری سازمانی که خود حاصل کارایی و کارایی ‌ است، از مقوله هایی است که همواره ذهن مدیران سازمان ها را به خود مشغول می دارد. بی تردید کارایی ‌ مدیران از مواردی است که می تواند بهره وری را تحت تاثیر قرار دهد، بر همین اساس شناسایی عواملی که بتواند کارایی ‌ مدیران را بهبود بخشد از الزامات مدیریت منابع انسانی در هر سازمانی است، بر همین پایه است که ارزشیابی کارایی ‌ مدیران اهمیت می یابد، در واقع ارزشیابی کارایی ‌ راهی است که مدیران می توانند به نقاط قوت و ضعف مدیران پی ببرند و با شناسایی عوامل اثرگذار بر آن، فعالیت های سازمانی را بهبود بخشند (رضا، 2010). شناسایی این عوامل و بهبود آنها می تواند کارایی ‌ شغلی  را ارتقا دهد. یکی از عوامل موثر در عملکر مدیران  میزان مهارت های مدیران می باشد که هوش هیجانی و مهارت های ارتباطی به عنوان یکی از این ضروریت ها مطرح می شود. دانشگاه به عنوان یک عامل اجرایی در آموزش و تربیت فرد وهدایت وی به سمت شهروندی موثر و مفید به حال جامعه ، دارای نقش موثر بوده و بدون تردید تامین کننده ی نیروی انسانی مورد نیاز جامعه درآ‌ینده خواهد بود . به همین دلیل امروزه در جوامع مختلف , دانشگاه ها از نظر کمی و کیفی رشد و گسترش یافته و تقاضا برای راهیابی روز به روز زیادتر می شود و تعداد کثیری دانشجو برای تحصیل و برخورداری از مزایای آن به این مراکز روی می آورند .

دانشگاه بعنوان یک نهاد تعلیم و تربیت از همه نهادهای اجتماعی پیچیده تر است . دانشگاه همانند سایر سازمان های رسـمی بایستی با وظایف ساخت ، اداره و جهت دادن به ترکیب پیچیده ای از منابع انسانی درگیر گردد . بر خلاف اغلب سازمانهای رسمی تولید دانشگاه انسان است و این امر موجب پیدایش مسائل ویژه  در مدیریت دانشگاه می گردد .

بنابراین سازمان های ورزشی بخصوص مدیران دانشکده های تربیت بدنی برای اینکه بتوانند برنامه های اصولی تربیت بدنی را در جهت تأمین سلامت جسمانی و روانی دانشجویان ارائه دهند و زمینه های مساعدی را برای رشد و پرورش استعدادهای ورزشی دانشجویان ایجاد نمایند و از حداکثر توان جسمانی و روانی و فکری کارکنان خود بهره گیرند . توانایی ارتباطی مدیران در موفقیت و اثر بخشی کارکنان و سازمان های آنها اثر بسزایی دارد .

مساله هوش به عنوان یکی از ویژگی های اساسی که تفاوت فردی را در بین انسان ها موجب می شود از ابتدای تاریخ مکتوب انسان ها مورد توجه بوده است (ونگ ولاو، 2003).

پژوهشگران هوش هیجانی را شناخت، كنترل و به كارگیری قابلیتهای عاطفی خود و دیگران در رفتارهای فردی و گروهی برای كسب حداكثر نتایج میدانند كه دارای چهار مؤلفة خودآگاهی، خودمدیریتی ، آگاهی اجتماعی  و مدیریت رابطه است. افراد با هوش هیجانی بالا از توانمندیهای اجتماعی و مهارتهای ارتباطی برخوردارند و با درك احساسات خود و دیگران، در انتقال و بیان احساسات به خوبی عمل میكنند( پاشاشریفی حسن،1386)

هوش هیجانی دربردارنده آگاهی، تنظیم و بیان درست دامنه ای از هیجانات است. لذا توانایی شناخت، ابراز و کنترل این هیجانات یکی از ابعاد مهم هوش هیجانی است و توانایی فرد در هر کدام از این توانایی ها منجر به اختلالاتی برای فرد می شود (شامرادلو، 1383). در این رابطه مایر و سالووی (1998) بیان می دارند برخورداری  فرد از هوش هیجانی می تواند زمینه بهبود بسیاری از کارایی ‌های رفتاری فرد از جمله کارایی ‌ شغلی را به وجود آورد.در این رابطه اکسترمرا و فرناندز  (2005)، هوش هیجانی را به عنوان پیش بینی کننده عمده ای در بهبود کارایی ‌ افراد در جنبه های مختلف زندگی می دانند.

هوش هیجانی به عنوان مجموعه ای از توانایی های غیر شناختی ، بر دانش ها و مهارت ها و  توانایی رویارویی موفقیت آمیز در شرایط مختلف محیطی تأثیر می گذارد (بار-ان، 1997).

هوش هیجانی مجموعه ای توانایی ها مانند خودآگاهی، همدلی، خودنظم بخشی، انگیزش خود و مهارت های اجتماعی می باشد که بر کارایی ‌های رفتاری افراد تأثیر می گذارد (گلمن، 1995). بنابراین هوش هیجانی به عنوان یکی از عوامل موثر بر کارایی ‌ شغلی کارکنان مطرح می شود که می بایست به آن توجه شود.

گلمن (2000) هوش عاطفی را مهارتی می داند که دارنده آن می تواند با کسب خودآگاهی روحیات خود را کنترل نموده و خودمدیریتی خود را بهبود بخشد و از طریق مدیریت روابط به شیوه ای رفتار کند که روحیه خود و دیگران را بالا ببرد. هوش عاطفی، توانایی فرد برای اداره احساسات و عواطف، همدلی با سایر افراد و برخورد مناسب در روابط عاطفی است. مایر و سالوی4  (2004) هوش عاطفی را توانایی ارزیابی، بیان و تنظیم عاطفه خود و دیگران و همچنین استفاده کارآمد از آن می دانند. هر چه یک شغل پیچیده تر باشد، هوش عاطفی اهمیت بیشتری می یابد)اسمیگلا و پاستوریا 5 ،2000) مهارت های هوش عاطفی به فرد اجازه می دهد تحت شرایط سخت، بهتر فکر کند و از هدر رفتن زمان به واسطه احساساتی همچون خشم، اضطراب و ترس جلوگیری نماید. افرادی که دارای هوش عاطفی بالایی هستند، بهتر با دیگران کنار می آیند و اجازه نمی دهند اضطراب و پریشانی آنان را از حل موفقیت آمیز مشکل باز دارد. چنین افرادی نسبت به دیگران توجهی خالصانه و صادقانه دارند. به سرعت و سهولت ذهن خود را آرام و شفاف می سازند و به این ترتیب راه را برای بصیرت و بینش درونی و ایده های خلاق به روی خود می گشایند.

وزینگر 6(200) معتقد است که افرادی که هوش عاطفی بالایی دارند، هیجانات خود را بکار می گیرند تا با استفاده از آنها رفتار و تفکر خود را در راستای دستیابی به اهداف هدایت نمایند. از نظر وی به کارگیری هوش عاطفی در محیط کار امکان پذیر بوده و از اهمیت بالایی برخوردار است. او به این نکته اشاره می نماید که هوش عاطفی را می توان پرورش داد و توسعه بخشید. هوش عاطفی خصوصیتی نیست که افراد داشته باشند یا نداشته باشند، بلکه افراد هوش عاطفی خود را با آموزش و تمرین مهارت ها و قابلیت هایی که هوش عاطفی را افزایش می دهد، تقویت می کنند.جهت دانلود محصول اینجا کلیک نمایید

نوع مطلب :
برچسب ها : رابطه هوش عاطفی و مهارتهای ارتباطی با کارایی ‌ مدیران تربیت بدنی در دانشگاه های دولتی کشور، رابطه هوش عاطفی و مهارتهای ارتباطی چگونه است ؟، مقاله در مورد رابطه هوش عاطفی و مهارتهای ارتباطی، تحقیق در مورد رابطه هوش عاطفی و مهارتهای ارتباطی،
لینک های مرتبط :


چهارشنبه 15 مرداد 1393 :: نویسنده : اولدوز تک
گزارش کارآموزی مخابرات 2

قیمت:50000ریال

موضوع :

گزارش کارآموزی مخابرات

  فرمت فایل: WORD (قابل ویرایش)

تعریف مخابرات

مخابرات به معنای خبررسانی و رد و بدل كردن هر گونه پیام و علم ارتباط بین نقاط یا مخابره و ارسال پیام و دریافت آن را مخابرات گویند .تاریخچه ی مخابرات : تكنولوژی مخابرات و الكترونیك در سالهای اخیر با سرعت غیرقابل تصور متحول گردیده و بشر امروز موفق شده است كه از سرویس های ارتباطی با كیفیت بهتر، سرعت انتقال بیشتر و هزینه های كمتر استفاده نماید. سیستم تلگراف اولیه بصورت مورس جای خود را به تله تایپ، تلكس و فاكس داده و تلفن های مغناطیسی به تلفن های نیمه خودكار و خودكار و الكترومكانیكی، الكترونیكی و دیجیتالی تبدیل شده، كابل های قطور و مكالمات تلفنی مبدل به فیبر نوری به قطر بسیار كم و كارایی چندین برابر گردیده است، فرستنده گیرنده های بزرگ و پرمصرف و حرارت زا و پارازیت زای  لاسپی به صورت فرستنده، گیرنده های كوچك ترانزیستوری و مدارات مجتمع و كم مصرف در آمد. ماهواره ها هم مشكل امواج VHF و بالاتر را حل كرده اند و یك ماهواره می تواند امواج تلویزیونی را دریافت و سطح منطقه ای یا قاره ای پخش نماید .در این قسمت لازم است از كلیه برادران مخابرات شهرستان نهاوندكه بنده را در یادگیری مطالب جدید یاری فرمودند تشكر و قدردانی كنم .جهت دانلود محصول اینجا کلیک نمایید

نوع مطلب :
برچسب ها : گزارش کارآموزی مخابرات، دانلود گزارش کارآموزی مخابرات، گزارش کارآموزی در اداره مخابرات، گزارش کارآموزی مخابرات به صورت کامل و جامع،
لینک های مرتبط :


چهارشنبه 15 مرداد 1393 :: نویسنده : اولدوز تک
مقدمه ای بر اسکرام

قیمت:220000ریال

موضوع  :

مقدمه ای بر اسکرام

    فرمت فایل: WORD (قابل ویرایش)

چکیده

در حقیقت ساختن یك نرم‌افزار فقط نوشتن كدهای برنامه نیست. فرایند ساخت نرم‌افزارها مراحل متعددی را دربرمی‌گیرد؛ از جمع آوری نیازهای كاربران گرفته تا طراحی، نوشتن كد و در آخر امتحان نرم افزار. روش تولید نرم‌افزارهای كوچك با نرم‌افزارهای بزرگ متفاوت است و طبعاً فرایند تولید نرم‌افزارهای كوچك نیز متفاوت خواهد بود. البته این فرایند نباید سنگین و حجیم باشد، باید مستقیماً به تمامی فعالیت‌های لازم برای تولید نرم‌افزاری با كیفیت بالا نظارت داشته باشد و از تمامی رویه‌های آسان و متمركز استفاده كند. با استفاده از تكنیك‌هایی مفید، از روش‌هایی مانند XP،Scrum و RUP می‌توان رویه‌ای مناسب برای تولید نرم‌افزارهای كوچك به‌وجود آورد. همچنین می‌توان از روش‌هایPSP و TSP نیز كه برای تولید نرم‌افزارهای كوچك مناسب هستند استفاده نمود و به‌وسیله این روش‌ها كیفیت و قابلیت‌های نرم‌افزارها را بالا برد و در حداقل زمان ممكن نرم‌افزار را تهیه نمود. این مقاله به بررسی یکی از روش ها که روش scrum می باشد می پردازیم.برای طراحی یك فرایند تولید نرم‌افزار می توان از روش‌های متفاوتی استفاده نمود و از آن جایی كه هر پروژه نرم‌افزاری با دیگر پروژه‌ها متفاوت است، می‌توان گفت كه فرایند تولید آن پروژه نیز با دیگر پروژه‌ها تفاوت دارد. در واقع می‌توان گفت: انتخاب این روش‌ها رابطه مستقیمی با اندازه گروه در پروژه دارد و نرم‌افزارهای بزرگ و كوچك نیاز به رویه‌های تولید متفاوت دارند. اسکرام یکی از متدولوژی های توسعه ی چابک است.در این متدولوژی خواسته های مشتری از محصول اولویت بندی شده و تاکید روی تحویل سریع تر خواسته های با اولویت بیشتر است.در این مقاله،ابتدا متدولوژی اسکرام به طور خلاصه معرفی و طرز کار آن بیان می شود.سپس نقش افراد و تیم توسعه در این متدولوژی تشریح،جلسه های مختلف آن بررسی، وابزارهایی که در آن به کار می روند معرفی می شوند.جهت دانلود محصول اینجا کلیک نمایید

نوع مطلب :
برچسب ها : مقدمه ای بر اسکرام، مقاله در مورد اسکرام، تحقیق در مورد اسکرام، پروژه ای در مورد اسکرام، اسکرام چیست ؟، تعریف اسکرام، تدریس مبحث اسکرام،
لینک های مرتبط :


چهارشنبه 15 مرداد 1393 :: نویسنده : اولدوز تک
قیمت:30000ریال

موضوع :

پرسشنامه ارزیابی سرمایه فکری

    فرمت فایل: WORD (قابل ویرایش)

پرسشنامه ارزیابی سرمایه فکری، که توسط بونتیس (1998) ساخته شده است که دارای 52 سؤال بسته پاسخ می باشد و بامقیاس پنج درجه ای لیکرت (خیلی کم = 1، کم= 2، متوسط = 3، زیاد= 4 و خیلی زیاد= 5)  که به دلیل مشابهت های بعضی سؤالات به تعداد 42سؤال کاهش یافت. مورد بررسی قرار می گیرد، این سازه دارای سه مؤلفه سرمایه انسانی، سرمایه ساختاری و سرمایه رابطه ای(مشتری) را در میان مدیران و کارشناسان شرکت سهامی بیمه آسیا مورد اندازه‏گیری قرار می دهد.


جهت دانلود محصول اینجا کلیک نمایید

نوع مطلب :
برچسب ها : پرسشنامه ارزیابی سرمایه فکری، دانلود پرسشنامه ارزیابی سرمایه فکری، دانلود فرم پرسشنامه ارزیابی سرمایه فکری، بهترین پرسشنامه ارزیابی سرمایه فکری، پرسشنامه ارزیابی سرمایه فکری چگونه باید باشد ؟، پرسشنامه ارزیابی سرمایه فکری در چه شکلی باید طرحی شود؟،
لینک های مرتبط :


گزارش کارورزی بررسی مدار برق

قیمت:67000ریال

موضوع :

گزارش کارورزی بررسی مدار برق سیستم مكش دستگاه اكسترو در كارخانه كیسه بافی خورجین گستر (سهامی خاص)

    فرمت فایل: WORD (قابل ویرایش)

مقدمه :

هیچ ایده تازه‌ای به یكباره از هیچ به وجود نمی‌آید ایده‌های تازه مجموعه شرایط هستند كه در آنها دیگر ایده‌ای قدیمی كاربردی ندارد.

ایران با دارا بودن استعدادهای بالقوه چه در نیروی انسانی و چه در زمینه ذخایر زیرزمینی از جمله داشتن ده درصد از ذخایر نفتی جهان وبزرگترین میادین گازی پس از روسیه یكی ازكشورهای قدرتمند منطقه خاورمیانه محسوب می‌شود.

از طرفی امكانات طبیعی دیگر، جغرافیایی سیاسی ویژه امكانات اجرایی وسیع، امتیازاتی است كه چشم انداز روشن و امید بخشی را برای سرمایه گذاری در این كشور ارائه می‌كند از جمله مناطق خاص تفرش كه از  لحاظ آب و هوایی به دور از آلودگی‌های زیست محیطی و همچنین وجود فرهنگی غنی موجب شده است كه سرمایه گذاران را از خارج شهر به طرف خود جلب نماید از جمله شركت خورجین گستر كه تولیدات آن در سطح كلان، گونی پلاستیكی‌ می‌باشد.

مواد اولیه آن از محصولات پتروشیمی است كه مختصری در مورد این نعمت خدادادی توضیحاتی را به نظر خوانندگان عزیز می‌رسانیم.

پتروشیمی از دو كلمه پترو (نفت) و شیمی تشكیل شده است.

این نفت برای اولین بار در سال 1942 توسط عده‌ای از تولید كنندگان مواد شیمیایی به كار برده شد. امروز نقش كلیدی صنعت پتروشیمی در توسعه اقتصادی كشورهای مختلف جهان بر كسی پوشیده نیست و نیاز روز افزون جوامع بشری به محصولات تولیدی آن، توجه كشورهای مختلف را به ایجاد كارخانه‌های تولیدی و جلب سرمایه به سمت پتروشیمی معطوف داشته است. یكی از مهمترین ویژگی‌های صنعت پتروشیمی بر ارزش افزوده بسیار بالای آن است. بدین معنی كه با تغییرات شیمیایی و فیزیكی بر روی هیدروكربورهای نفتی و گازی می‌توان ارزش محصول را به میزان ده تا پانزده برابر افزایش داد. از دیگر ویژگی‌‌های پتروشیمی، تنوع محصولات آن در تأمین مواد اولیه هزاران كارگاه و كارخانه صنایع پایین دستی می‌باشد كه از نظر اشتغال زائی كسب درآمدهای ارزی و قطع وابستگی نقش بسیار مؤثری در اقتصاد كشور دارد.جهت دانلود محصول اینجا کلیک نمایید

نوع مطلب :
برچسب ها : گزارش کارورزی بررسی مدار برق سیستم مكش دستگاه اكسترو در كارخانه كیسه بافی خورجین گستر (سهامی خاص)، کارورزی بررسی مدار برق سیستم مكش دستگاه اكسترو، دانلود کارورزی بررسی مدار برق سیستم مكش دستگاه اكسترو، کار آموزی بررسی مدار برق سیستم مكش دستگاه اكسترو،
لینک های مرتبط :


چهارشنبه 15 مرداد 1393 :: نویسنده : اولدوز تک
تحمل پذیری خطا در شبکه های حسگر

قیمت:90000ریال

موضوع  :

تحمل پذیری خطا در شبکه های حسگر

    فرمت فایل: WORD (قابل ویرایش)

خلاصه

امروز شبکه های حسگر بی سیم به عنوان یک انقلاب در تمام جنبه های زندگی ما پدیدار شده اند شبکه گیرنده بی سیم دارای مشخصات منحصر به فرداست که توصیف آنهارا از شبکه های دیگر متفاوت است . تحمل پذیری خطا یکی از مهم ترین چالش ها در این شبکه ها است وبررسی تحمل پذیری خطا در شبکه های حسگر بی سیم به دلیلکاربردهای متنوع شبکه های حسگر بی سیم مستعد خرابی بر اثر کاهش انرژی - خطاهای سخت افزاری - مشکلات ارتباطی و نیز حمله های خطرناک می باشند تحمل پذیری خطا از مسائل مهم درون شبکه حسگر های بی سیم می باشد که در لایه های مختلف قابل بحث است .

کلمات کلیدی : تحمل پذیری خطا , شبکه حسگر بی سیم , تشخیص خطاجهت دانلود محصول اینجا کلیک نمایید

نوع مطلب :
برچسب ها : تحمل پذیری خطا در شبکه های حسگر، مقاله ای در مورد تحمل پذیری خطا در شبکه های حسگر، تحقیق در مورد تحمل پذیری خطا در شبکه های حسگر، مطلبی در مورد تحمل پذیری خطا در شبکه های حسگر،
لینک های مرتبط :


تطابق الگوریتم های موازی برای مدل W-Stream، با برنامه های کاربردی برای مشکلات گراف

قیمت:150000ریال

موضوع  :

تطابق الگوریتم های موازی برای مدل W-Stream، با برنامه های کاربردی برای مشکلات گراف

    فرمت فایل: WORD (قابل ویرایش)

چکیده

در این مقاله ما نشان می دهیم که الگوریتم ها چطور می توانند در الگوریتم های روان مربوط به برخی مشکلات ترکیبی کلاسیک در مدل W-Stream، موثر و کارآمد باشند. در این مدل، در هر مرحله، یک مسیر ورودی خوانده می شود، یک مسیر خروجی نوشته شده و آیتم های داده باید با استفاده از فضای محدود، پردازش شوند؛ جریان ها با شیوه ای مانند شیوه ای که جریان خروجی در مرحله i با آن پردازش شد، به عنوان جریان ورودی در مرحله i+1 مسیردهی (لوله کشی) می شوند. ما ابتدا یک تکنیک شبیه سازی را معرفی می کنیم که امکان تبدیل الگوریتم های موثر PRAM به الگوریتم های بهینه W-Stream به ازای بسیاری از مشکلات ترکیبی کلاسیک بالاخص گراف نمودن مشکلات را فراهم می نماید، به هرحال این تکنیک، الگوریتم های نسبتاً بهینه ای را به همراه دارد. برای فائق آمدن بر این مشکل، ما مدل محاسباتی Relaxed PRAM (RPRAM) را به عنوان یک مدل میانی بین PRAM و W-Stream مطرح می کنیم. RPRAM به هر پردازنده امکان می دهد تا به یک تعداد غیر ثابتی از خانه های حافظه در هر دور موازی، حتی به همراه برخی محدودیت ها، دسترسی داشته باشد. مدل RPRAM در حالیکه قدرتمند تر از مدل PRAM می باشد، می تواند در W-Stream درون همان کرانه های مجانب، شبیه سازی شود. قدرت فوق العاده ارائه شده توسط RPRAM در بسیاری موارد به ما امکان می دهد تا تعداد پردازنده ها را به صورت اساسی در حالیکه همان تعداد از دورهای موازی را حفظ می کنیم، کاهش دهیم و این موضوع منجر به موثرتر بودن شبیه سازی های الگوریتم های موازی W-Stram می شود. تکنیک RPRAM ما دیدگاه های جدیدی را در مورد توسعه الگوریتم های جاری ارائه داده و الگوریتم های کارآمدی را برای چندین مشکل کلاسیک در این مدل از جمله مرتب سازی، برقراری اتصال، درخت دارای حداقل پوشایی، دو جزء متصل، و مجموعه مستقل بیشینه، فراهم می نماید. علاوه بر فراهم نمودن امکان مبادلات مسیرهای هموار فضایی، الگوریتم های ما با ارائه کران های پایین مبتنی بر پیچیدگی ارتباط نسبتاً شدید در W-Stream به صورت بهینه برای عوامل چند لگاریتمی نشان داده می شوند.جهت دانلود محصول اینجا کلیک نمایید

نوع مطلب :
برچسب ها : تطابق الگوریتم های موازی برای مدل W-Stream، با برنامه های کاربردی برای مشکلات گراف،
لینک های مرتبط :


چهارشنبه 15 مرداد 1393 :: نویسنده : اولدوز تک
رمزنگاری در پایگاه داده

قیمت:250000ریال

موضوع  :

رمزنگاری در پایگاه داده

    فرمت فایل: WORD (قابل ویرایش)

چکیده :

انبوه خدمات پایگاه داده به عنوان یک شیوه‌ی جالب از خروجی داده‌ها ظاهر می‌شوند. زمانی که یک بانک اطلاعاتی روی انبوهی از سرویس داده‌ای قرار می‌گیرد، امنیت و محرمانه بودن داده‌ها به یک نگرانی بزرگ برای کاربران تبدیل می‌شود. یک راه ساده برای حل این نگرانی رمزگذاری پایگاه داده است. در این صورت، پایگاه داده کدگذاری شده به راحتی قابل دسترس نیست. رمز نگاری در سیستم‌های پایگاه داده یک موضوع بسیار مهم برای پژوهش است، چون الگوریتم‌های امن و کارآمدی نیاز است که قابلیت جستجو بین پایگاه داده رمزنگاری شده را فراهم کند و اجازه رمزنگاری و رمزگشایی بهینه را نیز بدهد. واضح است، که توازنی بین میزان امنیت به وجود آمده توسط کدگذاری کردن و جستجوی کارآمد در پایگاه داده وجود دارد، چون عملیات رمزنگاری و رمزگشایی، تا حد زیادی عملکرد جستجو را کاهش می‌دهند. در این مقاله ما به بررسی الگوریتم‌های مختلف رمزنگاری و چالش‌های آن‌ها می‌پردازیم.جهت دانلود محصول اینجا کلیک نمایید

نوع مطلب :
برچسب ها : رمزنگاری در پایگاه داده، مقاله ای در مورد رمزنگاری در پایگاه داده، تحقیق در مورد رمزنگاری در پایگاه داده، مطلبی در مورد رمزنگاری در پایگاه داده،
لینک های مرتبط :


سه شنبه 14 مرداد 1393 :: نویسنده : اولدوز تک
بهینه‌ سازی و پردازش پرس و جو

قیمت:50000ریال

موضوع :

بهینه‌ سازی و پردازش پرس و جو

    فرمت فایل: WORD (قابل ویرایش)

در این تحقیق ما به تكنیك‌های بكار رفته توسط DMBS برای پردازش، بهینه‌سازی و اجرای پرس و جوهای سطح بالا می‌پردازیم.

پرس و جوی بیان شده در زبان پرس‌و جوی سطح بالا مثل SQL ابتدا باید پویش و تجزیه . معتبر شود. پویشگر (اسكنر) علامت هر زبان، مثل لغات كلیدی SQL، اساس ویژگی، و اساس رابطه، را در متن پرس و جو شناسایی می‌كند،‌ در عوض تجربه كننده، ساختار دستوری پرس و جو را برای تعیین اینكه آیا بر طبق قوانین دستوری زبان پرس و جو تدوین می‌شود یا خیر، چك می‌كند. پرس و جو باید همچنین معتبر شود، با چك كردن اینكه تمام اسامی رابطه و ویژگی معتبر هستند و اسامی معنی‌دار در طرح پایگاه اطلاعاتی ویژها‌ی پرس و جو می‌شوند. نمونه داخلی پرس و جو ایجاد می‌شود،‌‌ كه تحت عنوان ساختار داده‌های درختی بنام درخت پرس و جو می‌باشد. ارائه پرس و جو با استفاده از ساختار داده‌های گراف بنام گراف پرس و جو نیز امكان پذیر است. DOMS باید استراتژی اجرایی برای بازیابی نتیجه پرس و جو از فایل‌های پایگاه اطلاعاتی را هدایت كند. پرس و جو استراتژیهای اجرایی بسیاری دارد. و مرحلة انتخاب،‌ مورد مناسبی برای پردازش پرس وجو تحت عنوان بهینه‌سازی پرس و جو شناخته شده است.جهت دانلود محصول اینجا کلیک نمایید

نوع مطلب :
برچسب ها : بهینه‌ سازی و پردازش پرس و جو، مقاله در مورد بهینه‌ سازی و پردازش پرس و جو، تحقیق در مورد بهینه‌ سازی و پردازش پرس و جو، پروژه ای در مورد بهینه‌ سازی و پردازش پرس و جو،
لینک های مرتبط :


سه شنبه 14 مرداد 1393 :: نویسنده : اولدوز تک
پاورپوینت مهارت های آزمایشگاه شیمی

قیمت:25000ریال

موضوع  :

پاورپوینت مهارت های آزمایشگاه شیمی

    فرمت فایل: PPT (قابل ویرایش)

فهرست مطالب
هدف کار در آزمایشگاه
سلامتی در مرحله ی نخست
هشدار ها
عبارت هایی که در هر برگه ی شناسایی مواد مشاهده می کنید.
آشنایی با خطرات و نکات ایمنی برخی مواد شیمیایی پرمصرف درآزمایشگاه شیمی
کمک های اولیه برای مسمومیت با آمونیاک
هیدرو کلریک اسید HCl(aq) و گاز هیدروژن کلرید HCl(g)
گاز کلر   Cl2
کمک های اولیه برای مسمومیت با کلر
نیتریک اسید HNO3
گازهای NOx
گاز گوگرد دی اکسید SO2
هیدروژن سولفید H2S
پتاسیم   (K)
سدیم    (Na)
جیوه Hg و ترکیبات آن
تهیه ی شناساگر های
انواع شیشه های آزمایشگاهی
حفاظت و تمیز کردن ظرف های شیشه ی
انواع ظرف های مدرج و نوع در جه بندی آنجهت دانلود محصول اینجا کلیک نمایید

نوع مطلب :
برچسب ها : پاورپوینت مهارت های آزمایشگاه شیمی، دانلود پاورپوینت مهارت های آزمایشگاه شیمی، مهارت های آزمایشگاه شیمی، مقاله ای در مورد مهارت های آزمایشگاه شیمی، مطلبی در مورد مهارت های آزمایشگاه شیمی، مهارت های آزمایشگاه شیمی چیست ؟، مهارت های آزمایشگاه شیمی چگونه است ؟،
لینک های مرتبط :


سه شنبه 14 مرداد 1393 :: نویسنده : اولدوز تک
پاورپوینت ماورای بنفش مرئی

قیمت:25000ریال

موضوع  :

پاورپوینت ماورای بنفش مرئی

    فرمت فایل: PPT (قابل ویرایش)

فهرست مطالب
اسپکتروفتومتر ماورای بنفش مرئی S-1100
بکار گرفته شده در شاخه های
از دیگر خصوصیات ایندستگاه
مزایا
اسپکتروفتومتر ماورای بنفش مرئی SUV-2120
بکار گرفته شده در شاخه های
از ویژگیهای این مدل
مزایا
اسپکتروفتومتر ماورای بنفش مرئی UV-2070
رنج طول موجدستگاه
مزایاجهت دانلود محصول اینجا کلیک نمایید

نوع مطلب :
برچسب ها : پاورپوینت ماورای بنفش مرئی، دانلود پاورپوینت ماورای بنفش مرئی، ماورای بنفش مرئی چیست، تدریس موضوع ماورای بنفش مرئی، مقاله ای در مورد ماورای بنفش مرئی، تحقیق در مورد ماورای بنفش مرئی، پروژه ای در مورد ماورای بنفش مرئی،
لینک های مرتبط :


سه شنبه 14 مرداد 1393 :: نویسنده : اولدوز تک
پاورپوینت فاز رشته شیمی

قیمت:25000ریال

موضوع  :

پاورپوینت فاز رشته شیمی

    فرمت فایل: PPT (قابل ویرایش)

فهرست مطالب
معرفی
فاز (ماده)
اختلاف خواص در فازها
نمودار فازی
اطلاعات موجود در نمودار فازی
نمودارهای تک جزئی (تکی)
نمودار فازی تک‌جزئیجهت دانلود محصول اینجا کلیک نمایید

نوع مطلب :
برچسب ها : پاورپوینت فاز رشته شیمی، دانلود پاورپوینت فاز رشته شیمی، فاز رشته شیمی، فاز رشته شیمی چیست ؟، مقاله در مورد فاز رشته شیمی، تحقیق در مورد فاز رشته شیمی، پروژه ای در مورد فاز رشته شیمی،
لینک های مرتبط :


بررسی رابطه بین تیپ‌های شخصیتی مدیران

قیمت:165000ریال

موضوع :

بررسی رابطه بین تیپ‌های شخصیتی مدیران و اثربخشی آنان از دیدگاه ذی نفعان در ناحیه 5 مشهد

    فرمت فایل: WORD (قابل ویرایش)

چكیده:

پژوهش حاضر به منظور بررسی رابطه بین تیپهای شخصیتی مدیران و اثر بخشی آنان در مدارس ابتدایی ناحیه 5 مشهد انجام گرفت. فرضیه اصلی این پژوهش این است كه بین تیپهای شخصیتی مدیران و اثر بخشی آنان رابطه وجود دارد. جامعه آماری این تحقیق مدیران می‌باشند كه گروه مورد بررسی 104 نفر می‌باشند كه از میان آنها 40 نفر به عنوان نمونه برگزیده شدند حجم نمونه برای گروه ذی نفعان 120 نفر می‌باشد كه هر دو نمونه به شیوه ی نمونه گیری تصادفی ساده بوسیله را یا نه انتخاب شدند ابزار گرد آوری اطلاعات در این پژوهش 2 پرسش نامه به شرح زیر می‌باشد.

  1. پرسشنامه تیپ شخصیتی مایرز- بریگز كه پرسشنامه هنجار شده است و برای تعیین تیپ شخصیتی توسط مدیران پاسخ داده شده است.
  2. پرسشنامه اثر بخشی مدیر كه توسط محققین ساخته شده و توسط اساتید مدیریت اجرا و تایید گردیده است كه این پرسشنامه توسط گروه ذینفعان (معلمین، انجمن اولیاء، مربیان و دانش آموزان) پاسخ داده شد.

روش تحقیق در این بررسی همبستگی است و برای آزمون فرضیه اصلی از آزمون جداول توافقی استفاده شده است برای تحلیل داده‌ها از نرم افزار (SPSS) استفاده شده است، نتایج بدست آمده عبارتند از:

  1. بین تیپ شخصیتی مدیران و اثر بخشی آنان رابطه وجود دارد.
  2. مدیرانی كه دارای تیپ شخصیتی "ESTJ" هستند از اثر بخشی بالایی برخوردارند.
  3. مدیرانی كه دارای تیپ شخصیتی "ISTJ" هستند از اثر بخشی بالایی برخوردار هستند.
  4. مدیرانی كه دارای تیپ شخصیتی ""ESTP هستند از اثر بخشی متوسط برخورداند.
  5. مدیرانی كه دارای تیپ شخصیتی "ISTP" هستند از اثر بخشی پایین برخورداند.

نتایج بدست آمده گویای این مطلب است كه مدیرانی كه تیپهای خاصی شخصیتی داشته باشند اثر بخشی بیشتری دارند.جهت دانلود محصول اینجا کلیک نمایید

نوع مطلب :
برچسب ها : بررسی رابطه بین تیپ‌های شخصیتی مدیران و اثربخشی آنان از دیدگاه ذی نفعان در ناحیه 5 مشهد، تیپ‌های شخصیتی مدیران و اثربخشی آنان،
لینک های مرتبط :
( کل صفحات : 21 )    ...   8   9   10   11   12   13   14   ...   
فروشگاه پروژه و تحقیق دانشجویی
درباره وبلاگ


مدیر وبلاگ : اولدوز تک
مطالب اخیر
پیوندها
دانلود تحقیق و مقاله دانشجویی دانلود تحقیق و پروژه دانشجویی ساعتهای مچی شیک فروشگاه فایل مقاله و گزارش کارآموزی فروشگاه پروژه و تحقیق دانشجویی دانلود پروژه و مقاله دانشجویی دانلود مقاله دانلود پروژه های دانشجویی آماده
دانلود انواع فایلهای تحقیقی و پژوهشی
دانلود مقالات دانشجویی
بانک مقالات و تحقیق
بانک مقالات و پروژه های دانشجویی
فروشگاه تحقیق و مقالات قابل ویرایش
فروشگاه دانلود انواع مقاله و تحقیق
دانلود مقالات دانشگاهی آماده
فروشگاه فایلهای دانشجویی - مقاله و تحقیق
دانلود پایان نامه و پروژه دانشجویی
تحقیق و مقاله آماده
بزرگترین مرجع دانلود مقاله
بهترین و قویترین مقالات دانشجویی
مقالات و تحقیقهای آماده
مقاله و تحقیق آماده دانشجویی
دانلود تحقیق و مقاله آماده
فروشگاه دانلود فایل مقالات
بزرگترین فروشگاه فایل
دانلود پایان نامه
مقالات دانشگاهی
فایل فروش
دانلود مقالات ترجمه شده
فروشگاه محصولات دانشگاهی
فروشگاه محصولات دانلودی
دانلود پروژه های دانشجویی
دانلود مقالات ترجمه شده
ترجمه مقالات ISI
مقاله و تحقیق آماده برای دانشجویان
فایل دانش آموزی
دانلود پاورپوینت آماده
کاملترین فروشگاه مقاله و تحقیق
دانلود فایلهای تحقیقی
فروشگاه پروژه و پایان نامه
پروژه
پروژه های قابل ویرایش دانشجویی
دانلود پروژه و پایان نامه دانشجویی
فروشگاه فایل
دانلود پروژه دانشجویی
دانلود مقالات آماده برای دانشجویان
دانلود انواع فایل تحقیقی و پژوهشی
فایل برتر
بهترین مقاله ها و تحقیق های دانشجویی
دانشجو و دانشگاه
دانلود مقاله
فروشگاه فایل نوترینو
فایلهای دانشگاهی
فروشگاه انواع مقاله و تحقیق دانشجویی قابل ویرایش
مقالات دانشگاهی قابل ویرایش
دانشجو یار
بانک مقالات و تحقیق های دانشجویی
دانلود مستقیم مقاله و تحقیق
وسترو فایل
بانک مقالات علمی
فروشگاه فایل دانشمند
عطر و ادکلن
فروشگاه ساعت مچی 5040
فروشگاه 5040
خرید اینترنتی با قیمت های عمده و ارزان
فروشگاه اینترنتی5040
فروشگاه اینترنتی5040
فروشگاه محصولات زناشویی
همه پیوندها
نویسندگان
آمار وبلاگ
کل بازدید :
بازدید امروز :
بازدید دیروز :
بازدید این ماه :
بازدید ماه قبل :
تعداد نویسندگان :
تعداد کل پست ها :
آخرین بازدید :
آخرین بروز رسانی :

                    
 
 
 
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic